V marci končí súbeh dobrovoľného a povinného nemocenského poistenia

Spravodajstvo
Bratislava 5. marca (TASR) - Dňa 1. júla 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej nie je možný súbeh dobrovoľného nemocenského poistenia a povinného nemocenského poistenia.

V prechodných ustanoveniach tejto novely bola upravená výnimka pre tie fyzické osoby, ktorým dobrovoľné nemocenské poistenie vzniklo pred 1. júlom 2014, toto poistenie trvalo k 30. júnu 2014 a povinné nemocenské poistenie im trvalo aj po 30. júni 2014, ak k tomuto dňu nezískali najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia. Tejto skupine fyzických osôb bol umožnený súbeh s povinným nemocenským poistením najdlhšie do dňa, v ktorom získajú najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia.

Ak sa teda povinne nemocensky poistená osoba prihlásila na dobrovoľné nemocenské poistenie dňa 30. júna 2014, súbeh s povinným nemocenským poistením bude možný najdlhšie do 26. marca 2015. Po zániku dobrovoľného nemocenského poistenia začína plynúť ochranná lehota, ktorá je v zásade sedemdňová. Ak ide o ženu, ktorá bola ku dňu zániku nemocenského poistenia tehotná, ochranná lehota trvá osem mesiacov. Ochranná lehota zanikne vždy vznikom nového nemocenského poistenia.

Ak osobe vznikne v rámci ochrannej lehoty dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (nemocenské, ošetrovné, materské), za predpokladu splnenia ostatných podmienok stanovených zákonom o sociálnom poistení, bude mať nárok na dávku z oboch nemocenských poistení. Posledné nemocenské dávky budú vyplácané zo súbehu dobrovoľného nemocenského poistenia a povinného nemocenského poistenia, ak dôvod na ich poskytnutie vznikne najneskôr 26. novembra 2015.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie