Využite šancu a navštívte burzu práce alebo informácií

Hľadám prácu

NEZAMESTNANOSŤ, 
jeden z najväčších problémov na Slovensku.

Internetová aplikácia ISTP poskytuje pomoc pre nezamestnaných snažiacich sa uplatniť na trhu práce. Medzi najrizikovejšie skupiny, ktoré postihuje nezamestnanosť, patria absolventi škôl, ženy po materskej dovolenke, uchádzači o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou, uchádzači v preddôchodkovom veku, či dlhodobo evidovaní uchádzači na úrade PSVR. 


Ak patríte k skupine osôb, ktoré si hľadajú prácu alebo prácu máte a uvažujete o zmene pracovného miesta, máme pre Vás dobrú správu.

V priebehu mesiacov október a november 2014 sa uskutočnia viaceré podujatia, akými sú burzy práce alebo informácií, ktoré Vám poskytnú možnosť priamo komunikovať so zamestnávateľmi hľadajúcimi vhodných zamestnancov.

PREHĽAD PODUJATÍ

7. – 9. október 2014
Študentský veľtrh AKADÉMIA & VAPAC – AEGON aréna, Príkopova 6, Bratislava
http://www.akademiavapac.sk/sk/

16. október 2014

Burza práce a informácií „Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce“ – od 09,00 hod. do 13,00 hod., Športová hala v Komárne, Športová 1, 945 01 Komárno 

21. – 22. október 2014

Veľtrh PRÁCA a KARIÉRA 2014 – Holiday Inn, Hornopotočná 5, 917 01 Trnava
http://asystems.as/sk/veltrh-praca-kariera-2014-21-22102014 

20. – 21. november 2014

6. medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM – EXPO CENTER a.s., Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín
http://www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=266&ItemID=17 


Ak ste žiaci/študenti a ich rodičia, aj pre Vás sa budú konať podujatia, na ktorých získate zaujímavé a potrebné informácie o aktuálnych študijných a učebných odboroch pre žiakov základných škôl a poradenstvo s dôrazom na voľbu povolania pre študentov stredných škôl. 

9. október 2014
Burza informácií o trhu práce – od 09,00 hod. do 14,00 hod., Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote, Námestie Š. M. Daxnera, 1 979 01 Rimavská Sobota
Zdroj: Tému spracovala Silvia Mačkay zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie