Živnostníci môžu poberať dávku v nezamestnanosti, len ak platili poistné

Odchádzam z práce
Bratislava 19. júna (TASR) – Živnostníci a ostatné osoby, ktoré nie sú zamestnané alebo podnikajú v slobodných povolaniach, napríklad advokáti, geodeti či v iných slobodných profesiách, môžu poberať dávku v nezamestnanosti len vtedy, ak boli po určitú dobu poistení.

"Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá nie je aj zamestnaná, môže vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti len za predpokladu, že si poistné na poistenie v nezamestnanosti platí ako dobrovoľne poistená osoba. Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO sa môže prihlásiť samostatne len na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Ak ale nie je z činnosti SZČO povinne poistená, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti si môže platiť iba v balíku s dobrovoľným nemocenským poistením a dobrovoľným dôchodkovým poistením," informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder.

Vymeriavací základ na platenie poistného si určuje dobrovoľne poistená osoba sama, nemôže si ho však určiť nižší, ako je zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ, v súčasnosti je vo výške 402,50 eura a maximálny vo výške 4025 eura.

Ak je SZČO prihlásená iba na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, minimálne poistné je 2 % z minimálneho vymeriavacieho základu 402,50 eura, teda mesačne sa platí 8,05 eura. Ak si platí poistné na poistenie v nezamestnanosti v celom balíku, minimálne poistné je 141,47 eura mesačne.

Hovorca SP upozornil na ďalšie podmienky, ktoré treba splniť. "SZČO potrebuje získať najmenej dva roky, to znamená najmenej 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a mať dobrovoľné poistenie zaplatené v stanovenej lehote a sume. Ak si tieto podmienky nesplní, nemá nárok na dávku," upozornil.

Výška dávky v nezamestnanosti závisí od vymeriavacieho základu, z ktorého si osoba poistné na dobrovoľné poistenie platila. Určí sa tak, že súčet vymeriavacích základov v rozhodujúcom období sa vydelí počtom kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Ak by bola SZČO zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie napríklad od 1. 7. 2014, rozhodujúcim obdobím na výpočet dávky v nezamestnanosti by bolo obdobie od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014.

"Zjednodušene možno povedať, že výška dávky v nezamestnanosti je 50 % priemerného mesačného vymeriavacieho základu, z ktorého osoba platila poistné na poistenie v nezamestnanosti," povedal Višváder.

Maximálna suma dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní, môže byť najviac 820,50 eura, a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je to 794 eur.

Živnostník alebo iná SZČO môže poberať dávku len vtedy, ak ho zaregistruje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie.

Úrad práce mu vystaví o evidencii písomné oznámenie, ktoré doručí pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého bydliska spolu so žiadosťou o dávku, pričom tlačivo žiadosti mu poskytne pobočka SP. Uverejnené je aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. Na základe doručených dokladov pobočka SP posúdi jeho nárok na dávku v nezamestnanosti a vystaví o tom rozhodnutie.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie