Zamestnávatelia si majú overiť, ako vysielať ľudí na prácu do krajín EÚ

Pre zamestnávateľov
Bratislava 30. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje zamestnávateľov, že ak chcú vyslať svojich zamestnancov alebo dohodárov na prácu do krajín EÚ, mali by vo vzťahu k sociálnemu poisteniu dbať na správny postup. Po vstupe Slovenska do EÚ totiž platí, že v oblasti sociálneho zabezpečenia sa na občana vzťahujú zákony platné v tej krajine, v ktorej reálne vykonáva svoju činnosť.

Ak teda zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca vykonávať činnosť do zahraničia, tak tento zamestnanec by mal podliehať legislatíve výkonu činnosti a zamestnávateľ by mal odvádzať odvody na sociálne zabezpečenie v zahraničí.

Existuje však výnimka z tohto pravidla, tzv. inštitút vyslania, prostredníctvom ktorého môže zamestnanec zostať poistený na účely sociálneho zabezpečenia na území SR napriek tomu, že vykonáva činnosť na území štátu EÚ, vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Tento inštitút môžu využiť zamestnávatelia, ak očakávané trvanie práce v zahraničí nepresahuje 24 mesiacov. Zároveň musí zamestnávateľ spĺňať aj ďalšie podmienky na uplatnenie vyslania, podrobnosti mu vysvetlí každá pobočka Sociálnej poisťovne. Za zamestnancov resp. dohodárov podáva žiadosť zamestnávateľ.

Peter Višváder zo Sociálnej poisťovne uviedol: "V prípade, ak bol zamestnanec vyslaný svojím zamestnávateľom na územie iného členského štátu EÚ, môže si v pobočke Sociálnej poisťovne overiť, či jeho zamestnávateľ požiadal o uplatnenie inštitútu vyslania a či sa na neho naďalej vzťahujú v oblasti sociálneho zabezpečenia právne predpisy SR. Zároveň si môže overiť prostredníctvom individuálneho účtu zamestnanca, ktorý si nájde na internete Sociálnej poisťovne, či jeho zamestnávateľ uhrádza odvody za činnosť vykonávanú v zahraničí na území SR."

Ak zamestnávateľ vyslal zamestnanca mimo územia členských štátov EÚ, vrátane Švajčiarska a štátov EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko), rozhodujúce je, či SR má so štátom výkonu činnosti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu v oblasti sociálneho zabezpečenie. Štandardnou súčasťou jednotlivých medzinárodných zmlúv je aj inštitút vyslania, t. j. aj vo vzťahu k týmto štátom môže zamestnávateľ využiť tento inštitút.

AUDIO: Višváder o vyslaní pracovníka do zahraničia
Zdroj, audio: TASR   Foto: Shutterstock

„Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.“

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie