Plánovaná zmena v agentúrnom zamestnávaní od roku 2015

Pre zamestnávateľov
Bratislava, 14.11.2014 – Od 1. januára 2015 by mala vstúpiť od platnosti novela Zákonníka práce, ktorá prináša viaceré dôležité zmeny. Ako upozorňuje Monika Berežňáková, mzdová metodička poradenskej a outsourcingovej spoločnosti Accace, ak novela prejde v aktuálnom navrhovanom znení „jednou z najvýznamnejších zmien, na ktorú by ste sa mali od začiatku roka pripraviť, je rozhodne ustanovenie o dočasnom pridelení zamestnanca.“

Užívateľský zamestnávateľ

Novelizovaný Zákonník práce zavádza pojem tzv. užívateľský zamestnávateľ. Pod týmto pojmom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ku ktorej je zamestnanec dočasne pridelený.

Od roku 2015, ak bude zamestnanec pridelený k užívateľskému zamestnávateľovi dlhšie ako na 24 mesiacov, alebo sa mu dočasné pridelenie opätovne predĺži v priebehu 24 mesiacov viac ako päťkrát, automaticky sa stane zamestnancom užívateľského zamestnávateľa.

Nový zamestnávateľ má povinnosť informovať zamestnanca o tejto zmene najneskôr do 5 pracovných dní.

Avšak, ako dopĺňa M. Berežňáková, „táto zmena sa netýka dočasného pridelenia z dôvodu zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

Ak novela Zákonníka práce prejde v tomto znení, v praxi sa môže zamestnancom jednoducho stať, že sa stanú zamestnancom inej spoločnosti ale dozvedia sa o tom až následne. Aktuálne nie je v návrhu zakotvená povinnosť mať súhlas zamestnanca s touto zmenou.

Podmienky, ktoré sa štandardne stanovujú v pracovnej zmluve, by sa mali určiť na základe dohody o dočasnom pridelení, alebo pracovnou zmluvou uzatvorenou s pôvodným zamestnávateľom a zamestnancom. Takýto pracovný pomer bude uzatvorený na dobu neurčitú.

Cieľom tohto opatrenia je najmä regulácia agentúr zamestnávanie a ochrana zamestnancov. O spoločnosti Accace Spoločnosť Accace začala s poskytovaním služieb v oblasti outsourcingu účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva v roku 2006 v krajinách strednej a východnej Európy. Počas uplynulých 8 rokov sa stala jednou z najdynamickejšie rastúcich poradenských firiem v danom regióne. V posledných rokoch sa rozrástla za hranice Európy a dnes je medzinárodnou spoločnosťou pôsobiacou na 4 kontinentoch s vyše 270 zamestnancami. Právne služby poskytuje Accace prostredníctvom svojej samostatnej advokátskej kancelárie Accace Legal.

O spoločnosti Accace 

Spoločnosť Accace začala s poskytovaním služieb v oblasti outsourcingu účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva v roku 2006 v krajinách strednej a východnej Európy. Počas uplynulých 8 rokov sa stala jednou z najdynamickejšie rastúcich poradenských firiem v danom regióne. V posledných rokoch sa rozrástla za hranice Európy a dnes je medzinárodnou spoločnosťou pôsobiacou na 4 kontinentoch s vyše 270 zamestnancami.
Pripravila: Monika Berežňáková zo spoločnosti Accace

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie