Ak chcete vzdelaných zamestnancov, vyskúšajte e-learning

Pre zamestnávateľov

Čo je e-learning

E-learning využíva počítačovú sieť na realizáciu, interakciu a podporu výučby. Sprostredkúva výučbové a tréningové materiály na podporu vzdelávania. Je to vlastne systém na poskytovanie obsahu, riešenie úloh, administráciu, komunikáciu či riadenie vzdelávania. Využíva elektronické metódy spracovania, prenosu a uskladňovania informácií. Jeho výhoda spočíva v úspore času i peňazí. Namiesto presunu zamestnancov na miesto klasického školenia – mnohokrát i do iného mesta – sa vzdelávajú v rámci vlastnej firmy. Vzdelávať sa takto môžu na etapy – nemusia teda „zabiť“ celý deň, ale napr. len dve hodiny každý piatok. Stihnú tak vykonať svoje úlohy a aj sa niečo nové naučiť. Ušetria cestovné náklady i čas potrebný na transfer na miesto obvyklého školenia. Vďaka e-learningu sa znížia i celkové náklady na vzdelávanie, pretože odpadnú náklady na prenájom priestorov, občerstvenie, lektorov či ďalšie organizačné zabezpečenie.

Niečo z histórie e-learningu

Za počiatok jeho vzniku sa považuje dištančné vzdelávanie, ktoré bolo realizované od roku 1837 výučbou stenografie korešpondenčnou formou. Vtedy dámy stenografky ešte netušili, že sa podieľajú na vzniku niečoho, čo bude v 21. storočí veľkým boomom. Následne vzniklo rádio a bola udelená prvá licencia pre vzdelávanie prostredníctvom neho v roku 1921 v USA. Potom prišla na rad televízia a vznikali prvé vzdelávacie kurzy. Rýchlo rozvíjajúce sa prostredie podnietilo vznik káblového, satelitného a televízneho vysielania. Ako nástroj vzdelávania sa v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia začal využívať konečne už aj počítač. Pojem e-learning bol prvýkrát použitý v roku 1999, kedy na internete vznikali prvé vzdelávacie portály.

Druhy e-learningu

Podľa doc. Radovana Madleňáka existujú štyri druhy e-learningu – CBT, WBT, LMS a blended learning.

CBT (computer based training) je offline forma e-learningu. Znamená to, že materiály nie sú dostupné na internete, ale na fyzických nosičoch. Môžeme ho označiť i ako podporu vzdelávacieho procesu prostredníctvom počítača. CBT je vhodné pri konkrétnych cvičeniach a overovaní si vedomostí. V praxi ho môžete využiť napr. v podobe video školení na DVD. Zakúpené DVD môžu zamestnanci používať viacnásobne a opakovane. Rovnako sa môžu vrátiť k určitým bodom, ktoré ich najviac zaujali. Ďalšou možnosťou je nákup vzdelávacích materiálov na USB či CD vo forme textových dokumentov alebo prezentácií.

WBT (web based training) predstavuje online formu e-learningu a vzdelávanie prebieha prostredníctvom internetu. Na webe sú dostupné všetky učebné materiály potrebné pre študujúceho. Dostupné sú i rôzne hypertextové odkazy s doplňujúcimi informáciami o zadanej úlohe. Medzi zadania, ktoré sa prostredníctvom tejto formy realizujú, patria okrem iného blogy. Zamestnanci sa tak jednoducho môžu naučiť blogovať a podporovať firemný biznis nevšednou formou.

LMS (learning management system) je systém výučby s využitím webových technológií. Ide o konkrétnu softvérovú aplikáciu. Umožňuje tvorbu kurzov, ich spracovanie a využívanie v elektronickom prostredí. Vzdelávací materiál je prístupný cez internet. LMS umožňuje napr. registráciu, prenos údajov aktuálneho kurzu, monitorovanie, testovanie i hodnotenie študujúcich. Vďaka nemu si môžete jednoducho overiť, čo sa zamestnanci naučili, spracovať štatistiky a získať spätnú väzbu.

Blended learning predstavuje zmiešané vyučovanie, niekedy nazývané i ako hybridné. V rámci neho je prepojená prezenčná forma výučby s e-learningom. Pri blended learningu ide o integráciu elektronických zdrojov s cieľom zvýšiť potenciál informačno-komunikačných technológií realizovaných spolu s osvedčenými metódami výučby. Pre lepšie pochopenie si predstavte modelovú situáciu: Máme napríklad 5 zamestnancov, ktorých potrebujeme naučiť efektívne komunikovať s klientom. V rámci firemného intranetu im zabezpečíme teoretické podklady, ktoré si preštudujú. Následne bude s koučom prebiehať tréning riešenia situácií, ktoré môžu pri komunikácií s klientom nastať. Kouč bude názorne predvádzať, ako sa s danými problémami najlepšie vyrovnať. Po ukončení kurzu budú nové poznatky zamestnanci implementovať v praxi. Napokon sa napríklad prostredníctvom videohovoru cez Skype spoja s koučom a zhodnotia využitie získaných poznatkov v praxi.

Systémy pre elektronické vzdelávanie

Systémov pre elektronické vzdelávanie existuje naozaj mnoho. Medzi najznámejšie patria napr. Moodle, eDoceo, iTutor, uLern a pod.

Moodle je open source softvér pre vytváranie kurzov založených na internete a www stránkach. Je teda poskytovaný bezplatne. Aj keď je chránený autorským právom, má určitú slobodu. Povolenie kopírovať, používať a modifikovať ho získate, ak splníte určité podmienky, napr. nebudete upravovať ani odstraňovať pôvodnú licenciu a autorské práva a použijete tú istú licenciu pri akejkoľvek odvodenej práci. (www.moodle.sk)

eDoceo je riadiaci systém vzdelávania určený na správu informácií o ľuďoch, kurzoch a variantoch štúdia. Môžete ho používať buď v prostredí internetu, alebo firemného intranetu. Výsledky štúdia je pomocou neho možné sledovať, vyhodnocovať i testovať. Umožňuje vytvárať interné kurzy a virtuálne triedy. Medzi jeho výhody patrí napr. aj podpora blended learningu. Ponúka rôzne jazykové mutácie a je dostupný non stop. (www.trask.cz)

iTutor predstavuje e-learningovú platformu pre vzdelávanie, spoluprácu a zdieľanie vedomostí. Umožňuje efektívne organizovať a riadiť vzdelávací proces, ktorý zahŕňa i samoštúdium elektronických kurzov, materiálov, synchrónne vzdelávanie vo virtuálnych triedach a klasickú výučbu v učebniach. Má intuitívne ovládanie. (www.kontis.sk)

uLern – ide o výukové prostredie na internete, ktoré umožňuje rýchlu tvorbu výukových materiálov na internete aj osobám so základnými znalosťami počítača či internetu. Vhodný je teda i pre generáciu bojovníkov s IT. Jeho funkcie dovoľujú vytvorenie informačného systému s oznamami či kalendármi udalostí. Poskytuje rýchlu a prehľadnú navigáciu. Nevýhodou je, že používateľ musí používať prehliadač Internet Explorer. (www.primakurzy.sk).
Pripravila Ing. Kamila Ševčíková, podľa doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.: Elektronické podnikanie – technológie, aplikácie a formy elektronického podnikania.

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie