Daň z motorových vozidiel musia firmy zaplatiť najneskôr 2. 2.

Spravodajstvo
Bratislava 30. januára (TASR) - Pondelok 2. februára je posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2014 pre firmy, ktoré ich používali na podnikanie na Slovensku. Je to aj posledný deň na zaplatenie dane.

Platbu možno zrealizovať aj v tento posledný deň, avšak len do určitej hodiny, aby ju banky ešte v ten deň odpísali z účtu platiteľa dane. Hovorcovia bánk radia, aby si daňovníci neodkladali platby dane na poslednú chvíľu. Daňový úrad považuje totiž za dátum platby deň, keď sa uskutoční odpísanie platby z účtu platiteľa dane. Priamo na pobočkách je potrebné platby zrealizovať dopoludnia, elektronicky cez internet banking aj neskôr, zvyčajne do 18. hodiny. V takom prípade je vhodné, aby si klienti vo svojej banke preverili aj maximálny možný limit prevodu.

Daňovníci by sa pri vypĺňaní tlačiva priznania mali vyvarovať často opakujúcich sa chýb, na ktoré upozornila hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková.

"Často zabúdajú tlačivá podpísať na vyznačených miestach. Pokiaľ ide o preplatky na dani za rok 2014, nemusia ich dostať, ak sa nepodpíšu v kolónke určenej na podpis v časti - Žiadosti o vrátenie daňového preplatku. Ak je podpis uvedený len v tej časti, kde daňovník vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v priznaní sú správne a úplné a nepodpíše žiadosť o vrátenie preplatku, daňový preplatok dostať nemusí," upozornila Macíková.

V tlačivách neraz chýba daňové identifikačné číslo (DIČ) daňovníka alebo rodné číslo, označenie druhu priznania - či ide o riadne, opravné alebo dodatočné. "Daňovníci nesprávne vyplnia, prípadne vôbec nevyplnia zdaňovacie obdobie. Nesprávne uvádzajú kategóriu vozidiel, na osobné auto dávajú označenie O namiesto M. Súčasne vyplnia riadky 06 aj 07 tlačiva. Potrebné je vyplniť len jeden z týchto riadkov, keďže pri osobnom vozidle sa uvádza zdvihový objem motora a pri úžitkových vozidlách hmotnosť v tonách," pripomenula ďalej Macíková.

V každom jednom prípade musí byť vyplnený aj údaj o predpokladanej dani, ktorý je rozhodujúci pre stanovenie povinnosti platiť v tomto roku preddavky na daň a výšky preddavkov. Predpokladanú daň na rok 2015 a podľa nej aj preddavky na daň si už daňovník vypočíta podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel, v ktorom sú sadzby jednotne určené pre celé územie SR. Avšak pri výpočte dane za rok 2014 použije ešte ročné sadzby dane vyšších územných celkov platné na rok 2014.

Priznanie už nepodávajú organizačné zložky právnických osôb, ako tomu bolo doteraz, ale právnická osoba, ktorá má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú organizačnú zložku, a to podľa miesta evidencie vozidla. Za priznanie podané po lehote hrozí pokuta od 30 do 16.000 eur a ak nebolo podané ani po výzve daňového úradu, v lehote, ktorú určil, hrozí pokuta od 60 do 32.000 eur.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie