Na Strednej škole pre zrakovo postihnutých v Bratislave sú deti z celej SR

Školy a vzdelávanie
Bratislava 27. októbra (TASR) - Vzdelávací obsah je rovnaký ako na bežných školách, odlišné sú len metódy a formy, s ktorými učiteľ so žiakmi pracuje. Tak by sa dalo charakterizovať špecifikum vyučovania na Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v bratislavskej Karlovej Vsi. Hendikepovaným deťom poskytuje táto škola starostlivosť už od roku 1961.

"Budova, v ktorej od svojho vzniku škola sídli, bola postavená aj na základe odborných rád tyflopedagógov," vysvetlil súčasný riaditeľ školy Jozef Šimko. Škola bola prvé roky a desaťročia zameraná na slabozrakých, od roku 1991 však poskytuje starostlivosť aj nevidiacim. V rámci nej pôsobí základná škola, špeciálna základná a špeciálna materská škola pre deti so zrakovým postihnutím. Šimko zdôrazňuje, že prívlastok "špeciálna" neznamená, že žiakmi školy sú deti s mentálnym postihnutím. "Špeciálna v tomto prípade znamená, že poskytujeme vzdelanie a výchovu zrakovo postihnutým deťom, ako aj deťom s viacnásobným postihnutím - tým, ktoré majú okrem zrakového aj iné postihnutia, napríklad sluchové, telesné, syndróm hyperaktivity, prípadne trpia poruchami správania," vysvetlil Šimko.

V súčasnosti je na škole 83 žiakov základnej a špeciálnej základnej školy a 11 detí špeciálnej materskej školy. Žiaci pochádzajú z celého Slovenska. "Máme tu napríklad dieťa z Košíc, Humenného, Považskej Bystrice či Martina," informovala zástupkyňa riaditeľa školy Daria Gregor Bučová. Maximálny počet žiakov v triede je na prvom stupni osem, na druhom stupni desať. Internátne ubytovanie poskytuje škola 51 deťom, ktoré pochádzajú z iných miest Slovenska, 38 detí navštevuje školský klub fungujúci na škole do 18.00 h.

Pri vyučovaní využívajú deti moderné pomôcky, bez ktorých by učenie zvládali len veľmi ťažko. Okrem klasických lúp a špeciálnych okuliarov (napr. hyperokulárnych skiel) pracujú aj s prenosnými čítačkami a televíznymi lupami. Ako jedna zo špeciálnych škôl má zároveň v školskom vzdelávacom programe samostatnú oblasť, špeciálno–pedagogickú rehabilitáciu, v ktorej sa vyučujú štyri predmety. "Sú to individuálne tyflopedagogické cvičenia, priestorová a pohybová výchova, rozvíjanie špecifických schopností a individuálne logopedické cvičenia v alternácii s rozvíjaním komunikačných zručností," spresnila zástupkyňa riaditeľa školy Alena Spišiaková.

SŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave je školou i rodinou

Bratislava 27. októbra (TASR) - Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím v bratislavskej Karlovej Vsi je špecifická nielen potrebami, ktoré si vyžaduje výchovno-vzdelávací proces, ale aj atmosférou, ktorá na škole panuje. Podľa riaditeľa SŠ Jozefa Šimka sa vychovávatelia a učitelia snažia deťom vytvoriť skutočný druhý domov.

"Deti berieme tak, akoby boli naše vlastné," uviedol Šimko pre TASR. "Všetky ich poznáme po mene, poznáme ich osud, povahu i rodinné zázemie," dodal. Cieľom zamestnancov školy je podľa Šimka to, aby ich deti vnímali ako blízkych ľudí, na ktorých sa môžu kedykoľvek s dôverou obrátiť. Priznáva zároveň, že odmenou pre pedagógov za túto snahu je správanie sa detí. "Na tejto škole to preto funguje tak, ako to fungovať má, učitelia učia a deti nasledujú ich usmerňovanie," poznamenal. "Neexistuje, aby sa tu dialo to, čo sa často stáva na bežných školách, kde pedagógovia kvôli nevychovanosti detí často bojujú už len o to, aby mohli viesť vyučovanie," povedal Šimko. "Naše deti by som nevymenil za nič na svete," vyhlásil.

Zástupkyňa riaditeľa Dária Gregor Bučová v tejto súvislosti skonštatovala, že bývalí žiaci ostávajú so školou v kontakte. Nezriedka sa stáva, že školu navštevujú i deti bývalých žiakov. "Dokonca tu máme v súčasnosti aj prváka, ktorého mama i stará mama sú našimi absolventmi," prezradila.

Spriaznení so školou sú aj učitelia. Na rozdiel od bežných typov škôl v hlavnom meste, na "Svrčej" k permanentnej obmene učiteľského zboru neprichádza. "Máme stabilizovaný kolektív aj preto, že naši učitelia vyštudovali na pedagogickej fakulte špeciálny odbor, ktorý môžu využiť iba na takomto type školy," vysvetlila Gregor Bučová. "Viacerí učitelia nasledujú svojich príbuzných, ktorí sa tomuto povolaniu takisto venovali, ďalších k tejto práci motivovalo to, že mali v rodine niekoho so zrakovým postihnutím," dodala.

Učitelia na Spojenej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím stále ostávajú aj tvorcami učebných textov, a to tak, že obsah učebníc pre zdravé deti transformujú do braillovho písma. "Na rozdiel od minulosti už dnes vychádzajú aj učebnice v braillovom písme, no stále platí, že toto vydanie nevychádza súčasne s bežnou učebnicou, ale až s oneskorením, preto sa stavajú prípady, keď aktuálny učebný text musíme zabezpečiť sami," vysvetlil riaditeľ školy. "Našťastie sú už dnes k dispozícii aj elektronické dokumenty na špecializovaných portáloch a takisto technologické novinky, napríklad zvuková čítačka obrazovky," dodal.

Škola pre zrakovo postihnutých v Bratislave má medzinárodné úspechy

Bratislava 27. októbra (TASR) - Chlapci i dievčatá, ktorí navštevujú Spojenú školu internátnu pre žiakov so zrakovým postihnutím v bratislavskej Karlovej Vsi, potvrdzujú, že aj deti so zdravotným hendikepom môžu byť mimoriadne šikovné a nadané. Svedčia o tom aj ich výsledky v školských testovaniach či záujmovej a športovej oblasti.

"Tým, že tu máme veľký počet detí, ktoré bývajú na internáte a domov chodia iba na víkend, snažíme sa o to, aby mali čo najširšiu ponuku krúžkov," povedala zástupkyňa riaditeľa školy Daria Gregor Bučová. V súčasnosti majú deti možnosť si vybrať z 11 krúžkov. "Medzi nimi je napríklad plavecký, krúžok aplikovaného stolného tenisu, šachový krúžok, ale aj dramatický, tanečný, hudobný a literárny krúžok," informovala Bučová. Deti zo SŠ dosahujú výborné výsledky najmä v šachu i aplikovanom stolnom tenise, ktorý má na škole tradíciu. "Náš šachový tím dokonca vyhral Majstrovstvá Európy zdravotne hendikepovanej mládeže," pripomenula zástupkyňa riaditeľa. Vďaka šachovým turnajom škola udržuje i družobné styky s podobnými školami v Česku, Maďarsku, Holandsku či Litve.

"Výborné výsledky dosahujú naši žiaci aj vo výtvarných súťažiach, a to takisto v medzinárodnom meradle," uviedla Gregor Bučová a pripomenula aj to, že v minulosti boli dvaja slabozrakí žiaci ocenení za svoje výtvarné práce Anglickou kráľovskou spoločnosťou.

Riaditeľ školy Jozef Šimko vyzdvihol, že žiaci robia škole dobré meno aj svojimi vedomosťami. "V testovaní deviatakov dosahujeme nadpriemerné výsledky z celoslovenského pohľadu a za pozornosť stojí aj to, že viac ako 72 percent našich žiakov pokračuje v štúdiu na strednej škole v rámci maturitných odborov, pričom štvrtina z týchto detí navštevuje gymnázium," skonštatoval Šimko.

Stredná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave je školou i rodinou
Tu bude player
Zdroj, video: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie