O 2. dôchodkovom pilieri by malo byť viac kvalifikovaných informácií

Spravodajstvo
Bratislava 16. marca (TASR) - Predstavy o vývoji pomeru medzi pracujúcimi a dôchodcami sú v populácii pomerne skeptické. Dnes na dôchodok jedného dôchodcu prispieva do Sociálnej poisťovne v prepočte 1,7 pracujúcich. Podľa 33 % respondentov bude tento podiel o 25 rokov 1 ku 1. Ukázal to kvantitatívny prieskum na reprezentatívnej vzorke 614 sporiteľov, ktorý vo februári uskutočnila agentúra FOCUS. Údaje boli zozbierané metódou osobných rozhovorov už v čase, keď bolo známe otvorenie 2. piliera a vzorka respondentov je reprezentatívna pre sporiteľov v 2. dôchodkom pilieri.

Ďalších 29 % opýtaných je ešte skeptickejších a tvrdia, že o 25 rokov bude menej pracujúcich ako dôchodcov. Iba mierne zhoršenie predpokladá 22 % opýtaných. Podľa nich to bude asi 1,5 pracujúcich na jedného dôchodcu.

Podľa Vladimíra Baláža z Prognostického ústavu SAV prieskum potvrdil, že sporitelia si uvedomujú, ako je druhý pilier pre nich dôležitý z hľadiska diferenciácie príjmov na starobu a citlivo vnímajú demografické zmeny i ekonomickú situáciu. Prvý a druhý pilier nemôžu byť konkurenčné, ale komplementárne, čiže sa dopĺňajú.

Odhady vývoja pomeru medzi priemernou čistou mzdou a priemerným dôchodkom sú skôr skeptické. Priemerný dôchodok dnes predstavuje asi 57 % priemernej mzdy. Až 41 % respondentov odhaduje, že tento podiel dôchodku na čistej mzde bude v nasledujúcich rokoch skôr klesať. Ďalších 26 % opýtaných si myslí, že podiel dôchodku na čistej mzde v nasledujúcich rokoch zostane rovnaký.

Optimistické vyhliadky pomeru medzi priemernou čistou mzdou a priemerným dôchodkom vyslovilo iba 26 % respondentov. Podľa nich bude skôr rásť.

Názory na optimálnu dĺžku sporenia v 2. pilieri podporujú tézu, že čím dlhšie sporenie, tým lepšie pre sporiteľa. Kým sporenie 30 rokov je optimálnou dĺžkou pre 33 % opýtaných, aspoň 25 rokov pre ďalších 29 %, tak 20 rokov je optimálne sporenie už len pre 22 % respondentov.

Existuje však skupina respondentov s pesimistickým postojom – pre 6 % nie je sporenie v 2. pilieri výhodné akokoľvek dlho si človek sporí a na otázku nevedeli odpovedať 2 % opýtaných.

Predstava o optimálnom pomere odvodov do Sociálnej poisťovne a 2. piliera stojí proti súčasnému modelu – väčšina respondentov (57 %) si totiž želá, aby sa pomer zmenil tak, aby menej odvádzali do Sociálnej poisťovne a viac na ich účet v DSS. Súčasné rozdelenie odvodov je správne iba podľa názoru 21 % opýtaných – teda netreba tento pomer meniť.

Na druhej strane 13 % opýtaných zastáva názor, že pomer by sa mal zmeniť tak, aby ľudia ešte viac odvádzali do Sociálnej poisťovne a menej na ich účet v DSS. Na otázku o optimálnom pomere odvodov nevedelo odpovedať 10 % opýtaných.

Dôchodkové sporenie v 2. pilieri je všeobecne považované za výhodné. Myslí si to celkovo až 79 % respondentov. Približne 28 % ho považuje za rozhodne a 51 % za skôr výhodné. Opačný názor, teda, že sporenie v 2. pilieri je nevýhodné, zastáva 17 % respondentov, pričom 4 % ho považujú za rozhodne nevýhodné a 13 % za skôr nevýhodné.

Názor na výhodnosť stúpa na jednej strane s klesajúcim vekom respondentov. Na druhej strane so stúpajúcim vzdelaním, kvalifikáciou a osobným príjmom. Otázku o osobnej výhodnosti dôchodkového sporenia nevedeli zodpovedať 4 % respondentov.

Vysoký je záujem respondentov o kvalifikované informácie o 2. pilieri. Rozhodnutie o zotrvaní alebo vystúpení z neho je záväzné a malo by byť urobené na základe spoľahlivých informácií. Aby sa respondenti vedeli správne rozhodnúť, potrebovali by najmä informácie o tom, aký dôchodok dokáže Sociálna poisťovňa zabezpečiť o 20 - 30 rokov v porovnaní s dnešnými dôchodkami. Tento typ informácie požaduje až 90 % respondentov(58 % určite áno a 32 % skôr áno). Rovnaká časť respondentov (90 %) požaduje aj praktické informácie – na základe akých predpokladov životné poisťovne vypočítavajú výšku súkromného dôchodku (56 % určite áno a 34 % skôr áno).
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie