Priemernú mzdu nedosahuje 65 % Slovákov

Mzdy a analýzy
Bratislava 30.6.2014 - Na Slovensku stále väčšina ľudí zarába menej, ako je priemerná mzda. Sú ich až dve tretiny. Potvrdili to štatistiky spracované spoločnosťou TREXIMA Bratislava za rok 2013, ktoré sa opierajú o najširšiu vzorku respondentov spomedzi firiem na Slovensku.

Bez ohľadu na dĺžku pracovného času poberalo 64,51 % zamestnancov nižšiu mzdu, ako zistený celorepublikový priemer“, hovorí Jozef Krabáč, analytik Treximy. V porovnaní s rokom 2012 sa však mzdové rozdiely mierne zmenšili, predvlani bol podiel zamestnancov s podpriemerným zárobkom 65,90 %.

Reálnejší pohľad na úroveň miezd na Slovensku poskytuje ukazovateľ medián. Jeho výška bola v roku 2013 na úrovni 708 eur. „Znamená to, že polovica ľudí zarábala viac a presne polovica menej ako 708 eur,“ konkretizuje Krabáč.

Platí, že zamestnanec zarábajúci podpriemerne, patrí medzi väčšinu. Medián je v niektorých prípadoch nižší o viac ako 30 až 40 % ako priemer. „Napríklad priemerná mzda manažéra je 1 945 eur. No polovica z nich zarába menej, než 1 384 eur“, komentuje Krabáč.

Tabuľka: Zamestnania, kde väčšina zamestnancov zarába menej ako priemer

Zamestnanie

Priemer (€)

Medián(€)

Technik v oblasti telekomunikačných zariadení

810

432

Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu

3 269

2 023

Stavebný špecialista pre statiku stavieb

945

592

Predavač cez telefón, pracovník telemarketingu

671

422

Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou

2 588

1 667

Kontrolór obce, samosprávneho kraja

1 026

683

Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií

3 670

2 450

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej kontrole

1 157

811

Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií

2 198

1 608

Špecialista energetik technológ

1 859

1 373

Špecialista predaja motorových vozidiel

1 378

1 021

Betonár (vrátane obsluhy betónového čerpadla)

954

716

Špecialista odmeňovania a benefitov

1 920

1 445

Špecialista bezpečnosti IT

2 000

1 508

Servisný technik pre karosárske a lakovnícke práce

1 098

851


Zdroj údajov: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, Výpočty: TREXIMA Bratislava

Existujú zamestnania, pri ktorých platí pravý opak. Teda, že väčšina zamestnancov dosahuje mzdy, ktoré sú vyššie ako priemer a užšia skupina zamestnancov má nižšie zárobky, ktoré priemer ťahajú nadol. „Typickým príkladom sú lekári – všeobecní aj špecialisti. Ich mzda praxou postupne rastie až sa ustáli na úrovni viac-menej zodpovedajúcej väčšine. Medzi väčšinou zamestnancov s týmto povolaním neexistuje výrazná mzdová nerovnosť,“ hovorí Krabáč.

Tabuľka: Zamestnania, kde väčšina ľudí zarába viac, ako priemer

Zamestnanie

Priemer (€)

Medián(€)

Podlahár

610

693

Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov

720

790

Gastroenterológ

1 424

1 562

Neurológ

1 631

1 760

Hematológ a transfúziológ

1 428

1 534

Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater)

1 417

1 519

Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb

959

1 022

Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii (kustód)

732

770

Operátor pokovovania

1 267

1 331

Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím

320

335

Operátor tvárniaceho zariadenia

1 302

1 359

Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike

1 312

1 368

Editor

1 133

1 179

Dispečer v teplárni

1 039

1 067


Zdroj údajov: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, Výpočty: TREXIMA Bratislava

Zdroje údajov a metodika: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov (cca 7 800 spravodajských jednotiek), sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.
Pripravil Ing. Mgr. Jozef Krabáč zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., zdroj informácií – Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty: TREXIMA Bratislava

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie