Ministerstvo školstva chce naučiť žiakov myslieť kriticky a zvýšiť ich čitateľskú gramotnosť

Spravodajstvo
Bratislava 25. februára (TASR) – Rezort školstva pripravuje pre učiteľov akreditované vzdelávacie programy, ktoré im majú pomôcť učiť žiakov myslieť kriticky, mapovať problémy, plánovať či argumentovať. Rovnako chce ministerstvo zvýšiť ich čitateľskú gramotnosť. Aj týmto spôsobom reaguje na výsledky Testovania piatakov v tomto školskom roku. Tie preukázali, že školy so slabými výsledkami pri piatackom testovaní nedosahujú vysokú úspešnosť ani v Testovaní 9.

Akreditované vzdelávacie programy majú podľa ministerstva školstva pomôcť vymedziť a klásť dôraz na podstatné problémy, s ktorými sa učitelia vyrovnávajú pri vzdelávaní žiakov. Zároveň aj pri vyváženom využívaní iných foriem hodnotenia ako somatívneho. "Porovnávať sa tak má vzdelanostný vývoj žiaka v jednotlivých etapách. Ťažiskovo so sebou samým, nie s druhými," povedala pre TASR hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Martina Slušná. Progres žiaka má byť podľa nej ocenený.

Rezort školstva plánuje vytvoriť aj národnú stratégiu zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov považuje ministerstvo za kľúčový. "Bez neho nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie," vysvetlila hovorkyňa.

Za účelom skvalitnenia obsahu a úrovne výchovy a vzdelávania v základných školách (ZŠ) uskutočnilo ministerstvo školstva aj revíziu štátnych vzdelávacích programov pre prvý a druhý stupeň ZŠ. "Zámerom je znížiť rozsah obsahu vzdelávania, upraviť výkonové štandardy tak, aby sa žiakom poskytol priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, interpretácie a riešenie problémov," spresnila Slušná. Žiakom teda nemajú byť predkladané hotové poznatky, ale vytvoriť im na vyučovaní podmienky na aktívne osvojovanie si vedomostí. Podľa hovorkyne sa má tento cieľ dosiahnuť vytvorením tvorivého priestoru pre učiteľa, a to znížením obsahu vzdelávania a zvýšením rozsahu počtu hodín vyučovacích predmetov. "Podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov sa začnú vzdelávať žiaci 1. a 5. ročníka ZŠ postupne od 1. septembra 2015," dodala Slušná.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie