Priemernú mzdu nedosahuje 65 percent Slovákov

Mzdy a analýzy
Na Slovensku stále väčšina ľudí zarába menej, ako je priemerná mzda. Sú ich až dve tretiny. Potvrdili to štatistiky spracované spoločnosťou TREXIMA Bratislava za rok 2013, ktoré sa opierajú o najširšiu vzorku respondentov spomedzi firiem na Slovensku.

Bez ohľadu na dĺžku pracovného času poberalo 64,51 % zamestnancov nižšiu mzdu, ako je zistený celorepublikový priemer. V porovnaní s rokom 2012 sa však mzdové rozdiely mierne zmenšili, predvlani bol podiel zamestnancov s podpriemerným zárobkom 65,90 %. Reálnejší pohľad na úroveň miezd na Slovensku poskytuje ukazovateľ medián. Jeho výška bola v roku 2013 na úrovni 708 eur. Znamená to, že polovica ľudí zarábala viac a presne polovica menej ako 708 eur.

Platí, že zamestnanec zarábajúci podpriemerne patrí medzi väčšinu. Medián je v niektorých prípadoch nižší o viac ako 30 %40 % ako priemer. Napríklad priemerná mzda manažéra je 1 945 eur. No polovica z nich zarába menej než 1 384 eur.

Tabuľka: Zamestnania, kde väčšina zamestnancov zarába menej ako priemer


Zdroj údajov: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, Výpočty: TREXIMA Bratislava

Existujú zamestnania, pri ktorých platí pravý opak. Teda, že väčšina zamestnancov dosahuje mzdy, ktoré sú vyššie ako priemer a užšia skupina zamestnancov má nižšie zárobky, ktoré priemer ťahajú nadol. Typickým príkladom sú lekári – všeobecní aj špecialisti. Ich mzda praxou postupne rastie, až sa ustáli na úrovni viac-menej zodpovedajúcej väčšine. Medzi väčšinou zamestnancov s týmto povolaním neexistuje výrazná mzdová nerovnosť.

Tabuľka: Zamestnania, kde väčšina ľudí zarába viac ako priemer


Zdroj údajov: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, Výpočty: TREXIMA Bratislava

Zdroje údajov a metodika: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov (cca 7 800 spravodajských jednotiek), sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu, a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.
Zdroj, foto: mzdovecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie