Zamestnávateľov znepokojili najnovšie zmeny zákona o duálnom vzdelávaní

Legislatíva
Bratislava 23. februára (TASR) - Duálne vzdelávanie musí byť podľa zamestnávateľov vykonávané v úzkej súčinnosti štátu a stavovských a profesijných organizácii. Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave vyjadrili znepokojenie nad novou verziou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý parlament postúpil do druhého čítania.

"Medzi zamestnávateľmi sú rozličné názory. Jedna strana zamestnávateľov tvrdí, že finálnu zodpovednosť by mal mať štát a my tvrdíme, že v úzkej súčinnosti so stavovskými a profesijnými organizáciami. Druhý názor je, že by mal niesť túto zodpovednosť so zamestnávateľmi ako takými," priblížil prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Marián Jusko. Podľa neho nie je reálne, aby štát spolupracoval s každým jedným zamestnávateľom. Pripomenul, že okrem veľkých sú aj malí zamestnávatelia a aj tým je zákon o duálnom vzdelávaní určený. Napriek týmto rozporom pokladá doterajšiu spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeho tvorbe za prospešnú.

Prezident zväzu automobilového priemyslu (ZAP) Jaroslav Holeček upozornil, že hlavným cieľom je prijať vykonateľný zákon. "Zákon bude vykonateľný vtedy, keď budú zamestnávatelia motivovaní k tomu, aby vstúpili do systému duálneho vzdelávania. Bude vykonateľný, keď budú pre stavovské a profesionálne organizácie a aj pre najväčších hráčov, ktorí do zákona chcú vstúpiť, vytvorené také podmienky, ktoré im zabezpečia urobiť tento zákon vykonateľným. Len v takom prípade sú stavovské a profesijné organizácie pripravené prebrať celkom 16 úloh, ktoré im navrhované znenie ukladá," povedal Holeček. Upozornil, že bez aktívnej účasti zamestnávateľov nemôže existovať efektívny duálny systém. Pripomenul tiež, že boli v uplynulých dvoch rokoch aktívnou súčasťou celého legislatívneho procesu prípravy zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, spolupracovali pri tvorbe filozofie i obsahovom napĺňaní zákona. Pre stavovské a profesijné organizácie bola účasť pri tvorbe zákona vyústením 12-ročnej práce a skúseností so systémovou transformáciou odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Nový zákon 9. januára 2015 prerokovala a schválila vláda SR a postúpila na prerokovanie NR SR s verejným prísľubom predsedu vlády Roberta Fica, že v legislatívnom procese v NR SR budú doriešené dva problémy, a to motivačné podmienky pre zamestnávateľov a vytvorenie podmienok pre zamestnávateľov k výkonu povinnosti, ktoré im zákon ukladá. Dňa 17. februára však predložilo ministerstvo školstva tézy k zákonu, ktoré zamestnávateľské organizácie považujú za neprijateľné, nakoľko neumožňujú úzku súčinnosť stavovských a profesijných organizácií na odbornom vzdelávaní a príprave. Na základe týchto téz prijali stavovské a profesijné organizácie, ktoré reprezentujú 11.465 zamestnávateľov a 640.000 zamestnancov, zásadné stanovisko. Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu upozorňujú, že prípadným akceptovaním téz alebo častí téz, ktoré boli predložené, sa vstupuje do filozofie, koncepcie a princípov duálneho vzdelávania a zavádza sa akýsi štátny model duálneho vzdelávania.

"S takýmto prístupom, ktorý nerešpektuje doposiaľ prebiehajúcu diskusiu a nie je v súlade s platným uznesením vlády, nemôžu predmetné zamestnávateľské organizácie súhlasiť. Za predpokladu, že by mali byť navrhované tézy implementované do návrhu zákona, sú nútení navrhnúť, aby bol vládny návrh zákona stiahnutý z ďalšieho legislatívneho konania," uvádza v stanovisku sedem stavovských a profesijných organizácií, ktoré zastupujú zamestnávateľov.

Hlavným cieľom stavovských a profesijných organizácií je prijatie vykonateľného zákona o OVP. Podľa Juska je systém duálneho vzdelávania dôležitým predpokladom budúceho rozvoja Slovenska a nástrojom na zníženie nezamestnanosti mladých. "Pokiaľ dôjde k prijatiu zákona bez rešpektovania praktických potrieb a skúseností zamestnávateľov, môže to mať fatálne dopady na uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na Slovensku," uviedol viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.

Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu preto požadujú, aby zákon o odbornom vzdelávaní a príprave reflektoval dohodnutú filozofiu, koncepciu a princípy duálneho systému vzdelávania. Po splnení týchto požiadaviek sú stavovské a profesijné organizácie pripravené prebrať úlohy v zmysle schváleného zákona v plnom rozsahu. Zároveň upozorňujú, že bez aktívnej účasti zamestnávateľov nemôže existovať efektívny duálny systém.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie