Gymnázium Vazovova chce viesť študentov k múdrosti i ľudskosti

Školy a vzdelávanie
Bratislava 27. mája (TASR) – Snaha o poskytnutie kvalitného vzdelania spojená s výchovou k spolupatričnosti i tolerancii voči znevýhodneným skupinám. To sú zámery a ciele, ktoré si vo svojej súčasnej činnosti kladie Gymnázium Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave. V tomto roku táto škola, známa ako Vazka, oslavuje 55. výročie svojho vzniku.

Škola začala pôsobiť 1. septembra 1957 ako 11-ročná stredná škola. Po rozdelení na základnú školu a strednú všeobecnovzdelávaciu školu v roku 1961 sa v roku 1974 pretransformovala na štvorročné gymnázium. Súčasný formát školy, v podobe osemročného gymnázia, sa datuje od roku 1994. Od roku 1999 nesie meno národovca Jána Papánka.

"Vazka bola už v minulosti známa ako škola, ktorá poskytovala rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, ruštiny a angličtiny," uviedla súčasná riaditeľka Gabriela Dorňáková. Dôraz na vyučovanie cudzích jazykov pretrval aj v súčasnosti. "Momentálne sa na škole vyučuje päť cudzích jazykov, okrem angličtiny a ruštiny je to aj nemčina, španielčina a francúzština," informovala.

Dodala, že najväčší záujem je medzi študentmi o angličtinu, škola takisto poskytuje rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka, vďaka čomu môžu absolventi pokračovať v štúdiu rôznych odborov na vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách. Podľa Dorňákovej renesanciu zažíva ruština. "Na školu nám prichádzajú študenti, ktorí už cielene majú záujem študovať v kombinácii anglický a ruský jazyk." Zaujímavosťou podľa Dorňákovej je aj to, že medzi latinskými jazykmi v súčasnosti prevažuje záujem o španielčinu nad francúzštinou. "Dôvodom je, že francúzštinu väčšina študentov považuje za ťažší jazyk, najmä z pohľadu gramatiky," poznamenala Dorňáková.

Napriek "jazykovej ponuke" sa však Vazka podľa riaditeľky školy i zástupkyne Zuzany Laukovej nechce profilovať ako vyslovene "jazyková škola". Ambíciou gymnázia je aj posilňovať a modernizovať vyučovanie prírodovedných predmetov. "Snažíme sa v tomto smere vytvoriť motivujúce a inšpirujúce vzdelávacie prostredie, napríklad budovaním moderných laboratórií, kde by študenti mohli prijímať poznatky formou zážitkového učenia a experimentu," uviedla Lauková. V tejto súvislosti spomenula aj nedávny úspech školy v medzinárodnej súťaži, ktorá sa venovala téme recyklácie mobilov. "Naša škola v tejto súťaži, prebiehajúcej v nemčine, obsadila prvé miesto," dodala Lauková.

"Vazka chce však nielen učiť rozmanitou formou, ale aj vychovávať k rešpektu k rozmanitosti, odlišnosti, tolerancii a spolupatričnosti," zdôraznila riaditeľka. Ako spomenula, jednou z ciest, ktoré napĺňajú tento zámer, je pôsobenie troch zahraničných študentov na škole – Američanky, Brazílčanky a Kubánca. "Osobitne si však ceníme našu spoluprácu so Základnou školou pre žiakov so zrakovým postihnutím v bratislavskej Karlovej Vsi na Svrčej ulici," uviedla.

Viacero študentov zo Svrčej dostáva možnosť na Vazke študovať na gymnaziálnom type školy. Vazka sa tak snaží podľa slov Dorňákovej ponúknuť šance študentom, ktorí po zrušení špeciálneho gymnázia pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči veľa možností nemajú. Riaditeľka priznáva, že účasť študentov so špecifickými potrebami je prínosom aj pre jej školu. "Ich účasť prináša pozitíva v našej snahe naučiť našich študentov byť citlivými a ohľaduplnými voči iným ľuďom," poznamenala Dorňáková. Gymnázium už dokončili traja nevidiaci študenti, v súčasnosti sú na škole dvaja slabozrakí žiaci.

AUDIO: Stanke o rannom vstávaní do školyTu bude player


Gymnázium Vazovova nikdy nebude tým, čím bolo predtým

Bratislava 27. mája (TASR) - Jedným z najväčších kladov "Vazky" - Gymnázia Jána Papánka v Bratislave - je podľa slov riaditeľky školy Gabriely Dorňákovej to, že škola reaguje na dobu a jej potreby. Tvrdí preto, že Vazka je vždy iná, aká bola v minulosti.

"To, čo však pre našu školu ostáva charakteristické stále je, že poskytuje aktivity, ktoré na iných školách nenájdete," uviedla pre TASR Dorňáková. Ako príklad uvádza "Cerebrum". "Ide o súťažnú prehliadku a prezentáciu znalostí a schopností našich žiakov zo všetkých oblastí a vedných odborov," spresnila riaditeľka.

Cerebrum podľa nej umožňuje to, aby žiaci a študenti predstavili svoj talent, mohli ukázať, v čom sú dobrí. "Je to dôležité preto, aby nikto nemal pocit, že je tzv. slabinger - slabý žiak," dodala Dorňáková. Cerubrum je podľa nej dôkazom, že ak niekto nevyniká napríklad v prírodovedných predmetoch, môže mať výrazný talent v humanitných vedách i v oblasti umenia.

V tomto roku sa uskutočnil už 13. ročník súťaže. Každoročne sa v nej predstavujú študenti pracujúci na svojich prácach v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Tí najlepší potom postupujú do celoslovenských kôl. "V tomto roku sa až do finále celoslovenskej súťaže SOČ dostali študenti s prácami z chémie a biológie," doplnila zástupkyňa riaditeľky školy Zuzana Lauková.

Cerebrum dáva priestor nielen na prezentáciu znalostí a schopností, ale učí študentov aj predniesť a obhájiť svoje práce, keďže v rámci prezentácie musia odpovedať aj na otázky odbornej poroty i publika z radov ostatných študentov. "Sleduje sa tým aj náš ďalší cieľ, aby študenti nielen nabrali vedomosti, ale vedeli ich aj používať," dodala Lauková. "Súčasťou Cerebra sú aj diskusie so známymi osobnosťami, ktorí so študentmi hovoria o témach, ktoré sa týkajú oblastí, v ktorých pôsobia, no dávajú študentom aj rady, ako sa presadiť a využiť svoj potenciál," uviedla Dorňáková.

Ďalším fenoménom, ktorý dáva študentom priestor na to, aby vedeli prakticky využívať svoje vedomosti, je Debatný klub s niekoľkoročnou tradíciou. "Každý rok otvárame krúžok, v ktorom je približne desaťčlenná skupina študentov a tí sa zúčastňujú na súťažiach, ktoré organizuje Slovenská debatná asociácia," upozornila riaditeľka gymnázia. Dodala, že práve na "Vazke" sa konajú celoslovenské súťaže v rámci Slovenskej debatnej ligy.


Richarda Stankeho pripravilo Gymnázium Vazovova aj na vojenskú katedru

Bratislava 27. mája (TASR) – Začiatok vyučovania o 30 minút skôr ako v ostatných školách, či trieda, kde až na jedného všetci zmaturovali s vyznamenaním. Aj to sa objavuje v spomienkach známych osobností, ktoré študovali na "Vazke", dnešnom Gymnáziu Jána Papánka na Vazovovej ulici.

Medzi tisíckami absolventov tejto školy bolo počas 55 rokov jej fungovania množstvo známych ľudí, a to z najrozličnejších oblastí života – od vedy, cez umenie, šport i politiku. V prvej polovici 80. rokov študoval na "Vazke" aj populárny herec Richard Stanke.

Ako priznal pre TASR, prvé na čo si pri spomienkach na gymnázium spomenie, je okrem jeho profesorov a spolužiakov skoré ranné vstávanie. "Vyučovanie sa na rozdiel od ostatných škôl začínalo už o pol ôsmej, z čoho som nebol veľmi šťastný," uviedol Stanke. Dodal však, že týmto ho "Vazka" dobre pripravila na hodiny vojenskej katedry na vysokej škole. "To sa začínalo ešte skôr, takže to pre mňa nebolo až také kruté," povedal Stanke. So školou je v nepriamom kontakte pomerne často. "Keďže je to v strede mesta a ja pravidelne chodím pracovne do rozhlasu, budovu gymnázia míňam často a aj si vždy pritom spomeniem, ako sme vysedávali na zábradlí pri škole," zdôveril sa Stanke.

Pre generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igora Mošku je spomienka na gymnázium na Vazovovej ulici v Bratislave spomienkou na milých a inteligentných spolužiakov, ktorí takí ostali dodnes. "Som rád, že v tých dôležitých rokoch môjho života ma formovala práve takáto spoločnosť," uviedol Moška a dodal, že bol členom experimentálnej triedy, kde boli žiaci, ktorí išli na gymnázium po prvýkrát z ôsmej triedy. "Boli sme pozbieraní z celej Bratislavy, no vytvorili sme vynikajúci kolektív, v ktorom až na jedného, zmaturovali všetci s vyznamenaním," povedal Moška, a zdôraznil, že vďaka jazykovej profilácii školy dostal na vtedajšie obdobie veľmi slušnú jazykovú výbavu do života. "Celkovo, roky strávené na gymnáziu boli najkrajšími rokmi môjho života," dodal generálny sekretár STZ.

Absolventmi gymnázia na Vazovovej ulici, ktoré od roku 1999 nesie meno Jána Papánka, boli napríklad aj herci Ľubo Gregor a Marek Ťapák, scenárista Andy Kraus, redaktorka a hlásateľka Izabela Pažítková, spevák Maťo Ďurinda, hudobníci Marián Greksa či Andrej Šeban, horolezec Zoltán Demján, filmár Miroslav Šindelka i moderátorka Vera Wisterová.
Zdroj, foto, audio, video: TASR

„Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.“

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie