5 rád ako úspešne riadiť firmu

Mám prácu
Úspešné riadenie firmy si vyžaduje precízne stanovenie stratégie a jej dôsledné aplikovanie do všetkých oddelení počnúc výrobným, cez finančné, obchodné, HR až po marketingové. Juraj Privrel a členovia jeho tímu sa vo virtuálnom riadení firmy osvedčili ako výborní stratégovia, čo preukázali na súťaži Global Management Challenge. Tím úspešných Slovákov radí na čo je potrebné dbať, ak je cieľom zefektívniť riadenie firmy.

1. Controlling a business analýza

Nastavenie stratégie spočíva v systematickosti práce s dostupnými dátami. Analýzou dát a interpretovaním súvislostí medzi nimi možno určiť relevantné ukazovatele, ktoré sú ovplyvňované zvolenými krokmi. „Systém na súťaži vo forme simulátora reálneho trhového prostredia umožnil spravovať viac ako 70 rozhodujúcich parametrov a sústrediť sa tak na strategické rozhodnutia presahujúce rámec aktuálneho obdobia,“ povedal Matej Privrel.

2. Stratégia

Účelom prispôsobenia stratégie merateľnému cieľu je sledovanie dlhodobého kontextu a zabezpečenie prepracovania sa z aktuálnej situácie do želaného stavu firmy. „V rámci súťaže sme zvolili agresívnu stratégiu, kedy sme virtuálnu firmu najprv pripravili na silný rast výroby a silnými investíciami do výskumu a vývoja, distribučných kanálov a značky zabezpečili odbyt,“ vysvetlil Marek Štefunko.

3. Výskum a vývoj

Silné investície do výskumu majú pri budovaní a udržiavaní firiem svoje opodstatnenie. Nielenže výrazne podporujú jedinečnosť a konkurencieschopnosť produktu, ale dodávajú mu pridanú hodnotu a zvyšujú priestor pre maržu na strane dodávateľa. „Investovať do výskumu a inovovania produktov predchádza situácií, kedy sa produkt na trhu stáva všadeprítomnou „komoditou“ a kritériom pre jeho výber je výlučne cena,“ uviedol Juraj Privrel.

4. Konkurencia

Ak je cieľom firmy etablovať sa na trhu, netreba zabúdať na aktívne analyzovanie krokov konkurencie. Preto je potrebné sledovať indikátory naznačujúce jej najbližšie správanie a reagovať naň. „Je dôležité poznať silné a slabé stránky svojej spoločnosti, ale i okolitého trhu a operovať so získanými informáciami,“ povedala Darina Privrelová.

5. Human Resources

Budovanie tímov s rôznorodou štruktúrou a jedinečnou zmesou skúseností a pohľadov vytvára vzájomnú diskusiu, čo vedie k hľadaniu nových riešení. „Aj systém v súťaži Global Management Challenge je príkladom toho, že rôznorodé zázemie účastníkov tímu napomáha širšiemu pohľadu a kreatívnym riešeniam. Znalosti našich piatich členov sú totiž zložené zo skúseností naprieč siedmymi pracovnými sektormi,“ uviedla Anna Galbavá.

Skúsenosti z oblasti strategického manažmentu, ktoré mladí Slováci a Slovenky nadobudli počas súťaže, im zaiste napomôžu byť pripravenými na výzvy v oblasti riadenia firiem.

O súťaži Global Management Challenge a úspešnom slovenskom tíme

Tím: Jednotliví členovia tímu študovali a pracujú v rôznorodých oblastiach. Aj vďaka rozmanitosti ich pohľadov sa dopracovali ku kreatívnym riešeniam pri riadení firiem, a dosiahli tak úspech v súťaži.

Juraj Privrel vyštudoval právo a pracuje ako projektový manažér v realitno-developerskej spoločnosti.
Darina Privrelová študovala právo a pracuje v obchodnej spoločnosti pôsobiacej na FMCG trhu.
Matej Privrel je projektový manažér v IT sfére.
Anna Galbavá pracuje ako HR consultant.
Marek Štefunko študoval manažment vo Švajčiarsku, kde momentálne pracuje v oblasti chemického priemyslu.

O súťaži: Global Management Challenge je najväčšia súťaž v strategickom manažmente na svete. Spočíva v riadení fiktívnej výrobnej firmy prostredníctvom viac ako 70 manažérskych číselných parametrov. Súťažiaci tím rozhoduje vrcholovo o strategickom, výrobnom, finančnom, obchodnom, marketingovom a HR riadení spoločnosti. Z hľadiska konceptu sa súťaží priamo s ostatnými reálnymi tímami. Vo všetkých kolách sa vytvorí skupina 5-8 tímov, ktorá predstavuje simuláciu reálneho trhového prostredia v určitom odvetví, čo znamená, že úspešnosť zvolených manažérskych rozhodnutí jednotlivých skupín je vždy podmienená kvalitou hry súperov. Súťaž na svete existuje už 30 rokov a v tomto roku sa jej celkovo zúčastnilo viac ako 50 tisíc súťažiacich. Tieto údaje a skutočnosť, že svetoví víťazi sa každoročne menia svedčia o tom, že systém simulácie funguje dobre a neexistuje len jedna tradičná účinná taktika.
Mgr. Michaela Pavelková
PR Executive Kharisma, s. r. o.
Tel.: +421 948 710 720
E-mail: account@kharisma.sk

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie