Dni otvorených dverí na univerzitách

Školy a vzdelávanie
Prinášame ti zoznam DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ (DOD)! O čo ide?

Vysoké školy a ich fakulty ti poskytujú možnosť získať priamo informácie o štúdiu. Keď prídeš na DOD, dozvieš sa nielen o študijných a učebných odboroch, ktoré škola poskytuje, ale spoznáš aj priestory, v ktorých by si študoval, či podmienky prijímacieho konania a omnoho viac.

DÁTUM DOD NÁZOV FAKULTY, UNIVERZITA
NOVEMBER 2014
8. – 21. november 2014 Fakulta priemyselných technológií v Púchove (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne) http://tnuni.sk/aktuality/
20. november 2014 Strojnícka fakulta (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
29. november 2014 DOD celej univerzity (Paneurópska vysoká škola Bratislava) http://www.paneurouni.com/sk/
DECEMBER 2014
5. december 2014 Fakulta ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita Zvolen) http://www.tuzvo.sk/sk/
11. december 2014 Fakulta sociálnych a ekonomických vied (Univerzita Komenského Bratislava) https://uniba.sk/
17. december 2014 DOD celej univerzity (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
JANUÁR 2015
14. január 2015 Fakulta zdravotníctva (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne) http://tnuni.sk/aktuality/
15. január 2015 Fakulta špeciálnej techniky (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne) http://tnuni.sk/aktuality/
16. január 2015 Fakulta ekonomiky a manažmentu (Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra) http://www.uniag.sk/sk/
21. január 2015 Pedagogická fakulta (Trnavská univerzita v Trnave) http://www.truni.sk/
22. január 2015 Fakulta bezpečnostného inžinierstva (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
23. január 2015 Prírodovedecká fakulta (Univerzita Komenského Bratislava) https://uniba.sk/
Technická fakulta (Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra) http://www.uniag.sk/sk/
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra) http://www.uniag.sk/sk/
24. január 2015 Filozofická fakulta (Univerzita Komenského Bratislava) https://uniba.sk/
Pedagogická fakulta (Univerzita Komenského Bratislava) https://uniba.sk/
28. január 2015 Fakulta elektrotechniky a informatiky (Slovenská technická univerzita Bratislava) http://www.stuba.sk/
Ústav telesnej výchovy a športu (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice) http://www.upjs.sk/
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Slovenská technická univerzita Bratislava) http://www.stuba.sk/
Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta (Technická univerzita Zvolen) http://www.tuzvo.sk/sk/
29. január 2015 Právnická fakulta (Trnavská univerzita v Trnave) http://www.truni.sk/
Pedagogická fakulta (Prešovská univerzita Prešov) http://www.unipo.sk/
31. január 2015 Fakulta telesnej výchovy a športu (Univerzita Komenského Bratislava) https://uniba.sk/
Pedagogická fakulta (Prešovská univerzita Prešov) http://www.unipo.sk/
FEBRUÁR 2015
2. február 2015 Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin (Univerzita Komenského Bratislava) https://uniba.sk/
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne) http://tnuni.sk/aktuality/
3. február 2015 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (Technická univerzita Zvolen) http://www.tuzvo.sk/sk/
4. február 2015 Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach (Ekonomická univerzita Bratislava) http://www.euba.sk/
5. február 2015 Elektrotechnická fakulta (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
Stavebná fakulta (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
6. február 2015 DP Prievidza (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
Prírodovedecká fakulta (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice) http://www.upjs.sk/
Spoločný informačný deň pre všetky fakulty (Ekonomická univerzita Bratislava) http://www.euba.sk/
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra) http://www.uniag.sk/sk/
10. február 2015 Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne) http://tnuni.sk/aktuality/
Strojnícka fakulta (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
11. február 2015 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (Univerzita Komenského Bratislava) –zimný termín https://uniba.sk/
Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta zdravotníctva (Katolícka univerzita Ružomberok) http://www.ku.sk/
Centrum kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne) http://tnuni.sk/aktuality/
12. február 2015 Stavebná fakulta  (Slovenská technická univerzita Bratislava) http://www.stuba.sk/
Fakulta informatiky a informačných technológií (Slovenská technická univerzita Bratislava) http://www.stuba.sk/
DOD celej univerzity (Prešovská univerzita Prešov) http://www.unipo.sk/
13. február 2015 Fakulta masmediálnej komunikácie a Fakulta sociálnych vied (Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava) http://www.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
Fakulta riadenia a informatiky (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
14. február 2015 DOD celej univerzity (Paneurópska vysoká škola Bratislava) http://www.paneurouni.com/sk/
17. február 2015 Ekonomická fakulta a Pedagogická fakulta (Univerzita J. Selyeho, Komárno) http://www.selyeuni.sk/sk.html
18. február 2015 Technická fakulta (Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra) http://www.uniag.sk/sk/
Ústav manažmentu (Slovenská technická univerzita Bratislava) http://www.stuba.sk/
19. február 2015 Reformovaná teologická fakulta (Univerzita J. Selyeho, Komárno) http://www.selyeuni.sk/sk.html
DOD na všetkých fakultách univerzity (Univerzita Konštantína Filozofa Nitra) https://www.ukf.sk/
27. február 2015 Fakulta humanitných vied (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
MAREC 2015
17. marec 2015 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava) http://www.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/
20. marec 2015 Fakulta biotechnológie a potravinárstva (Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra) http://www.uniag.sk/sk/
APRÍL 2015
9. apríl 2015 Celouniverzitný študijný program – Tatranská Javorina (Žilinská univerzita v Žiline) https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
26. apríl 2015 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta (Univerzita Komenského Bratislava) https://uniba.sk/
MÁJ 2015
11. máj 2015 Teologická fakulta (Katolícka univerzita Ružomberok) http://www.ku.sk/
26. máj 2015 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (Slovenská technická univerzita Bratislava) http://www.stuba.sk/
JÚN 2015
3. jún 2015 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (Univerzita Komenského Bratislava) – letný termín https://uniba.sk/
Oficiálny DOD nie je stanovený – možnosť dohodnúť sa individuálne Filozofická fakulta (Trnavská univerzita v Trnave) http://www.truni.sk/
DOD sa neuskutoční – informácie pre verejnosť sú cez Facebook Fakulta zdravotníctva a soc. práce (Trnavská univerzita v Trnave) http://www.truni.sk/  
Spracovala Ing. Mačkay, spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe zdrojov:
  • jednotlivé univerzity

  • denník SME, vysoké školy, bedeker uchádzačov o štúdium, 19.11.2014, str. 6

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie