Novinky v pracovných pohovoroch

Hľadám prácu
Situácia na trhu práce sa neustále mení a zamestnávatelia sa rýchlo snažia prispôsobovať týmto zmenám. Nové trendy sú aj v oblasti pracovných pohovorov. Ak chceš patriť medzi ľudí, ktorí aktívne pôsobia na trhu práce, je potrebné, aby si mal o týchto novinkách prehľad.
V jednej miestnosti nie si len ty a personalista. Je to fór? Nie, po novom je tu skupinový pohovor!

Ak si sa doteraz nestretol s touto formou pracovného pohovoru a stále hľadáš prácu, buď pripravený aj na tento variant. Skupinový pohovor v súčasnosti využíva čoraz viac zamestnávateľov.

Ako to prebieha?

Keď prídeš na pracovný pohovor, okrem teba a personalistu sa pohovoru zúčastnia viacerí manažéri úsekov a zamestnanci, ktorí dostali možnosť hodnotiť teba a iných uchádzačov o pracovnú pozíciu v rovnakých situáciách a podmienkach. Priebeh pohovoru (obsah, dĺžka, tempo) býva vopred pripravený. Kým ti jeden manažér bude klásť otázky, ostatní hodnotitelia budú mať priestor pozorovať ťa a robiť si pracovné poznámky do vopred pripraveného formulára. Zároveň využijú hodnotiacu škálu, kde obodujú jednotlivé kompetencie podľa vlastného úsudku. Na záver pohovoru hodnotitelia vyhodnotia formuláre, ktoré vzájomne porovnajú a hneď si vydiskutujú odlišné hodnotenia a pohľad na uchádzačov. Kompletizácia bodov na hodnotiacej škále rýchlo určí užší výber kandidátov a následne rozhodne manažér, na ktorého úsek sa záujemca vyberá.


Čo skupinový pohovor prináša?

 • Efektívnu formu výberu zamestnancov, ktorá šetrí zamestnávateľom čas a odbúrava množstvo individuálnych pohovorov. Veľké organizácie ju využívajú hlavne pri výbere na manažérske pozície, kde sa hodnotenia zúčastňujú aj budúci podriadení zamestnanci. Vďaka tejto forme výberu organizácia získa manažéra, ktorý bude schopný viesť rôzne náročné povahy a riešiť problematické situácie.

 • Výsledok výberu vhodného uchádzača je tímovou prácou, pretože každý hodnotiteľ prispel svojím podielom zodpovednosti za výber.

 • Lepšie začlenenie nového zamestnanca do pracovného kolektívu, nakoľko nielen manažéri, ale aj zamestnanci mali možnosť byť súčasťou rozhodovania pri pracovnom pohovore. Tento silný psychologický efekt prispieva k vyššej angažovanosti zamestnancov.

 • Automatický stres pre uchádzača, pretože väčšina zamestnávateľov dopredu neupozorní na túto formu pohovoru. Chce totiž zistiť, ako je záujemca odolný, spontánny a či vie dostatočne pohotovo reagovať a argumentovať pred širšou skupinou ľudí. 

Naša rada:

Pokús sa vopred zistiť informácie o priebehu pracovného pohovoru. Ak sa dozvieš, že na pohovore budeš mať viac hodnotiteľov, snaž sa byť pokojný a sústredený. Mysli na to, že svojimi odpoveďami máš zaujať aj ostatných hodnotiteľov a nezabudni udržiavať očný kontakt.

Aké ešte rady dáme? Videopohovory tu máme.

Pokrok v digitálnych technológiách poskytuje zamestnávateľom aj nové možnosti pri realizácii pracovných pohovorov.Aké?

Ide o videopohovory, ktoré zamestnávatelia realizujú prostredníctvom notebooku so zabudovanou kamerou. Tento spôsob pohovoru sa od toho klasického líši len tým, že obe strany (zamestnávateľ, uchádzač) sedia za svojimi monitormi.

Aj z týchto pár vyššie uvedených viet ti je určite jasné, aké výhody táto forma prináša.

 • Šetrí čas nielen zamestnávateľovi, ale aj tebe.

 • Umožňuje pružnejšiu komunikácia a flexibilnejší kontakt v prípade doplňujúcich informácií.

 • Pohovor môžeš absolvovať aj z inej krajiny a nemusíš kvôli nemu cestovať.

A na čo si daj pozor?

 • Dôležité je, aby si mal rýchle internetové pripojenie, preto si ho radšej dopredu skontroluj.

 • Vyber si priestor, v ktorom ťa nebude nikto rušiť. Je dôležité, aby počas tvojho videopohovoru nebol nikto iný v pozadí.

 • Netoč sa na stoličke a udržuj očný kontakt. No daj pozor, aby si nebol roztržitý z pozorovania seba samého v monitore.

 • Sústreď sa na svoje myšlienky a nefixuj sa na monitor. 

A čo ťa ešte na pohovore čaká? Napríklad otázka, či veríš v draka. 

Áno, čudné a nepredvídateľné otázky sú taktikou niektorých personalistov, ktorí týmito otázkami zámerne zisťujú, ako si kreatívny a schopný reagovať promptne na nepredvídateľné situácie.


Naša rada:

Odpovedaj pravdivo bez štylizácie, pretože sa ti môže stať, že sa pri tvorbe vlastného obrazu rýchlo otázkami vyčerpáš a zároveň neukážeš svoju pravú tvár.

Ešte zopár typov máme, skúsenosti ti odovzdáme:

 • Ukáž chuť pracovať a tvoj záujem o danú pracovnú pozíciu.

 • Ak si predtým pracoval, alebo brigádoval, premysli si konkrétne prípady, ktorými môžeš zaujať hodnotiteľov.

 • Neboj sa pýtať na veci, ktoré ťa zaujímajú v súvislosti s prácou.

 • Nedaj sa zaskočiť otázkami, pri ktorých musíš poskytnúť zlepšovacie návrhy na fungovanie organizácie.

 • Rátaj s tým, že niektoré organizácie ti môžu dať podpísať formulár o mlčanlivosti, nakoľko sa na pracovnom pohovore môže rozprávať aj o veciach súvisiacich s internými predpismi.

 • Nezabudni byť dochvíľny. 

Na záver ti prajeme veľa úspechov na pracovných pohovoroch.
Spracovala Ing. Mačkay, spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe zdroja: Poradca podnikateľa, mesačník, zisk manažment/6-7, 2014, www.manazerskecentrum.sk 

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie