Sociálny výbor odmietol výhrady prezidenta k novele Zákonníka práce

Spravodajstvo
Bratislava 27. januára (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci odmietol výhrady prezidenta SR Andreja Kisku k novele Zákonníka práce. Ten ju vrátil do parlamentu na opätovné prerokovanie a odporúčal ju neschváliť ako celok. Sociálny výbor, ktorý je gestorským výborom, odporúča plénu schváliť novelu Zákonníka práce v pôvodnom znení. Zmeniť by sa mala len jej účinnosť, keďže pôvodne mala právna norma platiť od januára tohto roka.

Novela Zákonníka práce upravuje najmä agentúrne zamestnávanie na Slovensku. Hlava štátu sa rozhodla právnu normu nepodpísať pre rozsah a obsah pripomienok, ktoré dostala od zamestnávateľských organizácií. Kiska uviedol, že pripomienky sa neobjavili až po schválení zákona parlamentom, ale viaceré boli známe už počas legislatívneho procesu. Preto dospel k názoru, že posudzovanie vplyvov na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest nebolo dostatočné, respektíve bolo len formálne.

"V súvislosti so schváleným zákonom sa na mňa obrátilo viacero organizácií združujúcich zamestnávateľov v Slovenskej republike aj individuálnych zamestnávateľov so žiadosťou o jeho vrátenie NR SR na opätovné prerokovanie," opísal prezident. Tieto organizácie sa podľa jeho slov obávajú, že zákon neprimerane zvýši náklady a zaťaží administratívu zamestnávateľov, či obmedzí ich schopnosť pružne reagovať na dopyt po výrobkoch a službách. Zároveň sú tiež presvedčené, že by skomplikoval a znemožnil realizáciu programov zamestnávania ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín. To by mohlo v konečnom dôsledku zamedziť tvorbe nových a udržaniu existujúcich pracovných miest.

"Organizácie upozornili zároveň na to, že SR dlhodobo stráca schopnosť konkurovať okolitým štátom v oblasti efektívnosti regulácie pracovného trhu," doplnil najvyšší predstaviteľ SR. To je však podľa neho jedno z kritérií, na základe ktorého sa investori rozhodujú pri umiestňovaní ďalších investícií či pri rozdeľovaní produkcie v rámci výrobných podnikov rozmiestených v rôznych štátoch.

"Uvedomujem si nevyhnutnosť primerane regulovať činnosť agentúr dočasného zamestnávania a nevyhnutnosť primerane chrániť záujmy a práva dočasne pridelených zamestnancov," priblížil Kiska.

Prezident však zastáva názor, že zákonodarca síce má právo upraviť v rámci ústavných možností a v súlade s právom EÚ pracovnoprávne vzťahy spôsobom, aký považuje za vhodný a primeraný, ale zároveň je jeho povinnosťou informovať verejnosť o tom, aký vplyv tieto úpravy majú na zamestnanosť v SR. "A teda aj na schopnosť slovenskej ekonomiky konkurovať na európskom či globálnom trhu a jej potenciál tvoriť pracovné miesta," doplnil.

Novela Zákonníka práce má zaviesť tzv. princíp spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry za dodržiavanie mzdových podmienok pracovníkov. Táto zmena mala zabezpečiť, aby mali agentúrni zamestnanci rovnaké mzdové podmienky ako interní, ak obe skupiny pracovníkov vykonávajú rovnakú alebo veľmi podobnú činnosť. Zakázané malo byť napríklad aj dočasné pridelenie zamestnanca na výkon rizikovej práce, teda práce zaradenej do 4. kategórie.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie