Kohézna politika pomohla vytvoriť státisíce nových pracovných miest

Hľadám prácu
Brusel 23. júla (TASR) - Politika súdržnosti EÚ tvorbou pracovných miest a znižovaním rozdielov v celej Európe prispieva k plneniu cieľov stratégie Európa 2020. Vyplýva to z dnes zverejnenej šiestej správy Európskej komisie (EK) o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Podľa tejto správy kohézna politika utlmila dramatický pokles verejných investícií tým, že do mnohých členských štátov priviedla potrebné zdroje investícií a vytvorila životne dôležitú finančnú stabilitu, ktorá je predpokladom na prilákanie súkromných investícií.

Investície uskutočnené v rámci politiky súdržnosti EÚ v rokoch 2007 – 2013 priniesli hmatateľné úspechy. Dostupné údaje (za obdobie do konca roka 2012) naznačujú, že bolo vytvorených približne 600.000 nových pracovných miest, podporených 80.000 nových podnikov, päť miliónov občanov získalo prístup k širokopásmovému pripojeniu internetu a zlepšilo sa zásobovanie pitnou vodou pre 3,3 milióna ľudí. Okrem toho 5,7 milióna uchádzačov o prácu dostalo pomoc pri hľadaní pracovného miesta a ďalších 8,6 milióna podporu pri získavaní kvalifikácie.

Očakáva sa, že investície uskutočnené v rokoch 2014 – 2020 budú mať ešte väčší dosah a oveľa viac sa sústredia na kľúčové sektory, ako sú nízkouhlíkové hospodárstvo, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP), inovácie, ako aj zamestnanosť a sociálne začlenenie.

V rámci investícií v oblasti politiky súdržnosti EÚ sa uvoľní viac ako 38 miliárd eur na podporu prechodu na ekologickejšie hospodárstvo, a to prostredníctvom investícií do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. V porovnaní so sumou 16,6 miliardy eur investovanou do nízkouhlíkového hospodárstva v rokoch 2007–2013 ide o podstatné zvýšenie.

Podľa plánov výdavkov a partnerských dohôd členských štátov sa až 33 miliárd eur (nárast o takmer 10 miliárd eur) preinvestuje na podporu európskych MSP na ich ceste k vyššej konkurencieschopnosti. Investície vo výške viac ako 80 miliárd eur budú prúdiť do ľudského kapitálu prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

"Táto správa ponúka komplexný pohľad na pridanú hodnotu politiky súdržnosti EÚ, ktorá je neodmysliteľným zdrojom investícií do hospodárskeho rastu a sociálneho pokroku vo všetkých 28 členských štátoch. Takmer štvrtinu finančných prostriedkov na politiku súdržnosti poskytuje Európsky sociálny fond, ktorý je hlavným nástrojom EÚ pri investíciách do zlepšovania zručností ľudí a vytvárania príležitostí," uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Správa EK o kohéznej politike spresnila, že hoci nedávna hospodárska kríza prispela k prehĺbeniu regionálnych rozdielov v oblasti rastu, vnútroštátne údaje a prognózy naznačujú zvrat v tomto trende, a to vďaka cielenejším investíciám v rámci politiky súdržnosti.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie