Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti

Pre uchádzačov o zamestnanie

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSZ/OISS/NOVELA_ZAKONA_1.5.2017/Ziadost_o_zaradenie_do_evidencie_UoZ_od_1_5__2017_nova.rtf

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie pri opakovanej evidencii
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSZ/OISS/NOVELA_ZAKONA_1.5.2017/Ziadost_pri_opakovanej_evidencii_od_1_5_2017.rtf

Poučenie o právach a povinnostiach uchádzača o zamestnanie, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSZ/OISS/Poucenie_o_pravach_a_povinnostiach_obcana_od_1.5.2017.rtf

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti UoZ
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSZ/OISS/NOVELA_ZAKONA_1.5.2017/Potvrdenie_o_DPN_od_1_5_2017.rtf

Potvrdenie o hľadaní zamestnania
http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSZ/OISS/Potvrdenie_o_hladani_zamestnania.pdf

Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť
http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSZ/Potvrdenie_o_mzde_prijme_aktualne.rtf

Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania
http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSZ/OISS/Ziadost_ZoZ_2.rtf

Výkaz k úhrade nákladov za zdravotný výkon poskytnutý UoZ
http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSZ/OISS/DPN_Priloha_Vykaz_aktualny.rtf

Zdroj: upsvar.sk Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie