Základné povinnosti SZČO voči poisťovni sa nemenia

Mám prácu
Bratislava 23. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že od 1. januára 2015 sa im základné povinnosti voči SP nemenia. To znamená, že im aj naďalej zostáva povinnosť oznámiť vznik aj zánik prerušenia jej povinného poistenia na tlačive Registračný list FO.

K prerušeniu poistenia SZČO dochádza len v období, v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti, alebo pozastavenú činnosť - oznamuje to SP v lehote do 30 dní. Taktiež v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ďalej od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania, resp. starostlivosti - oznamuje v lehote do 8 dní.

K prerušeniu dochádza aj v čase, v ktorom má SZČO nárok na rodičovský príspevok a čestne prehlási, že nevykonáva činnosť. Lehota na oznámenie v tomto prípade je rovnako do 8 dní.

SZČO taktiež nezaniká povinnosť oznámiť zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt do ôsmich dní od zmeny týchto skutočností, ako aj povinnosť preukázať skutočnosti rozhodujúce pre vznik, trvanie, prerušenie a pre zánik sociálneho poistenia.

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetky SZČO, ktoré podnikanie a inú samostatnú zárobkovú činnosť vykonávajú bez oprávnenia, napr. autori, umelci a pod., že od 1. júla 2014 je potrebné začiatok a skončenie vykonávania činnosti oznamovať Sociálnej poisťovni prostredníctvom čestného vyhlásenia. Podané čestné vyhlásenie má právne účinky najskôr odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie