Najstabilnejšie sú firmy podnikajúce v oblasti zdravotníctva, informatiky a poisťovníctva

Mzdy a analýzy
Najstabilnejšie firmy na Slovensku majú spravidla silné postavenie na trhu, kvalitné služby, prepracovaný marketing a verných zákazníkov. Ako najmenej rizikové môžeme označiť firmy podnikajúce v oblasti zdravotníctva, informatiky a poisťovníctva. Výsledky Hodnotenia najvyššej dôveryhodnosti vychádzajú z metodiky ratingového modelu spoločnosti Bisnode, ktorý meria stabilitu jednotlivých spoločností. Model zároveň poskytuje nezávislý pohľad na súčasný stav firiem, na ich finančnú situáciu, a to vrátane predikcie rizika úpadku firmy v nasledujúcich dvanástich mesiacoch.

Medzi najlepšie hodnotenými subjektmi sa nachádzajú spoločnosti z oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (80 %), informačných a komunikačných činností (59,9 %) či poisťovníctva a finančných služieb (59,4 %),“ komentuje výsledky riaditeľ spoločnosti Bisnode Slovensko Milan Seliak. Uvedené odvetvia môžeme považovať za veľmi stabilné s takmer nulovou pravdepodobnosťou úpadku. „Početnú skupinu však tvoria aj podniky, ktoré sa zaoberajú odbornými a technickými činnosťami (48,9 %) a administratívou (47,7 %),“ dodal Milan Seliak.

Naopak, k najrizikovejším odvetviam podnikania v Slovenskej republike patria ťažba nerastných surovín (22 %), spracovateľský priemysel (11,3 %). Ratingovému stupňu „rizikové“ sa nevyhlo ani stavebníctvo (6,4 %) či služby spojené s ubytovaním a stravovaním (6,2 %), ktoré dlhodobo prechádzajú významným prepadom,“ konštatuje Milan Seliak.

Model hodnotenia dôveryhodnosti firiem je založený na exaktnej štatistickej analýze a princípoch data miningu. Do analýzy vstupuje množstvo ukazovateľov z oblasti individuálnych charakteristík firmy (geografické a demografické dáta, informácie o platobných skúsenostiach, finančné údaje, ale i negatívne informácie). „Rating firmy závisí aj od ekonomickej sily regiónu, v ktorom podniká, teda od výšky jeho HDP. Spoločnosti na východe Slovenska majú ťažšie a rizikovejšie zázemie ako v Bratislave,“ uviedol analytik spoločnosti Bisnode Michal Řičař.

Na základe porovnania výsledkov s predchádzajúcim rokom môžeme pozorovať, že väčšie množstvo firiem sa presunulo do kategórie AAA-A, čo predznamenáva zlepšujúcu sa kondíciu ekonomiky s dobrou perspektívou do budúcnosti. Medziročne nedošlo k významnému posunu v rizikovosti jednotlivých odborov. Môžeme teda konštatovať, že rozloženie rizika naprieč odvetviami je stabilné,“ uzavrel Michal Řičař.

Rozloženie rizikovosti a stability firiem v jednotlivých oblastiach podnikania


Slovný popis a charakteristika ratingovej stupnice Hodnotenia najvyššej dôveryhodnosti firiem


Viac informácií poskytne:
Zuzana Kozáčková, PR manager
Bisnode Slovensko, s.r.o.
Mobile: +421 907 493 654
E-mail: zuzana.kozackova@bisnode.com
Zdroj: Bisnode Slovensko, s.r.o.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie