Vedomosti žiakov na ZŠ a SŠ preveria medzinárodné testovania

Spravodajstvo
Bratislava 25. februára (TASR) – Medzinárodné testovania aj tento školský rok preveria vedomosti slovenských žiakov. Tí sa zúčastnia na celkovo troch medzinárodných meraniach. Úlohy z čitateľskej gramotnosti či matematiky budú vypĺňať vybraní žiaci 4. ročníka na ZŠ a 15-roční žiaci na základných a stredných školách.

Štvrtákov čaká od 16. do 20. marca testovanie s názvom PIRLS 2016. "Cieľom štúdie IEA PIRLS je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Predpokladá sa, že žiaci v tomto období už zvládli techniku čítania a začínajú využívať čítanie na svoje ďalšie vzdelávanie," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Popri monitorovaní žiackych výkonov v čitateľskej gramotnosti štúdia PIRLS venuje pozornosť aj čitateľským návykom a postojom žiakov a tiež podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Testovanie prebehne na 45 základných školách s vyučovacím jazykom slovenským a zapojí sa doň okolo 1500 žiakov.

Približne 5500 štvrtákov na ZŠ absolvuje aj testovanie zamerané na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied s názvom TIMSS 2015. "TIMSS sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania a popri monitorovaní žiackych výkonov venuje pozornosť aj postojom žiakov a tiež podmienkam ich domáceho a školského prostredia," priblížila hovorkyňa rezortu školstva. Testovanie sa uskutoční v termíne 18. – 22. mája na približne 200 základných školách, z čoho je 178 škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 22 škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Medzinárodné testovanie čaká aj asi 7600 pätnásťročných žiakov na základných a stredných školách. Tí budú v termíne od 20. apríla – 1. mája vypĺňať zadania štúdie OECD PISA. Štúdia zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce, t. j. funkčnú gramotnosť žiakov. "PISA v každom cykle pokrýva tri sledované oblasti čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť. V priebehu jednotlivých cyklov sa však vždy kladie dôraz na jednu z daných oblastí. V cykle PISA 2015 je takouto oblasťou prírodovedná gramotnosť," ozrejmila Dupaľová Ksenzsighová.

Žiaci však budú okrem zadaní zameraných na prírodovednú gramotnosť riešiť aj tzv. oblasti riešenia problémov. SR sa v tomto cykle zapojí tiež do testovania finančnej gramotnosti. "Počnúc hlavným testovaním PISA 2015 bude testovanie štúdie PISA na Slovensku prebiehať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom PC," dodala Dupaľová Ksenzsighová. Testovanie prebehne na približne 296 základných a stredných školách, z čoho je 270 škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 26 škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie