Spojená škola P. Sabadoša už 110 rokov vychováva sluchovo postihnutých

Školy a vzdelávanie
Prešov 16. júna (TASR) – Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove oslávi na jeseň 110 rokov svojej existencie. Začínala V Bratislave, chvíľu sídlila v Dubnici nad Váhom a v Prešove je vyše 60 rokov. Škola sa v celej histórii zaoberala výchovou a vzdelávaním sluchovo postihnutých detí.

„Po roku 1990 sa počet detí so sluchovým postihnutím znižoval a aby bol využitý potenciál ľudí, ktorí tu pracujú, i logopédov, začali sme prijímať prvé triedy detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, teda s rôznymi poruchami reči. K dnešnému dňu je škola z dvoch tretín pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Máme materskú školu pre sluchovo postihnutých a pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, základnú školu a strednú odbornú školu, kde je maturitný odbor a tiež učebný odbor bez maturity,“ povedal pre TASR riaditeľ školy Peter Borovský.

V tomto roku na škole maturovali žiaci v odboroch grafik digitálnych technológií a mechanik elektronických zariadení. Škola na všetkých stupňoch má dnes približne 250 žiakov v 35 triedach a spolu 103 zamestnancov. Borovský uviedol, že je najväčšou školou tohto typu na Slovensku a zabezpečuje vzdelanie pre deti z celého Prešovského a Košického kraja. Aj preto má k dispozícii i internát.

Žiaci tu už od malička študujú podľa klasických učebných osnov, no výučba trvá o rok dlhšie, keďže súčasťou vzdelávania je prípravný ročník, v ktorom sa deti učia najmä komunikovať. Podľa riaditeľa je vzdelávanie síce rovnaké, no rozdiel je v prístupe, metóde a počte žiakov, keďže v triedach je maximálne 10 žiakov.

Na Spojenej škole P.Sabadoša učia deti sústrediť sa cez počítačové hry

Prešov 16. júna (TASR) – Spojenú školu Pavla Sabadoša v Prešove navštevuje asi 250 detí so sluchovým postihnutím alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou. Aj keď ich výučba prebieha podľa štandardných učebných osnov, na ich zvládnutí učiva majú zásluhy aj psychológovia a pedagógovia, ktorí s deťmi pracujú na jednotlivých terapiách. Okrem tradičných krúžkov škola využíva aj arterapiu, bazálnu stimuláciu a stimuláciu mozgu pomocou prístroja EEG biofeetback.

„Vyzerá to asi tak, že dieťa má pred sebou zapnutú počítačovú hru, napríklad preteky áut, a ono s tým autom preteká, no v ruke nemá nič, ovláda ho len svojou mysľou. Cieľom biofeetbacku je, aby sme EEG aktivitu mozgu posúvali k väčšej zrelosti. Najskôr sa zistí základná aktivita mozgu dieťaťa a ako by sa mala posúvať. Nesprávne mozgové vlny sa budú tlačiť dole a správne hore. Dieťa je v hre úspešné, keď sú správne vlny vysoké. Ak chce ísť rýchlejšie a predbiehať, musí sa na to sústrediť a mať hore správne vlny. To sa potom ich mozog naučí,“ popisuje stimuláciu mozgu na biofeetbacku psychologička Jana Nehilová.

Mozog sa vďaka tomuto prístroju akoby naučil sústrediť a riešenia problémov urýchliť a zjednodušiť. Ide v podstate o posilňovanie nervových dráh. Podľa riaditeľa Spojenej školy Petra Borovského takýto prístroj nevyužíva každá škola ich typu, pretože je drahý. Oni ho zakúpili asi pred troma rokmi.

Nedávno škola zadovážila technické a programové vybavenie aj pre Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré tu funguje. Približne 3000 eur získali z grantu. Počítačové programy či videá študenti využívajú najmä na komunikáciu s okolitým svetom, napríklad informácie o pamiatkach Ľubovnianskeho hradu preložili do posunkovej reči, a tak sprístupnili toto miesto aj svojim spolužiakom a ľuďom s rovnakým hendikepom.

Ďalšiu zaujímavú aktivitu prispievajúcu k zlepšeniu komunikačných schopností i porozumeniu na škole rozvíja aj pedagogička Darina Petríková pracujúca s ťažko postihnutými deťmi. Časti Biblie a niekoľko rozprávok preložila do symbolov. Jeden symbol znamená jedno slovo a deti tak ľahšie čítajú a rozumejú textom. Svoju myšlienku zdokonalila tak, že symbolom dala už aj niektoré gramatické kategórie, dokonca pracuje na preklade do niekoľkých jazykov.

Sluchovo hendikepovaní žiaci sprístupňujú pamiatky rovnako postihnutým

Prešov 16. júna (TASR) – Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove vychováva síce sluchovo postihnuté deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, no vo svojich radoch majú aj žiakov, ktorí sprístupňujú pamiatky podobne hendikepovaným a robia aj školskú internetovú stránku.

Najprv sme sa boli pozrieť na Ľubovnianskom hrade, aby sme videli všetko, čo tam je. Najťažšie bolo, že sme museli použiť strašne veľa cudzích slov, ktoré my v posunkovom jazyku nemáme. Neskôr sme išli do štúdia a tam sme nacvičovali posunkový jazyk. Po natrénovaní sme natočili video s posunkami. Bolo to všetko zaujímavé, lebo som na hrade nikdy nebol a bolo by dobré, aby to bolo na hradoch na celom Slovenku,“ povedal tretiak Richard Demčák, ktorý so spolužiakmi „naposunkoval“ informácie o pamiatkach na Ľubovnianskom hrade. Vďaka žiakom zo Spojenej školy si prehliadku na hrade užijú aj ich spolužiaci a podobne postihnutí. Rovnako by mali uplatniť posunkovú reč aj v Ľubovnianskom skanzene.

Na projekte spolupracoval aj maturant Marek Kanaš, ktorý navštevuje túto školu už 19 rokov. Ten spolupracuje s viacerými pedagógmi na rôznych projektoch a aj vďaka svojim študijným výsledkom dostal cenu riaditeľa školy.

Podľa riaditeľa Petra Borovského robia títo šikovní chlapci aj fotografie a videá a pomáhajú tak nielen sebe, ale tiež svojim rovesníkom pochopiť a komunikovať s okolitým svetom. Pracujú aj na školskej internetovej stránke.

Obaja chlapci povedali, že by sa v budúcnosti chceli venovať práve televíznej tvorbe, ale aj posunkovať ďalšie pamiatky.

Na Spojenej škole P. Sabadoša učia deti sústrediť sa cez počítačové hry
Tu bude player
Zdroj, video: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie