História Dopravnej akadémie v Žiline siaha do päťdesiatych rokov

Školy a vzdelávanie
Žilina 8. júna (TASR) – História Dopravnej akadémie v Žiline, ktorá ponúka učebné a študijné odbory v oblasti dopravy, prepravy a opráv automobilov, siaha do päťdesiatych rokov minulého storočia.

Podľa riaditeľa Dopravnej akadémie Rudolfa Michalca v tom období vznikla učňovská škola. "Učňovské školy vznikli vo fabrikách, ako boli Avia Žilina, Slovenská autobusová doprava, Mototrans, Motostroj, Oceľové konštrukcie. Boli tam takzvané strediská praktického vyučovania a teoretické vyučovanie zabezpečovala škola v rôznych lokalitách Žiliny. Takto to pokračovalo až do roku 2005, kedy došlo k zásadnej zmene. Škola sa presťahovala do bývalých objektov Stredného odborného učilišťa chemického. Chemické odbory mali útlm, priemysel sa po roku 1990 transformoval, dochádzalo k úbytku týchto odborov a škola bola nevyužitá," povedal riaditeľ Dopravnej akadémie.

Doplnil, že škola vznikla z viacerých subjektov. "Je to Stredné odborné učilište strojárske, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredisko praktického vyučovania Avia Žilina, Stredisko praktického vyučovania SAD Žilina a Stredné odborné učilište chemické. "Sme vysoko špecializovaná škola. Aj v rámci celého Slovenska je veľmi málo škôl, ktoré sú tak úzko špecializované. Po roku 1990 mnohé školy, ktoré učili strojárov, zrazu učili cukrárov, pekárov. Touto cestou sme nešli. Zamerali sme sa na to, čo vieme robiť najlepšie a čo si myslíme, že chýba na trhu. Samozrejme i v spojitosti s rozvojom automobilového priemyslu," uviedol Michalec.

Názov Dopravná akadémia nesie škola od roku 2009. V súčasnosti má okolo 100 pedagogických a nepedagogických zamestnancov a vo všetkých formách štúdia zhruba 770 žiakov. "Máme teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie, dielne. Máme vlastnú autoškolu, kde žiakom poskytujeme získanie vodičského oprávnenia až do výšky 50-percentnej zľavy podľa učebného alebo študijného odboru. Ďalej máme pneuservis, mechanické dielne, lakovňu. Pre širokú verejnosť poskytujeme klasické opravy motorových vozidiel, od karosárskych prác až po vrchný lak. V súčasnosti máme 65 až 70 pedagogických zamestnancov. Týka sa to, samozrejme, učiteľov, majstrov odbornej výchovy, vrátane vychovávateľov, pretože máme aj školský internát. Súčasťou školy je školská jedáleň. Ďalej máme školské dielne, vlastnú autoškolu, vlastnú zváračskú školu, autocvičisko. Súčasťou školy sú dve telocvične – veľká a malá a moderne vybavená posilňovňa," dodal riaditeľ Dopravnej akadémie.

Zdôraznil, že škola niekoľko rokov pracuje na medzinárodnej certifikácii. "V súčasnosti máme v rámci medzinárodnej certifikačnej spoločnosti IES jeden z najvyšších certifikačných stupňov - BBB+. To znamená vysoko erudovaná profesionálne vedená inštitúcia. Čo sa týka materiálov a technického vybavenia, sme jedna z najlepšie vybudovaných škôl na Slovensku. Môžem to záväzne povedať aj z pozície predsedu celoslovenskej odbornej sekcie odborného a ďalšieho celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK), kde združujeme 120 odborných škôl v rámci celého Slovenska. Preto sme aj boli vybratí do projektu rozvoja stredného odborného vzdelávania, ktorý sa teraz pokúša zavádzať aj systém duálneho vzdelávania. Sme v tom tri školy na Slovensku v rámci automobilového priemyslu – v Trnave, Košiciach a my v Žiline," uzatvoril Michalec.

Dopravná akadémia v Žiline otvára nový študijný odbor autotronik

Žilina 8. júna (TASR) – Nový experimentálny študijný odbor autotronik otvára od nastávajúceho školského roka Dopravná akadémia v Žiline.

"Autotronik je človek, ktorý automobily nielen opravuje v rámci mechanických záležitostí, ale už ich vie aj diagnostikovať. Inšpirovali sme sa v Česku, kde je už niekoľko rokov zavedený. Je to štvorročný študijný odbor s výučným listom. V septembri otvárame prvý ročník tohto štúdia a myslíme si, že má obrovskú perspektívu," povedal riaditeľ Dopravnej akadémie Rudolf Michalec.

Škola podľa neho zintenzívnila spoluprácu s podnikateľskými subjektmi, pričom ich záujem je väčší ako v minulosti. "Veríme, že tomu nahráva aj ekonomika a rozvoj automobilového priemyslu. Je tu obrovská potreba novej kvalifikovanej pracovnej sily. Sme jedna z najväčších škôl na Slovensku, aj keď sme špecializovaní. Vyučujeme vo viacerých formách výučby. V učebných odboroch je to autoopravár mechanik, autoopravár lakovník, autoopravár elektrikár, autoopravár karosár. Ďalej máme študijné odbory s výučným listom – autotronik, mechanik elektrotechnik, autoelektronika. Potom priemyslovku – technika a prevádzka dopravy, prevádzka a ekonomika dopravy so zameraním na logistiku a zasielateľstvo. Potom máme nadstavbové štúdium, kde si žiaci dopĺňajú maturitnú skúšku v dvojročnom nadstavbovom štúdiu po absolvovaní učebného odboru a robíme aj externé formy štúdia," doplnil riaditeľ Dopravnej akadémie.

Časť odborného výcviku absolvujú počas učebného obdobia takmer všetci absolventi v podnikateľských subjektoch. "Niektorí krátkodobo, niektorí dlhodobo počas celej doby štúdia. Zatiaľ môžem úplne zodpovedne povedať, že prácu si nenašiel jedine ten, kto nechcel. Dokonca nás oslovujú podnikatelia, aby sme im odporučili žiakov. Mnohokrát máme problém niekoho odporučiť, pretože chlapci už majú prácu a už si vyberajú, kto čo ponúkne. Takže, som úplne optimista, že absolventi našej školy, ktorí majú záujem, stopercentne získajú prácu. Podľa posledného prehľadu absolventov sú na úrade práce evidovaní dvaja. Ostatní buď študujú alebo pracujú," dodal Michalec.

V žilinskej Dopravnej akadémii je aj centrum odborného vzdelávania

Žilina 8. júna (TASR) – Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) pre automobilový priemysel vzniklo v roku 2013 v Dopravnej akadémii v Žiline ako prvé na Slovensku.

Podľa riaditeľa Dopravnej akadémie Rudolfa Michalca je COVaP ocenením podmienok, ktoré majú žiaci, a práce všetkých pedagogických zamestnancov. "Vzniklo 1.1.2013 a zriaďovateľom je Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Ako jediné centrum odborného vzdelávania a prípravy máme akreditované vzdelávacie programy na ministerstve školstva, ktoré nám zabezpečujú, že vzdelávame žiakov i pedagógov z iných škôl v rámci celého Slovenska. Čiže, chodia k nám sa dovzdelávať. S tým, že takéto služby a akreditované vzdelávanie poskytujeme i mnohým podnikateľským subjektom na Slovensku," povedal riaditeľ Dopravnej akadémie.

Doplnil, že škola spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré v tejto oblasti tvoria prím v rámci Slovenskej i Českej republiky. "Máme rozvinutú širokú medzinárodnú spoluprácu. Naposledy tu boli na odbornej stáži zástupcovia deviatich krajín z celej Európy a strávili tu týždeň. Intenzívnu spoluprácu rozvíjame so Strednou automobilovou integrovanou školou v Brne, ktorá je špičkou v rámci Českej republiky. Snažíme sa takýmito cestami dosiahnuť vyššiu kvalitu. Aby ponuka pre žiakov, rodičov a v konečnom dôsledku pre podniky a podnikateľské subjekty bola čo najoptimálnejšia," uviedol Michalec.

COVaP má akreditované štyri vzdelávacie programy, kde dovzdeláva pedagógov. "Súčasťou centra je organizovanie rôznych výstav, súťaže, spolupráca so základnou školou. Ako prví v regióne ponúkame žiakom zo základných škôl technickú výchovu v našich priestoroch. V základnej škole nemajú na to podmienky, pretože z dielní sa stali učebne výpočtovej techniky. My ich v určitých časových intervaloch dovezieme sem a absolvujú technickú výchovu. Čo je nesmierne pozitívne pre deti. V živote sa s tým nestretávajú a nám sa to osvedčilo," dodal riaditeľ Dopravnej akadémie.

Jednou z ďalších aktivít je Škola šmyku, ktorá má za sebou už druhý ročník. "Verím, že v tom budeme pokračovať a pomôžeme začínajúcim vodičom nadobudnúť lepšie zručnosti a vedomosti, že získanie vodičského oprávnenia nie je konečné štádium, kedy už všetko viem. Čiže, celý život sa musím učiť. A toto je jedna z vecí, ako znížiť nehodovosť na cestách. Náš záujem je v prvom rade poskytovať tieto služby pre našich žiakov v rámci získania vodičského oprávnenia. V našej autoškole zvažujeme, že každému absolventovi poskytneme i nejakú formu školy šmyku a cenu nebudeme navyšovať," podotkol Michalec.

Možnosť vyskúšať si školu šmyku chcú podľa neho perspektívne ponúknuť aj verejnosti. "Naším zámerom je aj zníženie nehodovosti a ochrana chodcov a vodičov. Chceme aj širokej verejnosti poskytnúť možnosť zistiť, aké nebezpečenstvá nás čakajú na cestách. Chceme urobiť v určitých časových intervaloch ponuku, aby každý, kto bude mať záujem, sa s tým mohol oboznámiť," uzatvoril riaditeľ Dopravnej akadémie.

VIDEOGALÉRIA:

História Dopravnej akadémie v Žiline siaha do päťdesiatych rokov
Tu bude player
Zdroj, video: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie