Nové trendy na kancelárskom trhu

Mám prácu
Hľadanie vhodných priestorov v súvislosti so zameraním spoločnosti

Nájsť vhodné a vyhovujúce kancelárske priestory predstavuje zvažovanie rôznych atribútov, ktoré výber miesta ovplyvňujú. Medzi najdôležitejšie patria lokalita, finančné náklady, ale napríklad aj rozloha a zameranie spoločnosti, ktorá hľadá vhodné priestory. „Spoločnosť zaoberajúca sa IT má iné požiadavky ako spoločnosť, ktorej časť tvorí call centrum alebo customer service. Spája ich však zámer nájsť príjemný svetlý priestor, v ktorom sa budú ich zamestnanci dobre cítiť,“ uviedol Ján Matulník z Oddelenia architektúry a interiérového dizajnu spoločnosti CBRE Slovensko.

Špecifické požiadavky klientov a individuálny prístup k nim

Fáza zodpovedania si základných otázok a vyfiltrovania vlastných kritérií je veľmi dôležitá pre prípravu architektonického projektu, pretože len po pochopení fungovania konkrétnej firmy je možné vybrať správnu budovu a vytvoriť pracovné prostredie. To je možné docieliť individuálnym prístupom k jednotlivým klientom a zohľadnením ich špecifických požiadaviek: „V súčasnosti napríklad vytvárame priestory pre spoločnosť, ktorá pracuje s množstvom papierových dokumentov uložených v šanónoch. Z dôvodu šetrenia priestoru pre nich robíme systém zakladania šanónov do elektricky posuvných skríň bez potreby manipulačného priestoru. Takto ušetrený priestor klient využíva na skvalitnenie pracovného miesta pre zamestnancov,” povedal Ján Matulník.

Aké požiadavky majú malé, väčšie a medzinárodné spoločnosti

Malé a väčšie spoločnosti majú rozdielne požiadavky pri výbere pracovných priestorov. Väčšie firmy takmer vždy volia open space kombinovaný s uzavretými kanceláriami, pričom zamestnanci bývajú umiestnení v otvorených kanceláriách a vyšší manažment v samostatných. Menšie spoločnosti (pod 300 m2) uprednostňujú skôr uzatvorené kancelárie pred otvorenými.

Novým trendom na kancelárskom trhu je takzvaný sharing, teda zdieľanie pracovných miest, no väčšinou takáto požiadavka prichádza zo strany medzinárodných spoločností. Pri tomto type pracovného miesta nemajú zamestnanci k dispozícii jedno miesto, ale v závislosti od konkrétnych pracovných úloh sa o kancelárske priestory delia so svojimi kolegami. „Tento spôsob umožňuje podstatne väčšiu diverzitu pracovného miesta (zamestnanci majú na výber napríklad klasický stôl, jednodňový office, loungeové pracovné miesto, pracovisko pre často telefonujúcich zvané kupé a podobne), pretože zamestnanci si podľa aktuálnej dennej náplne práce sami vyberajú vhodný typ pracoviska. Zdieľanie pracovných miest podstatne narúša stereotyp jedného rovnakého pracoviska,” vysvetlil Ján Matulník.

Nie každý nový trend na kacelárskom trhu je však vhodný pre ktorúkoľvek spoločnosť. Pri hľadaní vhodných priestorov a ich zariaďovaní je potrebné vziať do úvahy charakter jednotlivých firiem a zvážiť ich individuálne očakávania.

O CBRE

Spoločnosť CBRE, Inc. so sídlom v Los Angeles je celosvetovo najväčšou realitno-poradenskou spoločnosťou. Viac ako 44 000 odborníkov v 42 krajinách poskytuje klientom strategické poradenstvo, realizáciu predaja a prenájmu, korporátne služby, správu nehnuteľností, prevádzku budov, projektový manažment, oceňovanie a ohodnocovanie, konzultačnú činnosť a manažment investícií. Viac informácií môžete nájsť na stránke www.cbre.com

Spoločnosť CBRE založila svoje prvé pobočky v SVE v roku 1990. Svojím zákazníkom tu poskytuje služby v oblasti kapitálového trhu, nehnuteľností, manažmentu nákupných stredísk ako aj oceňovania nehnuteľností a prieskumu trhu. Podľa prestížneho magazínu Fortune sa sa v roku 2014 stalo CBRE už štvrtý rok po sebe najoceňovanejšou realitnou spoločnosťou. Slovenská pobočka CBRE bola založená v roku 2005 a bola v krajine prvou spoločnosťou poskytujúcou poradenské služby v oblasti nehnuteľností. V súčasnosti poskytuje bratislavská centrála služby v oblasti investičného poradenstva, prieskumu trhu, oceňovania nehnuteľností, poradenstva v oblasti priemyselných nehnuteľností, retailu ako aj kancelárskych priestorov. Viac informácií môžete nájsť na stránke www.cbre.sk

Kontakt:

Mgr. Ivana Jarošová
Account Manager
Kharisma, s. r. o.
Tel.: +421 948 870 570
E-mail: prmanager@kharisma.sk
Zdroj: Mgr. Ivana Jurošová   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie