Aktivačné práce pomohli zaradiť nezamestnaných do pracovných činností

Hľadám prácu
Dunajská Streda 29. januára (TASR) - V okrese Dunajská Streda pomohli aktivačné práce zaradiť nezamestnaných do pracovných činností. Od 1. januára 2014 sú zásadné zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Výška dávky v hmotnej núdzi je podmienená aktivitou plnoletého práceschopného člena domácnosti. K zmene sa pristúpilo najmä z dôvodu vyššej adresnosti, zásluhovosti a spravodlivejšej podpore tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť príjem vlastnou prácou. Informovala o tom TASR riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Dunajská Streda Zdenka Masodiová.

Ako uviedla, pre naplnenie základnej filozofie zákona o pomoci v hmotnej núdzi "zásluhovosti, adresnosti, aktivity" plnoletého práceschopného člena domácnosti a na koordináciu aktivačných činností zriadili od 1. apríla 2014 na ÚPSVR Dunajská Streda aktivačné centrum. "Cieľom centra je aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie a poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Vyhľadávanie, kontaktovanie a komunikácia s inštitúciami, ktoré vykonávajú činnosti verejnoprospešného charakteru. Centrum uzatvára písomné dohody medzi úradom a poskytovateľom," priblížila riaditeľka s tým, že aktivačné centrum sleduje a vyhodnocuje výkon činností uchádzača o zamestnanie (UoZ) v nadväznosti na splnenie podmienky pre výplatu pomoci v hmotnej núdzi.

Podľa jej ďalších slov zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. "V rámci vyššej zásluhovosti každý plnoletý člen domácnosti musí preukázať za zákonom stanovených podmienok, že vykonáva aktivity na základe písomnej dohody formou menších obecných služieb alebo formou dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 32 hodín, ak nepreukáže, že z právneho vzťahu má príjem zo závislej činnosti a rozsah odpracovaných hodín je minimálne 32 hodín," vysvetlila Masodiová. Dodala, že ak príjemca pomoci v hmotnej núdzi odmietne vykonávať aktivitu, pomoc v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 61,60 eura.

Aktivačné centrum v Dunajskej Strede začalo postupne od mája zaraďovať poberateľov pomoci v hmotnej núdzi na výkon pracovnej činnosti. V súčasnosti na výkon pracovných činností v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi uzavreli celkom 63 dohôd s organizátormi pracovných činností na 2090 dohodnutých miest. "Vzhľadom na to, že na úrovni miest a obcí nebolo možné zabezpečiť pre poberateľov pomoci v hmotnej núdzi dostatočné množstvo pracovných ponúk pre výkon pracovných činností, úrad pri zabezpečení aktivácie poberateľov pomoci v hmotnej núdzi uzatvoril dohodu s ďalšími organizátormi pracovných činností," konštatovala riaditeľka. Pripomenula, že ide o nasledovné organizácie v Dunajskej Strede: Dom Matice slovenskej, Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev Dunajská Streda, Slovenský Červený kríž, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ako aj Občianske združenie, Komunitné Centrum Rómov Topoľníky a Občianske združenie mladých - Laura, Šamorín.

"Naše skúsenosti i spätné väzby od organizátorov pracovných činností sú pozitívne. Aktivizovali sme poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí už v mnohých prípadoch viac rokov nevykonávali žiadnu činnosť, len prostredníctvom štátu poberali pomoc v hmotnej núdzi," ozrejmila Masofiová. Priznala, že boli aj takí, ktorí ponúknutú prácu neprijali. Títo ľudia väčšinou už mali iné príjmy a zneužívali sociálny systém. Podľa posledných údajov v regióne Dunajská Streda v mesiaci december 2014 na výkon pracovných činností zaradili celkom 1100 poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie