Do Sociálnej poisťovne treba prihlásiť aj zahraničného zamestnanca

Pre zamestnávateľov
Bratislava 12. februára (TASR) - Ak začne zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca, je povinný prihlásiť ho do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, teda aj na zamestnancov, ktorí nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky.

Zamestnávateľ prihlasuje zamestnancov prostredníctvom tlačiva Registračný list FO - prihláška, na ktorom je potrebné uviesť údaj o rodnom čísle zamestnanca, ktoré slúži ako identifikačného číslo sociálneho zabezpečenia. Ak však ide o osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a ešte nemá Sociálnou poisťovňou pridelené identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, pretože na Slovensku predtým nepracovala, zamestnávateľ ju elektronicky neprihlasuje. Tlačivo Registračný list FO – prihláška doručí zamestnávateľ pobočke Sociálnej poisťovne v papierovej podobe.

Sociálna poisťovňa následne vygeneruje tejto osobe identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, ktoré bude zamestnávateľ používať na účely sociálneho poistenia. Výnimkou sú štátni občania Českej republiky narodení do 31. 12. 1992, ktorým bolo pridelené rodné číslo pred rozdelením ČSFR.

Zamestnávateľ je povinný odvádzať poistné rovnako za všetkých zamestnancov, t. j. slovenských aj zahraničných štátnych občanov, v plnej výške a na všetky druhy poistenia.

Sociálna poisťovňa pripomína, že zamestnávateľ je povinný prihlásiť aj zahraničného štátneho občana, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť vo viacerých členských štátoch Európskej únie (EÚ), vrátane Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nórska a Islandu, a platiť za neho poistné, a to až dovtedy, kým nepredloží doklad potvrdzujúci príslušnosť k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia iného štátu EÚ. Po predložení takéhoto dokladu zamestnávateľ zruší prihlásenie zamestnanca a požiada o vrátenie poistného. Ak zamestnanec predloží formulár PD A1 pred začiatkom výkonu práce, zamestnávateľ ho do Sociálnej poisťovne neprihlasuje.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie