Štvrtina nezamestnaných má nad 50 rokov. Pozrite sa, kde majú najväčšiu šancu sa zamestnať

Hľadám prácu
Bratislava 5. júna - Prácu hľadajú, často však neúspešne. A do dôchodku majú stále priďaleko. Reč je o ľuďoch starších ako 50 rokov. Ku koncu apríla 2014 bolo v evidencii úradov práce 96 712 uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov, čo tvorilo až 24,8 % všetkých osôb v evidencii. V roku 2004 bolo nezamestnaných v tejto vekovej kategórii 75 286, čo tvorilo ani nie 20% podiel. Počet zdravých a aktívnych starších ľudí rastie a predstavuje významný zdroj pre trh práce, ktorý je potrebné adekvátne využiť.

Osoby po päťdesiatke to na trhu práce nemajú ľahké. Patria medzi znevýhodnené skupiny. Zamestnávateľom pritom ponúkajú skúsenosti, rozvahu, zodpovednosť a tiež väčšiu vďaku za pracovnú príležitosť,“ hovorí analytik spoločnosti TREXIMA Bratislava Jozef Krabáč.

Dodáva, že ich slabšou stránkou je jazyková vybavenosť, počítačové zručnosti, flexibilita v myslení, „akčnosť“ či fyzická kondícia. „Netreba však zabudnúť na vekové vyváženie tímu a následný prenos vedomostí zo skúsených na mladších zamestnancov,“ hovorí s tým, že starší jednoznačne vo firmách miesto majú.

Kde sa starší uplatnia

Veľká časť osôb vo vyššom veku je skeptická v súvislosti so svojou novou prácou. Existujú však pozície, ktoré im sú vyslovene „šité na mieru“. Ukázali to údaje výskumno- štatistickej spoločnosti TREXIMA Bratislava. Podľa údajov Informačného systému o cene práce ISCP (MPSVR SR 1-04) dosahujú osoby staršie ako 50 rokov najvyšší podiel na prijatých zamestnancoch v rámci nasledujúcich zamestnaní:

 • Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami

 • Pestovateľ poľných plodín a zeleniny

 • Vinohradník

 • Učiteľ konzervatória

 • Lektor vysokej školy

 • Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve

 • Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)

 • Informátor, vrátnik • Pomocný pracovník údržby budov a areálov

 • Hlavný projektový manažér

 • Železiar v stavebníctve

 • Maliar

 • Pomocný pracovník na stavbe budov

 • Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe

 • Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím

 • Údržbár

 • Profesor

 • Predavač mäsa a rýb

 • Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu

Ide prevažne o nižšie kvalifikované pozície, v mnohých prípadoch aj s nižším mzdovým ohodnotením, ktoré nie sú pre mladšie vekové ročníky atraktívne. Nájdu sa tam však aj pozície s nadpriemerným ohodnotením. Na daných pozíciách sa v súčasnosti evidujú voľné pracovné miesta na mnohých pracovných portáloch, napríklad na istp.sk. Ak máte po päťdesiatke a budete sa uchádzať, máte vysokú šancu sa na vybraných pozíciách zamestnať,“ uzatvára Krabáč.

Zdroje údajov a metodika: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov (cca. 7 800 spravodajských jednotiek), sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.
Vypracoval: Mgr. Ing. Jozef Krabáč   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie