Chceli by ste pracovať v Ozbrojených silách SR? Toto sú aktuálne ponuky

Spravodajstvo
Láka Vás práca guľometníka, ženistu, obsluhy mínometu, strelca, odmorovača, strážneho čestnej stráže, hudobníka - sólistu, kynológa, vodiča, skladníka, mechanika alebo strojníka?

Ministerstvo obrany SR (Personálny úrad Ozbrojených síl SR) prostredníctvom portálu ISTP.sk zverejnilo 50 aktuálnych pracovných ponúk s cieľom obsadiť voľné funkcie v štátnej službe profesionálnych vojakov (názov funkcie: čakateľ roty základného výcviku). Ide o prípravnú štátnu službu s predpokladaným nástupom v októbri 2015 a v januári 2016.Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia neprekročil vek 30 rokov (obmedzenie veku sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie v právnej službe, psychologickej službe, vo vojenskom zdravotníctve a do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka), je bezúhonný, spoľahlivý, ovláda štátny jazyk, nie je členom politickej strany alebo politického hnutia, má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo aj štátne občianstvo štátu, ktorý je štátom EÚ alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je Slovenská republika členom, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nadobudol vzdelanie potrebné na prijatie do štátnej služby, ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu, je zdravotne a psychicky spôsobilý, fyzicky zdatný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu a úspešne absolvoval výberové konanie.

Viac informácií nájdete v príslušných inzerátoch pracovných ponúk. KLIK SEM


Zdroj: MO SR, ISTP.sk   Foto: TASR, Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie