Podľa Páleníka štát dotuje stroje tam, kde môže využiť dlhodobo nezamestnaných

Spravodajstvo
Bratislava 18. februára (TASR) – Dlhodobú nezamestnanosť asi 250.000 ľudí na Slovensku by mohlo čiastočne riešiť aj ich zapojenie do prác, ktoré by hradil štát v rámci verejného obstarávania tovarov a služieb. S týmto návrhom prichádza Inštitút zamestnanosti (IZ), ktorý počas medzirezortného pripomienkového konania k pripravovanému novému zákonu o verejnom obstarávaní zaslal návrh na Úrad verejného obstarávania (ÚVO). Nový zákon podľa riaditeľa inštitútu Michala Páleníka nekladie dôraz na sociálne aspekty verejného obstarávania.

"Štát umelo dotuje využívanie strojov napriek tomu, že v regióne má nezamestnaných, to by sa nemalo stávať. Ich jediná šanca je nájsť si robotu na štátnych zákazkách v rámci verejného obstarávania," povedal na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Páleník. Nastavené podmienky obstarávania podľa neho prihliadajú na výšku ceny na faktúre a nie na náklady verejnej sféry. "Dlhodobo nezamestnaným sa tým odoberajú šance zamestnať sa," povedal šéf IZ a pripomenul, že Európska komisia vyzýva, aby sa na ekonomickom raste krajiny podieľali všetci a všetci z neho aj profitovali. Ak by sa podľa Páleníka v procese verejného obstarávania prihliadalo aj na počet osôb, ktoré sa vďaka realizácii každej zákazky zamestnajú, dokázali by sme na Slovensku zvyšovať zamestnanosť aj tých najviac problémových skupín nezamestnaných aj v najproblémovejších regiónoch.

"Navrhujeme jednak v zákone o službách zamestnanosti zadefinovať pojem inkluzívny podnik s kontrolnými mechanizmami. Úrady práce by mali kontrolovať, či podnik plní podmienky, aby sa jednoducho a rýchlo obmedzil počet subjektov, ktoré sa môžu do takého typu obstarávania zapojiť, teda len tie, ktoré získali certifikát inkluzívneho podniku. Pravidlá by sa mali stanoviť tak, aby išlo o malé verejné zákazky. Ďalej navrhujeme zaviesť do zákona o verejnom obstarávaní pojem inkluzívne verejné obstarávanie. Takto počet dlhodobo nezamestnaných možno znížiť až o tretinu v horizonte 10 rokov," priblížil Páleník.

K novému zákonu sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie a jeho účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2016. ÚVO sa k pripomienkam IZ nebude vyjadrovať. "Budú predmetom vyhodnocovania, preto je predčasné akokoľvek komentovať, či vyjadrovať sa k vzneseným pripomienkam," reagoval vedúci oddelenia styku s verejnosťou a vzdelávania ÚVO Ján Mažgút.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je od začiatku naklonené myšlienke zaviesť inkluzívne podniky. "Inkluzívne podniky majú nadrezortný rozmer, a preto do ich prípravy boli zapojené aj ostatné rezorty, aj samotný IZ ako člen riadiaceho výboru národného projektu. Na základe jednotlivých výstupov ministerstvo vypracovalo komplexný strategický dokument Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020, ktorý schválila vláda SR 17. decembra 2014," informoval hovorca rezortu Michal Stuška. Pripomenul, že dokument identifikoval osem kľúčových oblastí a minimálne dve z nich identifikujú opatrenia na podporu integrácie najmä dlhodobo nezamestnaných na trh práce.

VIDEOGALÉRIA:

Najhoršia situácia v oblasti zamestnanosti je v okresoch Rimavská Sobota a Revúca
Tu bude player


Vyše 15% dlhodobo nezamestnaných tvoria mladí ľudia
Tu bude player


V zákone o verejnom obstarávaní by mal viac klásť dôraz na jeho sociálne aspekty
Tu bude player
Zdroj, foto, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie