Stredné odborné školy odštartovali užšiu spoluprácu so zamestnávateľmi

Školy a vzdelávanie
Bratislava 27. mája (TASR) – Desať stredných odborných škôl z celého Slovenska bude najbližšie tri roky spolupracovať s 15 zamestnávateľmi a zamestnávateľskými zväzmi, aby zlepšili prípravu žiakov pre trh práce. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) odštartoval švajčiarsko-slovenský projekt v hodnote asi 3,66 milióna eur, ktorý má overiť metodiku prevzatú zo Švajčiarska.

Do pilotného projektu sú zapojené tri bratislavské stredné školy, dve školy z Prešova, ďalej školy zo Šurian, Kežmarku, Levíc, Novák a Lednických Rovní. Projekt sa bude realizovať do konca marca 2016 v oblastiach ako je elektrotechnika, technická a aplikovaná chémia, potravinárstvo, stavebníctvo, geodézia a kartografia, ekonomika a organizácia, obchod a služby (kaderníci) i sklársky priemysel.

"Hlavnou úlohou škôl je prísť na to, ako spolupracovať so zamestnávateľmi vo svojom regióne, prispôsobiť svoje školské vzdelávacie potreby na základe riadených rozhovorov so zamestnávateľmi a zisťovaním ich potrieb, aby vedeli, akým spôsobom si upraviť svoj školský vzdelávací program," povedal na dnešnej tlačovej konferencii Ján Rusnák zo ŠIOV.

V rámci projektu majú byť u zamestnávateľov vyškolení učitelia či majstri, aby žiakov učili to, čo zamestnávatelia vyžadujú. Ambíciou projektu je pracovať aj s rodičmi, pretože práve oni často vplývajú na deti pri výbere školy. "O smerovaní detí rozhodujú vo veľkej miere rodičia. Radšej dieťaťu zaplatia 30.000 eur, aby mal maturitu na súkromnom gymnáziu, než akoby malo ísť na učňovskú školu," domnieva sa Vladimír Kalina, generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu. K tomu, že si žiaci vo veľkej miere volia humanitné smery, prispieva podľa neho aj to, že na základných školách vyučujú hlavne ženy. "Deti nemajú vôbec model mužského myslenia, mužského správania, a potom ani nie sú vedení k technike, ku ktorej by ich mohli muži viesť. Potom sa rozhodnú, ako sa rozhodnú," dodal Kalina. Cieľom projektu je tiež propagácia odborných škôl vo verejnosti.

Projekt, ktorý má zlepšiť prepojenie vzdelávania na odborných školách a praxe v hodnote asi 3,66 milióna eur, je financovaný prevažne z peňazí Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Podľa Caroline Meier zo Švajčiarskeho vyššieho inštitútu odborného vzdelávania (SFIVET) si 70 percent žiakov vo Švajčiarsku volí odborné školy, ktoré navštevujú od 16 rokov. Títo študenti trávia v škole len jeden až dva dni v týždni, dva až tri dni sa vzdelávajú priamo vo firmách.

Začal sa projekt na zvýšenie kvality odborného vzdelávania

Bratislava 27. mája (TASR-OTS) - Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) odštartoval trojročný projekt na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na Slovensku a jeho propagáciu medzi potenciálnymi študentmi a zamestnávateľmi. V pilotnom projekte sa má overiť fungujúca a výsledky prinášajúca metodika prevzatá zo Švajčiarska.

Švajčiarsko-slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie. Výsledkom aktivít tohto projektu by malo byť obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola. Dôležitou súčasťou sú aj aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania, realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov, vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax, či pilotné vyškolenie inštruktorov. Počíta sa aj s účasťou zástupcov zamestnávateľov/profesijných a stavovských organizácií v procese ukončovania odborného vzdelávania a prípravy v rámci maturitných skúšok, ako aj s účasťou na záverečných skúškach. Vzdelávacie aktivity pre učiteľov odborných predmetov sú zamerané na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby.

Špeciálna pozornosť bude venovaná tým študijným/učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl (resp. ich zákonní zástupcovia) minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.

Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národného kontaktného bodu, Úradu vlády Slovenskej republiky a to maximálne do výšky viac než tri a pol milióna eur v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Projekt sa bude realizovať do konca marca roku 2016 v týchto oblastiach – elektrotechnika, technická a aplikovaná chémia, potravinárstvo, stavebníctvo, geodézia a kartografia, ekonomika a organizácia, obchod a služby (kaderníci), technická chémia silikátov (sklársky priemysel). V súčasnosti sa do projektu zapojilo desať stredných odborných škôl na Slovensku, z toho tri v Bratislave, dve v Prešove, ďalej v Šuranoch, Kežmarku, Leviciach, Novákoch a v Lednických Rovniach. Do projektu je zapojených aj pätnásť zamestnávateľov, Zväz elektronického priemyslu, Štátny ústav na kontrolu liečiv a Cech pekárov a cukrárov.

Švajčiarsky vzdelávací systém, ktorý sa v tomto projekte uplatňuje, je pre slovenské odborné školstvo v mnohom inšpiratívny. Výsledkom môže byť veľmi nízka nezamestnanosť mladistvých pod 25 rokov. V súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii iba sedem percent.

Tu bude player
Zdroj, video: TASR   Foto: Shutterstock

„Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.“

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie