Pracovná zmluva aj dohoda so študentom musí byť vždy písomná

Mám prácu
Bratislava 30. októbra (TASR) - Študenti na Slovensku môžu okrem dohody pracovať aj ako riadni zamestnanci, a to na základe pracovnej zmluvy.

"Pracovnú zmluvu môžu uzatvoriť aj na kratší pracovný čas, napríklad na 10 hodín týždenne. Samozrejme, za predpokladu, že to zamestnávateľ akceptuje a v takom prípade určí pracovný čas vzhľadom na prebiehajúce štúdium. Zároveň môžu pracovať aj na dohodu o vykonaní práce či dohodu o pracovnej činnosti, alebo na dohodu o brigádnickej práci študentov," informovala TASR hovorkyňa Národného inšpektorátu práce (NIP) Slavěna Vorobelová.

Pripomenula, že zamestnanci vykonávajúci prácu na základe dohôd vo všeobecnosti nemajú nárok na zabezpečovanie stravovania, na dovolenku alebo pracovné voľno s náhradou mzdy pri prekážkach v práci. Výnimkou môže byť prípad, keď sa zamestnajú u zamestnávateľa, ktorý nad rámec zákonných povinností takéto nároky zamestnancom priznáva, napríklad na základe platnej kolektívnej zmluvy.

"Ak by však študent vykonával prácu na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy, patria mu všetky práva, ale aj povinnosti zamestnanca. Má právo na prácu, právo na mzdu za vykonanú prácu, právo na prestávky v práci a odpočinok, na zabezpečenie stravovania, na dovolenku a na prekážky v práci s náhradou mzdy," upozornila hovorkyňa NIP.

"Dohodu o brigádnickej práci môže zamestnávateľ uzavrieť len s osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a na jej základe študent môže vykonávať prácu do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov," objasnila Vorobelová. Súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta, čo zamestnávatelia od budúcich zamestnancov vyžadujú. Zákonník práce pamätá aj na obdobie, keď nie je možné štatút študenta potvrdiť. Ide o obdobie od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. V tomto období nie je potvrdenie potrebné.

"Rozsah práce, ktorý môže študent na základe tejto dohody vykonávať, je najviac 20 hodín týždenne v priemere. V jednom týždni môže pracovať napríklad 35 hodín, v druhom 5 hodín, čo v priemere predstavuje 20 hodín týždenne," vysvetlila hovorkyňa NIP.

Dohoda o brigádnickej práci musí byť vždy písomná, inak je neplatná. Nesmú v nej chýbať dohodnutá práca, odmena, rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa uzatvára. Môže obsahovať aj spôsob skončenia, nie je to však podmienka. Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Na druhej strane pracovná zmluva musí obsahovať podstatné náležitosti, ktorými sú: druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky. V pracovnej zmluve sa tiež uvádzajú aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej lehoty.

"Najdôležitejšie je vyžadovať od zamestnávateľa uzatvorenie dohody alebo zmluvy písomnou formou a žiadať o jedno vyhotovenie podpísané oboma stranami dohody alebo zmluvy. Potrebné je to preto, aby v prípade kontroly nebol zamestnanec postihovaný za vykonávanie nelegálnej práce," upozornila hovorkyňa NIP.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie