Stredná škola internátna Hrdličkova v Bratislave je najstaršou školou pre nepočujúce deti

Školy a vzdelávanie
Bratislava 30. marca (TASR) – Spojená škola internátna (SŠI) na Hrdličkovej ulici v Bratislave sa ako jedna z mála škôl na Slovensku môže pochváliť tým, že sa jej história písala v priebehu troch storočí. Pre nepočujúce deti poskytovala starostlivosť ešte pred vznikom rakúsko-uhorskej monarchie.

"Podľa údajov, ktoré sme vypátrali v rakúskych archívoch, sa vznik školy, resp. vtedajšieho Ústavu pre hluchonemých v Bratislave datuje už od roku 1833," vysvetlila súčasná riaditeľka SŠI Mária Benová. Najstaršia slovenská škola pre sluchovo postihnuté deti sídli už 55 rokov v budove na bratislavských Kramároch. Svoj terajší názov nesie od roku 2009.

"V našej škole poskytujeme výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom od troch do 16 rokov so sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, ale aj viacnásobne postihnutým deťom a žiakom," objasnila riaditeľka školy. Okrem toho, školu navštevujú aj deti a žiaci bez zdravotného znevýhodnenia. V triedach základnej školy je v súčasnosti 80 chlapcov a dievčat, v materskej škole je 65 detí, 35 z nich nemá sluchové ani rečové postihnutie.

Deti navštevujúce SŠI sú väčšinou z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, no taktiež sú medzi žiakmi i deti z Banskobystrického a Žilinského kraja. "Ich rodičia sa pre našu školu rozhodli na základe dobrých referencií a podľa ich ohlasov sú s týmto rozhodnutím spokojní," uviedla riaditeľka. Deťom sa v materskej i základnej škole venuje tím učiteľov, ktorí vyštudovali špeciálnu pedagogiku, takisto logopédi, vychovávatelia, pedagogickí asistenti i psychológovia.

Hoci by sa v prípade školy pre sluchovo postihnuté deti mohlo zdať, že komunikačným prostriedkom na vyučovaní je iba posunková reč, nie je tomu tak. V škole používajú pedagógovia tzv. totálnu komunikáciu, teda kombináciu používania posunkovej reči a budovania rečových schopností.

Vysvetlením je fakt, že nie všetci žiaci majú poruchu sluchu a aj deti so sluchovým postihnutím pochádzajú z rôzneho prostredia. "Niektorí majú nepočujúcich rodičov, s ktorými môžu komunikovať prostredníctvom posunkov, väčšina žiakov má však rodičov, ktorí poruchu sluchu nemajú. Preto dbáme o to, aby sme rozvíjali vo veľkej miere rečové schopnosti, čo našim deťom pomáha pri integrácii a príprave na samostatný život," vysvetlila riaditeľka.

Pre rôznorodú prácu a činnosť slúžia deťom aj multifunkčné priestory školského a internátneho zariadenia. Okrem učební a spoločenských miestností tu možno nájsť aj detské ihrisko, dve telocvične, bazén, dopravné ihrisko či tenisové kurty. V minulom kalendárnom roku sa škole vďaka finančnej podpore ministerstva školstva i ministerstva vnútra, súkromných osôb a podnikateľských subjektov podarilo zrealizovať viacero dôležitých rekonštrukcií. "Vymenili sme kompletne všetky okná na budove ZŠ a internátu, vynovili sa tiež priestory materskej a základnej školy, klubovne i herne," vymenovala riaditeľka školy Mária Benová.

SŠI Hrdličkova realizuje vo vyučovaní tzv. obrátenú integráciu

Bratislava 30. marca (TASR) – V Spojenej škole internátnej (SŠI) na Hrdličkovej ulici v Bratislave sa o integráciu sluchovo postihnutých detí a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou snažia aj prostredníctvom tzv. obrátenej integrácie. Zdravotne postihnutí chlapci a dievčatá sú v tomto prípade zaradené do tried, v ktorých je väčšina detí bez zdravotného hendikepu.

Toto experimentálne vyučovanie zaviedli v škole v roku 1990 a realizovali v rámci materskej školy (MŠ). V súčasnosti sú v MŠ dve experimentálne triedy. "V každej je 15 počujúcich detí a spolu s nimi sú v jednej triede dve deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a v druhej triede dve deti so sluchovým postihnutím," spresnila riaditeľka školy Mária Benová.

Od tohto školského roku je do projektu zahrnutý i prípravný ročník základnej školy. Od septembra otvorí SŠI aj experimentálnu triedu v prvom ročníku ZŠ. "Som rada, že rodičia počujúcich detí v našej materskej škole prejavili záujem o zaradenie svojho dieťaťa do takejto triedy," skonštatovala Benová.

Riaditeľka SŠI tiež poznamenala, že obrátená integrácia nie je jedinou metódou, vďaka ktorej chcú podporovať moderné vzdelávacie trendy. Jednou z ďalších možností je zavádzanie prvkov Montessori pedagogiky do edukačných aktivít v materskej škole. "Naši učitelia už absolvovali vzdelávacie kurzy, ktoré sa Montessoriho pedagogikou zaoberajú," uviedla Benová.

SŠI Hrdličkova v Bratislave organizuje celoštátne športové hry

Bratislava 30. marca (TASR) – Spojená škola internátna (SŠI) na Hrdličkovej ulici v Bratislave je nielen najstaršou školou na Slovensku poskytujúcou vzdelanie pre nepočujúce deti, ale tiež každý piaty rok organizátorom Celoštátnych športových hier pre sluchovo postihnutých žiakov. Na hrách sa môžu zúčastniť aj žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou. V roku 2014 pripravila už 50. ročník celoštátnych športových hier.

"Hry sa začali organizovať ešte za čias Československa a ich tradíciu sme dokázali udržať tak, aby sa na nich zúčastňovali žiaci škôl pre sluchovo postihnuté deti zo všetkých krajov Slovenska," uviedla riaditeľka SŠI Mária Benová. "V rámci športových hier žiaci súťažia v atletických disciplínach, futsale chlapcov, basketbale a stolnom tenise dievčat," priblížila.

Pripomenula, že škola spolupracuje aj so Slovenskou federáciou nepočujúcich športovcov. "Prezident federácie Miloš Štefek je učiteľom našej školy," vysvetlila. "Maskotom výpravy na práve prebiehajúcej deaflympiáde v ruskom meste Chanty-Mansijsk je postavička medvedice Vikiny, ktorú nakreslila naša žiačka Viktória Horváthová," dodala.

Okrem športových úspechov sa SŠI pre deti so sluchovým postihnutím v Bratislave môže pochváliť aj organizovaním celoslovenskej súťaže v jazykových zručnostiach a matematike, na ktorej sa zúčastňujú aj študenti stredných škôl pre nepočujúcich z Česka a Krakova. S myšlienkou organizovať túto súťaž prišla Oľga Minárová, učiteľka a súčasná zástupkyňa riaditeľky školy. Sedemnásty ročník tejto celoslovenskej a 11. ročník medzinárodnej vedomostnej súťaže sa v priestoroch SŠI na Hrdličkovej bude konať vo štvrtok 9. apríla.

V škole pôsobia tiež rôzne krúžky, folklórne súbory Lipka, Madovec, Veselé hrdličky, dramatický krúžok a už tretí rok aj skupina bubeníkov pod vedením profesionálneho hráča na bicích a perkusiách Eddieho Portellu. Súbor, ktorý nesie názov Tortola Drums, už vystupoval aj na oceňovaní Via Bona Slovakia v Rafinery Gallery (2012), na festivale perkusií World of the Drums v DK Ružinov (2013) a v roku 2013 aj na letnej Magio pláži pri Dunaji.

VIDEOGALÉRIA:

SŠI Hrdličkova realizuje vo vyučovaní tzv. obrátenú integráciu
Tu bude player


Mária Benová o organizovaní celoslovenských športových hier pre sluchovo postihnuté deti
Tu bude player
Zdroj, foto, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie