Veľké talenty aj v malom štáte

Mám prácu
Talent, pôvodne názov hmotnostnej jednotky používanej v antickom Grécku, sa na začiatku skúmania meral pomocou kraniometrie, teda meraním veľkosti hláv. Porovnávaním čelných, temenných a záhlavných častí lebky sa hodnotili vyššie schopnosti mozgu jednotlivcov. V súčasnosti našťastie existujú oveľa presnejšie spôsoby hodnotenia talentov, a čo viac, vďaka istým mechanizmom dokážeme hodnotiť štátne ekonomiky na základe ich narábania s talentami.

Globálny index konkurencieschopnosti talentov (GTCI), zostavovaný medzinárodnou školou podnikania INSEAD, Inštitútom rozvoja ľudského kapitálu v Singapure (HCLI) a Adecco Group, meria konkurencieschopnosť krajín na základe kvality talentov. Hodnotí ich schopnosť vyprodukovať, prilákať a najmä udržať si nadaných ľudí.

Na prvom mieste za rok 2014 sa umiestnilo Švajčiarsko, za ním nasleduje Singapur a medailovú trojicu uzatvára Luxembursko. Slovensko sa umiestnilo na 31. pozícii, Česká republika na 24. priečke. Nie náhodou rebríčku dominujú malé vysokopríjmové ekonomiky. Ich prednosťou je otvorenosť trhu a investíciám.

Slovensko dosiahlo 31. priečku z celkového počtu 93 hodnotených štátov. Spolu s Českou republikou vedie kategóriu odbornej prípravy, kde dosiahlo celosvetovo druhé miesto. Máme výnimočne dobré hodnotenie odbornej pracovnej sily, technikov a odborných pracovníkov. Jedným z najhorších ukazovateľov je vzťah medzi vládou a biznisom, tzv. odliv mozgov a prístup k príležitostiam rastu. Spolu s kritickou situáciou v školstve sú tieto zistenia dôležitým upozornením, ktoré by nemalo ostať bez odozvy.

„Kvalifikovaná pracovná sila by mala byť výsledkom prepojenia vzdelávania s praxou. Regionálni investori by uvítali, aby sa ich výrobné programy premietali do učebných osnov a hodín praxe. S nástupom výučby cudzích jazykov sa otvorili hranice možností šikovným absolventom a odliv talentovaných pracovníkov je preto prirodzený vzhľadom na nízku úroveň miezd, najmä v regiónoch,“ hovorí Peter Hummel, Permanent Placement IT Team Leader zo spoločnosti Adecco.

Aké sú kľúčové zistenia GTCI?

1. Otvorenosť obchodu, investícií a pracovnej mobility je kľúčom ku konkurencieschopnosti talentov
2. Fiškálne stabilné krajiny potrebujú talentovú konkurencieschopnosť pre udržateľný rozvoj
3. Rozvoj talentov môže byť interný či externý
4. Krajiny musia zvažovať uplatniteľnosť, inak riskujú vysokú nezamestnanosť
5. Vzdelávacie systémy musia prehodnotiť tradičné formy učenia a zamerať sa na rozvoj odborných schopností
6. Technológie menia význam pojmu "uplatniteľné spôsobilosti"

Pre podnikateľský svet a národné ekonomiky sa v modernej dobe stal talent základnou menou konkurencieschopnosti. Disparita medzi vzdelávacími systémami a pracovným trhom aj naďalej zotrváva kameňom úrazu. Zaostalý a strnulý spôsob myslenia je opak toho, čo moderné podniky hľadajú. Otvorenosť, podnikavosť, motivácia a kreativita. V spojení s kvalitnou prípravou sú tým správnym receptom na úspech. Na Slovensku pritom nie je o talenty vôbec núdza. Dokazujú to napríklad výnimoční účastníci zahraničných súťaží, úspešní vynálezcovia a startup-isti alebo nadaní umelci. Ako kamienok v topánke preto omína otázka: Prečo nás na poklady skryté doma musí upozorňovať práve niekto cudzí?
Zdroj: The Global Talent Competetiveness Index 2014

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie