Zmluvy o agentúrnom zamestnávaní 28. februára končia

Legislatíva
Bratislava 8. februára (TASR) – Najneskôr 28. februára sa končí dočasné pridelenie zamestnancov, ktoré bolo na Slovensku dohodnuté pred 1. marcom 2015. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2015. Po novom budú môcť zamestnávateľa dočasne prideliť svojich zamestnancov ďalším užívateľským zamestnávateľom najdlhšie na 24 mesiacov a túto formu zamestnávania na lízing predlžovať maximálne 4-krát.

"Platí to aj v prípade, ak je zamestnanec dočasne pridelený rôznymi zamestnávateľmi k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi alebo ak medzi jednotlivými predĺženiami nie je obdobie aspoň 6 mesiacov. V prípade sezónnych prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, opakujú sa každý rok a nepresahujú 8 mesiacov v kalendárnom roku, stačí ak sú medzi jednotlivými predĺženiami 4 mesiace," informovala TASR advokátka spoločnosti Accace Legal.

Ak dočasné pridelenie poruší podmienky o dobe určitej alebo možnosť maximálne 4-krát predĺžiť pracovný pomer, zamestnanec sa automaticky stane zamestnancom užívateľského zamestnávateľa. Nový zamestnávateľ má povinnosť informovať zamestnanca o tejto zmene najneskôr do 5 pracovných dní. Takýto pracovný pomer bude uzatvorený na dobu neurčitú. Táto zmena sa netýka dočasného pridelenia z dôvodu zastupovania zamestnanca.

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania budú už povinní poskytnúť zamestnancovi rovnako priaznivú mzdu ako má porovnateľný zamestnanec užívateľského zamestnávateľa. Ak si povinnosť nesplnia, užívateľský zamestnávateľ bude musieť najneskôr do 15 kalendárnych dní od výplatného termínu rozdiel v mzde zamestnancovi vyplatiť.

Užívateľský zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje identifikačné údaje zamestnanca, zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorí mu zamestnanca dočasne pridelili a dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.

Zamestnanca nebude možné dočasne prideliť na vykonávanie rizikových prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie. Užívateľský zamestnávateľ nebude môcť prideliť zamestnanca ani k inému užívateľskému zamestnávateľovi.

Po novom bude môcť vyslať zamestnanca na pracovnú cestu iba užívateľský zamestnávateľ. Za pravidelné pracovisko zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia bude považované miesto jeho výkonu práce počas dočasného pridelenia. "Týmto ustanovením sa má obmedziť obchádzanie zákona, kedy sa veľká časť mzdy zamestnanca vyplácala cez cestovné náhrady," vysvetlila advokátka.

Dočasné pridelenie sa bude môcť dohodnúť len na dobu určitú. Výnimkou bude, ak je dočasné pridelenie dohodnuté na obdobie zastupovania zamestnanca počas materskej alebo rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej práceneschopnosti alebo dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie