Dočasné pridelenie zamestnanca má trvať najviac dva roky

Pre zamestnávateľov
Bratislava 20. augusta (TASR) - Vláda dnes schválila novelu Zákonníka práce, ktorej cieľom je regulovať agentúrne zamestnávanie na Slovensku. "Cieľom návrhu zákona je riešenie problémov, ktoré sa vyskytujú pri dočasnom prideľovaní zamestnancov v aplikačnej praxi," priblížil rezort práce v dôvodovej správe.

Ministerstvo chce zaviesť princíp spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry za dodržiavanie mzdových podmienok pracovníkov. Táto zmena má zabezpečiť to, aby mali agentúrni zamestnanci rovnaké mzdové podmienky ako interní zamestnanci, ak obe skupiny pracovníkov vykonávajú rovnakú alebo veľmi podobnú činnosť.

Druhou zmenou je zavedenie prezumpcie dočasného pridelenia. V praxi by to malo vyzerať tak, že ak výkon práce bude napĺňať všetky znaky agentúrneho zamestnávania, bude sa takáto práca podľa Zákonníka práce považovať za dočasné pridelenie zamestnanca užívateľskému zamestnávateľovi.

Zakázať sa má aj dočasné pridelenie zamestnanca na výkon rizikovej práce, teda práce zaradenej do 4. kategórie. "Vzhľadom na riziká, ktoré vznikajú pri výkone takejto práce, nie je možné na jej výkon prideliť zamestnancov agentúry dočasného zamestnávania, ktorí často nie sú dostatočne zaškolení alebo chránení, čo v praxi vedie k zvýšenému riziku pracovných úrazov a k ohrozovaniu zamestnancov užívateľského zamestnávateľa," zdôvodnil rezort práce.

Miesto výkonu zamestnania má byť po novom v pracovnej zmluve totožné s miestom pridelenia. "Na základe potrieb aplikačnej praxe sa navrhuje, aby zamestnanci agentúry dočasného zamestnávania, ktorí vykonávajú prácu pre užívateľského zamestnávateľa počas dočasného pridelenia, mohli byť vyslaní na pracovnú cestu len týmto zamestnávateľom. Navrhovanou právnou úpravou sa zabráni uskutočňovaniu fiktívnych pracovných ciest agentúrami dočasného zamestnávania," ozrejmilo ministerstvo.

Obmedziť sa má aj možnosť zamestnávateľa prideliť zamestnanca počas trvania dočasného pridelenia k inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Agentúram dočasného zamestnávania má pribudnúť aj ďalšia povinnosť, a to pri uzatváraní pracovného pomeru na určitý čas určiť zamestnancovi obdobie jeho trvania časovým úsekom alebo dátumom jeho skončenia. Ako totiž zdôvodnil rezort práce, v praxi sa dojednáva doba trvania pracovného pomeru na určitú dobu v prípade dočasného pridelenia vo väzbe na trvanie dočasného pridelenia. "Pri takomto dojednaní trvania pracovného pomeru sa tento skončí zo dňa na deň vrátením zamestnanca agentúre dočasného zamestnávania, čo možno z hľadiska porovnania s právami zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu vnímať ako zneužívanie," uviedlo MPSVR.

Obmedziť sa má aj maximálna dĺžka dočasného pridelenia zamestnanca, a to na dva roky. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi bude možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac päťkrát. To platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi. "Stanovením maximálnej dĺžky trvania pridelenia sa zabráni zneužívaniu dočasného pridelenia na obchádzanie priameho vzťahu medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom," predpokladá rezort práce.

Navrhované zmeny sú podľa ministerstva zamerané nielen na ochranu zamestnanca, ale aj na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi zamestnávateľmi, ktorí využívajú služby agentúr dočasného zamestnávania. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie