Vláda chce pokračovať v znižovaní nezamestnanosti na Slovensku

Spravodajstvo
Bratislava 29. apríla (TASR) - Prijímanie opatrení na zníženie dlhodobej nezamestnanosti ľudí, posilnenie služieb na úradoch práce či podpora projektov zameraných na podporu komunitných centier a terénnej sociálnej práce v obciach s rómskou komunitou. To sú opatrenia, ktoré si na tento rok stanovila vláda v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Vyplýva to z Národného programu reforiem, ktorý dnes odobril vládny kabinet.

Napriek tomu, že od 2. polroka 2013 nezamestnanosť klesá, Slovensko má v porovnaní s inými krajinami Európskej únie (EÚ) stále relatívne nízku zamestnanosť a vysokú mieru dlhodobej nezamestnanosti. "Pohľad na relatívnu štruktúru nezamestnaných ukazuje, že najväčšie výzvy na trhu práce predstavuje zamestnávanie ľudí s nízkym vzdelaním, rómskej populácie a žien," uvádza sa v programe reforiem.

Podľa odhadov Ministerstva financií (MF) SR dosahuje podiel aktívnych Rómov len 40 % z ich celkovej populácie. Podľa Správy o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku z roku 2010 dosiahla miera aktivity Rómov vo veku od 15 rokov 55,8 %. "Navyše, aj v aktívnej časti rómskej populácie prevládajú nezamestnaní," konštatuje sa v materiáli.

Na Slovensku pritom prevažuje problém aj so zamestnávaním mladých ľudí. "Nezamestnanosť na Slovensku je všeobecne problém v každej vekovej skupine, pričom skôr vyčnieva nezamestnanosť starších ľudí a žien," uvádza sa v programe reforiem.

Vláda sa preto rozhodla prijať niekoľko opatrení. V oblasti služieb zamestnanosti má byť najneskôr do roku 2020 vytvorený plne funkčný trojpilierový systém, ktorý má zastrešovať informačno-poradenské služby pre nezamestnaných, odborné služby a administratívu úradov práce. "Do konca roka 2015 sa ukončí vnútorná realokácia zamestnancov úradov práce, pričom sa posilnia miesta prvého kontaktu pre klientov a čiastočne sa navýšia počty odborných poradcov a agentov pre kontakt so zamestnávateľmi," plánuje vláda.

Taktiež chce pokračovať v implementovaní takzvaných záruk pre mladých ľudí vo veku do 29 rokov. "Pripravované opatrenia s názvom Praxou k zamestnaniu, Absolventská prax štartuje zamestnanie a Moja šanca na trhu práce umožnia získať praktické skúsenosti vytvorením dotovaného pracovného miesta u zamestnávateľa, získaním praxe v danom odbore a podporou samozamestnania," uvádza sa v programe reforiem. Opatrenia by sa mali realizovať v druhej polovici tohto roka.

Úrady práce majú zase spolupracovať aj s neverejnými poskytovateľmi služieb zamestnanosti. "Neverejné služby zamestnanosti budú zamerané najmä na dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorým sa poskytnú špecifické služby vrátane bilancie kompetencií, poradenstva a vzdelávania," uvádza sa v materiáli. Kabinet Roberta Fica pripravuje i projekty na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a starších nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov.

Zlepšiť sa má aj integrácia marginalizovaných rómskych komunít, a to zvýšením finančnej gramotnosti, posilnenia prístupu na trh práce, ako aj zlepšením prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu.

V súčasnosti sa v 277 obciach realizuje terénna sociálna práca a pokrýva vyše 80.000 osôb. "Aktuálne prebieha príprava verejného obstarávania na vzdelávanie a supervíziu práce terénnych sociálnych pracovníkov," uvádza sa v materiáli. Celkovo je na tento projekt vyčlenených 30 miliónov eur, pričom ku koncu minulého roka sa vyčerpala suma 16,6 milióna eur.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie