História Evanjelického kolegiálneho gymnázia siaha do 17. storočia

Školy a vzdelávanie
Prešov 10. júna (TASR) – História Evanjelického kolegiálneho gymnázia (EvKG) v Prešove siaha do 2. polovice 17. storočia, kedy v metropole Šariša zaznamenali 16. apríla 1667 vznik kolégia. Podľa historických prameňov sa vyučovanie na tejto škole začalo 18. októbra toho istého roka. Išlo vtedy o jednu z najvýznamnejších vzdelávacích inštitúcií na území Šariša, ktorej význam však ďaleko presahoval hranice regiónu.

EvKG prešlo počas svojej existencie rôznymi obdobiami vývoja od čias, kedy bolo vyhľadávanou školou, cez zoštátnenie, čo znamenalo praktický zánik cirkevnej školy, až po jeho opätovné otvorenie po 50 rokoch.

Gymnázium, ktorého zriaďovateľom je dnes Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (VD ECAV), nadviazalo na historické tradície kolégia, ktoré je považované aj za predchodcu vyššieho vzdelávania v Prešove.

"Sme hrdí, že ako evanjelici sme mohli stáť pri zrode veľmi významnej inštitúcie, ktorá dala Prešovu v minulosti názov Atény nad Torysou. Do tejto inštitúcie prichádzali študenti z Poľska, Rakúska a Maďarska. Z našich cirkevných a národných dejateľov možno spomenúť mená ako Michal Miloslav Hodža, Janko Jesenský, P.O. Hviezdoslav," povedal pre TASR biskup VD ECAV Slavomír Sabol.

Doplnil, že v tejto inštitúcii študovali aj významní predstavitelia novších dejín evanjelickej cirkvi ako napríklad Pavol Čobrda. Študovali tu však aj Jonáš Záborský, Ján Hvezda, Štefan Marko Daxner a Ján Francisci.

Kolégium počas svojej histórie muselo viesť neustále tvrdý zápas o svoju existenciu. V pohnutých časoch v roku 1687 protestantom odňali kostoly i budovu kolégia a vyhnali ich za brány Prešova. Krvavé udalosti vošli do dejín pod názvom "Prešovské jatky", kedy dal taliansky generál António Caraffa odsúdiť a popraviť 24 evanjelických mešťanostov.

Udalosti pripomína pamätník na severozápadnom rohu budovy kolégia. Ústredným motívom je muž v dobovom odeve, ktorý symbolizuje obete popráv. Hrdo so vztýčenou hlavou vystupuje na popravisko, bez náznaku strachu pred smrťou. Za ním stojí pripravený kat s mečom. Pri tomto pamätníku sa spolu s veriacimi modlil aj Pápež Ján Pavol II. počas svojej návštevy Prešova v roku 1995.

Začiatkom 18. storočia sa kolégium borilo z vážnymi problémami, Prešov zasiahol mor, ktorému podľahli aj mnohí učitelia a škola dlhší čas fungovala v drevenej budove za bránami mesta. Až v druhej polovici 18. storočia sa škola znovu začala rozvíjať a kolégium malo úroveň gymnázia, na ktorom boli povolené prednášky z filozofie a teológie. V tomto období sa na škole vyučoval aj slovenský jazyk. Protestanti naspäť získali svoju pôvodnú budovu v roku 1784.

AUDIO: Sabol o význame evanjelického kolégia

Evanjelické gymnázium navštevovali študenti rôzneho vierovyznania

Prešov 10. júna (TASR) - Rozvoj Evanjelického kolégia v Prešove, ktorému pribúdalo stále viac žiakov, viedol začiatkom 20. storočia k výstavbe novej budovy pre potreby gymnázia. Špeciálne pre školské účely ju postavili na dnešnom Námestí legionárov a jej brány slávnostne otvorili v roku 1911.

Evanjelické kolegiálne gymnázium (EvKG) je jednou zo zložiek Evanjelickej spojenej školy. Tá dnes opäť sídli v budove na Námestí legionárov. Jej riaditeľ Marián Damankoš uviedol, že na prelome 19. a 20. storočia zvyšovanie kvality vzdelávania v rôznych oblastiach, existencia akadémií či ústavu ako vyšších foriem vzdelávania viedli vtedajšie vedenie kolégia k úvahám vytvoriť evanjelickú univerzitu. Tieto plány však prerušila 1. svetová vojna a následné zmeny spoločenských pomerov.

V historickom exkurze do dejín školy, ktorý spracovala historička Darina Vasiľová, sa uvádza, že po vzniku Československa na škole fungoval samovzdelávací krúžok Andreja Sládkoviča, ktorý pracoval v duchu stavovskom, národnom a štátnom. Na stretnutiach členov sa hovorilo o literárno-historických témach a prezentovala sa vlastná tvorba. V tom čase boli položené aj základy novovznikajúcej knižnice, pripravovali sa divadelné predstavenia, večierky, plesy či akadémie.

Podľa Damankoša si táto škola najmä v medzivojnovom období udržiavala ekumenický charakter. Tretinu žiakov tvorili študenti evanjelického vyznania, ďalšie dve tretiny katolíci a židia. Napriek tomu, že sú v Prešove katolícke i štátne gymnáziá, podľa riaditeľa sa i dnes na ich školu hlási množstvo žiakov iných vierovyznaní.

"EvKG v tejto budove fungovalo v podstate celú 2. svetovú vojnu, len v jej závere bolo vyučovanie prerušované. V decembri 1944 bolo bombardovanie Prešova, čiastočne zasiahlo aj túto budovu a istý čas tu bol lazaret," pripomenul históriu riaditeľ.

Doplnil, že po oslobodení Červenou armádou už vlastne vyučovanie na cirkevnej škole nepokračovalo, škola bola po vojne zoštátnená a o pár rokov neskôr aj budova. Evanjelické gymnázium opäť obnovilo svoju činnosť až po 50 rokoch. Počas prerušenia činnosti sa stratili aj rôzne zbierky, ktoré po celé desaťročia, možno i storočia zhromažďovali profesori i študenti gymnázia či kolégia.

"Viac-menej to prebolelo, ale je fakt, že táto škola si budovala svoje zbierky, či už to bola zbierka minerálov, prírodovedných pomôcok, alebo numizmatická zbierka. Tieto všetky veci sa nejakým spôsobom stratili. Veľmi dlhý čas sa riešila numizmatická zbierka, za čo bola čiastočne evanjelická cirkev aj odškodnená," dodal Damankoš.

Činnosť EvKG sa prerušila na dlhých 50 rokov. V budove na Námestí legionárov sídlila Pedagogická fakulta UPJŠ a od roku 1984 výrobno-technické združenie ROBOT. V roku 1996 bol v budove umiestnený Rektorát Prešovskej univerzity a časť si prenajalo novozriadené Evanjelické kolegiálne gymnázium. Od júla 2010 je znovu majetkom evanjelickej cirkvi.

AUDIO: Damankoš o ekumenickom charaktere školy

Evanjelické gymnázium kladie dôraz na štúdium nemčiny a angličtiny

Prešov 10. júna (TASR) – Zriaďovateľ, učitelia i žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove sú hrdí na svoju históriu, prvoradú pozornosť však škola venuje súčasnosti a dôslednej príprave žiakov pre štúdium na vysokých školách.

"Po znovuobnovení gymnázia školský rok otvárali 1. septembra 1996. Žiaci nastúpili do prvého ročníka štvorročného štúdia aj 1. ročníka osemročného gymnázia. Nebolo to však jednoduché, pretože budova nám vtedy ešte nepatrila a bola v reštitučnom procese, ktorý bol zavŕšený až po 20 rokoch," pripomína riaditeľ gymnázia Marián Damankoš.

Konštatoval, že dnes je gymnázium spolu so základnou a materskou školou súčasťou Evanjelickej spojenej školy. Od začiatku sa gymnázium zameriavalo na štúdium cudzích jazykov.

"Študenti, ktorí študujú na osemročnom gymnáziu, majú nadštandardnú dotáciu nemeckého jazyka, za osem rokov je to približne 1250 hodín, vďaka čomu môžu urobiť certifikát. Ten garantuje Spolková republika Nemecko, ktorá tu má aj svojho nemeckého lektora," povedal riaditeľ.

Dodal, že okrem toho majú samozrejme aj anglický jazyk. V prípade štvorročného gymnázia je zasa angličtina prioritným cudzím jazykom. V spolupráci s Prešovskou univerzitou ponúkajú svojim študentom získať certifikát nahradzujúci maturitnú skúšku aj v tomto jazyku.

Podľa Damankoša prešlo gymnázium od roku 1996 istým vnútorným vývojom a počas celého obdobia si buduje svoj profil.

"Naša škola poskytuje vzdelanie v kresťansko-evanjelickom duchu pre každého, kto má záujem. O tom, že to funguje, svedčí aj to, že viac ako 40 percent žiakov je rôzneho vierovyznania," konštatuje riaditeľ školy.

Súčasťou školského vzdelávacieho plánu gymnázia v obidvoch formách je možnosť vycestovať do zahraničia cez rôzne projekty.

"Máme veľmi dobre vybudovanú sieť kontaktov hlavne v Nemecku, kde je možné vycestovať cez projekt dva- až trikrát do roka. Žiaci sa tam venujú nemeckej kultúre, nemeckej spoločnosti či skúmaniu nemeckej histórie," povedal Damankoš a uviedol, že majú vybudované aj partnerské vzťahy s nemeckými gymnáziami.

V súčasnosti pracujú tiež na rozšírení kontaktov s USA, nakoľko tam majú partnerskú evanjelickú cirkev a uvažujú o tom, že by mohli vďaka spolupráci získať napríklad amerických lektorov. Evanjelická spojená škola v Prešove sa v súčasnosti skladá z viacerých zložiek. Gymnázium má dnes 280 žiakov vo všetkých ročníkoch, základná škola má 75 žiakov v prvých troch ročníkoch a materskú školu navštevuje 66 detí.

AUDIO: Damankoš o kontaktoch školy v zahraničí

Budova evanjelického kolégia


Riaditeľ Marián Damankoš


Záber z vyučovania


Tablo prvých absolventov z roku 1914
Zdroj, fotoaudio: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie