História SOŠ na Jilemnického v Trenčíne siaha do čias Františka Jozefa

Školy a vzdelávanie
Trenčín 18. januára (TASR) – S výnimkou Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, ktorého korene siahajú až do polovice 17. storočia, je dnešná Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb v Trenčíne najstaršou strednou školou v meste a jednou z najstarších v celom Trenčianskom kraji. Zriadil ju už v roku 1884 ako prvú Učňovskú školu Juraj Boček a v minulom roku oslávila 130. výročie svojho založenia.

Učňovské školy sa zriaďovali pri počte minimálne 40 žiakov. Poskytovali žiakom základné vedomosti všeobecného a odborného charakteru. Vyučovacími predmetmi boli rysovanie, kreslenie, počty, kalkulácie, účtovníctvo a maďarský jazyk. Učni získavali potrebné zručnosti prácou v dielňach. Po skončení štúdia získali kvalifikáciu z predmetov ako písomnosti, živnostenské počty, živnostenské účtovníctvo, kreslenie a odborné rysovanie, občianska náuka a technické čítanie,“ uvádza sa v historických materiáloch o škole.

Škola mala pri svojom vzniku 42 žiakov, o dva roky ju navštevovalo už 112 žiakov. Sídlila spočiatku v budove Štátnej ľudovej školy na Ulici 1. mája, neskôr v budove bývalej meštianskej školy na terajšom Mierovom námestí. Od roku 1945 sa vyučovalo v bývalej Židovskej ľudovej škole, od roku 1964 aj v dvoch vojenských barakoch v terajšej trenčianskej mestskej časti Kubra, kde bolo 12 učební. Až v roku 1966 sa začalo vyučovať v novopostavenej budove na Jilemnického ulici v terajšom pavilóne A.

Vďaka rastúcemu záujmu o školu jej kapacita nepostačovala, žiaci sa museli učiť aj vo viacerých budovách v Trenčíne a dva dni v týždni aj popoludní. Neskôr ku škole pristavili ďalšie dva pavilóny, telocvičňu, jedáleň, tenisové kurty a na Jilemnického ulici vyrástol moderný školský areál. Trenčania nenazvú školu inak, ako „Jilemák“. Dnes školu navštevuje okolo 850 študentov, zameraná je predovšetkým na hotelierstvo, gastronómiu, podnikanie a služby.

V SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne sa žiakom medze nekladú

Trenčín 18. januára (TASR) – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne má 130-ročnú históriu. V minulosti vychovávala rôznych remeselníkov, klobučníkov, krajčírov či hostinských. Po rokoch sa vyprofilovala na modernú školu orientovanú na gastronómiu, obchod, podnikanie a kadernícke i kozmetické služby.

Podľa riaditeľky školy Márie Hančinskej sa o odborný rast asi 850 študentov stará viac ako pol stovky učiteľov a 22 majstrov odbornej výchovy. Škola ponúka tri maturitné študijné odbory – hotelovú akadémiu, čašník, servírka a kuchár. V trojročných učebných odboroch poskytuje škola vzdelanie v špecializáciách cukrár, kuchár, čašník, hostinský. V oblasti podnikania a služieb vyučujú na škole maturitné odbory obchodné a informačné služby, obchod a podnikanie a kozmetika, z nematuritných trojročný odbor kaderníčka. „Pokúšali sme sa otvoriť odbor skladový operátor, mysleli sme si, že to bude pre žiakov zaujímavé. Žiaľ, nikto o odbor neprejavil záujem,“ konštatovala Hančinská.

I napriek tomu však škola na rozdiel od mnohých stredných odborných škôl nemá problémy s klesajúcim počtom žiakov. Drží krok s modernou dobou, učebne sú vybavené počítačmi, dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami. Priamo v areáli školy sú moderné kaderníctvo, kozmetický salón, cukráreň. Prípravu i výdaj obedov pre žiakov i zamestnancov zabezpečujú vo vlastnej kuchyni a jedálni. Pýchou SOŠ obchodu a služieb je vlastný moderne zariadený školský závod – Gastrocentrum v centre Trenčína.

V Gastrocentre máme zriadené odborné učebne pre hotelový gastronomický manažment, pre kuchárov a veľkú stolovňu. I keď je vždy čo vylepšovať, musím konštatovať, že štandard si držíme a v mnohých veciach sme o čosi lepší ako podobné zariadenia na Slovensku,“ doplnila riaditeľka.

Ako dodala, študenti školy majú možnosť uplatniť svoje schopnosť vo výchovno-vzdelávacom procese, ale po odbornej stránke sa môžu vyprofilovať aj v barmanských, baristických, someliérskych kurzoch. Pre kaderníčky a kozmetičky robia na škole vizážistický kurz, prípadne carvingový kurz. „Medze sa žiakom nekladú, cez záujmovú činnosť si môžu zdokonaliť rôzne zručnosti nielen vo svojich profesijných veciach, ale aj v športovej, kultúrnej či počítačovej oblasti,“ zdôraznila Hančinská.

Škola sa v posledných rokoch dostáva do povedomia organizovaním krajských i celoslovenských podujatí. Moderátorská súťaž Majster rétor prerástla tento rok do krajskej úrovne a súťaž Pivný someliér mala od svojho vzniku pred troma rokmi celoslovenský charakter. „Pre verejnosť nie je zatiaľ pojem pivný someliér bežný, someliérstvo sa spomína väčšinou v súvislosti s vínom. Mnohí však nevedia, že s pivom sa dá čarovať rovnako ako s vínom. Rôzne jedlá si vyžadujú rôzne pivá. K tomu sme viedli aj našich študentov a i preto vznikla celoslovenská súťaž zameraná na gastronómiu súvisiacu s pivom,“ doplnila riaditeľka.

Letnú prax v zahraničí využíva ročne až 120 študentov "Jilemáku"

Trenčín 18. januára (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb na Jilemnického ul. v Trenčíne otvára svojim študentom dvere do sveta. Po skončení tretieho ročníka majú študenti školy, ktorú Trenčania nazývajú Jilemák, možnosť zúčastniť sa takmer päťmesačnej praxe v lukratívnych zahraničných destináciách.

Podľa riaditeľky školy Márie Hančinskej je cieľom letnej praxe v zahraničí umožniť študentom otestovať si teoretické vedomosti v praxi, nadobudnúť nové zručnosti, zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, ale predovšetkým sa osamostatniť a dozrieť po ľudskej stránke. Odbornú prax v zahraničí možno vykonávať na pozíciách recepčný, kuchár alebo čašník.

Zahraničnú prax využívajú predovšetkým študenti gastronomických odborov, najmä hotelovej akadémie, ktorí sú najlepšie jazykovo vybavení. Škola spolupracuje s agentúrami, ktoré poskytujú prax na Cypre, na Kréte, vo Francúzsku, Írsku, Nemecku, Rakúsku, ale aj na Morave a vo Vysokých Tatrách. Mnohí zo študentov sa aj po skončení praxe vracajú do destinácií, kde predtým praxovali,“ priblížila riaditeľka školy s tým, že ročne využíva letnú zahraničnú prax 80 až 120 študentov školy.

Ako o obrovskej životnej skúsenosti hovorí o zahraničnej praxi absolventa hotelovej akadémie Jilemáku Bystrík Uko. Absolvoval ju v Grécku, kde sa ešte vrátil počas dvoch letných sezón po skončení školy. Neskôr absolvoval barmanský kurz a ten mu zmenil život. Pracoval v luxusnom bratislavskom bare, ako víťaz domácej súťaže barmanov sa dostal na svetové finále na Kube a dnes pracuje ako supervízor v londýnskom bare v najvyššej budove západnej Európy.

"Jilemák je pre mňa etapa života, ktorú nikdy nevymažem z hlavy. Vďaka tejto škole som tam, kde som, robím to, čo ma baví, pozrel som sa na miesta, po ktorých som kedysi chodil akurát tak prstom po mape a ďalšie ma ešte len čakajú. Vraví sa, že v momente, keď nájdete prácu, ktorá vás baví, je ako keby ste prestali pracovať. Ja to môžem len potvrdiť," vyznal sa úspešný barman zo svojho vzťahu ku škole v publikácii venovanej 130. výročiu vzniku SOŠ obchodu a služieb.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie