Moja mzda – moja vec?

Mzdy a analýzy

Mzda je jedným z nástrojov ako motivovať zamestnanca k práci. Jej výška je však na Slovensku vo väčšine firiem tabu. Manažmenty firiem tlačia na to, aby zamestnanci o svojej mzde príliš nehovorili. Je to tak vo všetkých firmách, respektíve na všetkých pozíciách?

Manuálni pracovníci, ktorí sú zvyčajne odmeňovaní na základe výkonových noriem, respektíve odpracovaných hodín, si vedia rýchlo spočítať svoju mzdu aj mzdu svojich kolegov. Iná situácia je pri tých, ktorí pracujú duševne. Do stanovenia výšky mzdy v ich prípade vstupuje veľa faktorov, medzi ktoré s istotou patria prax, vzdelanie, asertivita alebo fakt, či s nimi firma ráta aj do budúcnosti. Úlohu hrá aj postoj príslušného nadriadeného.

Faktorov je teda veľmi veľa. Nie všetky sú vždy objektívne, v mnohých prípadoch zaváži práve subjektívny pocit. Nerovný meter sa môže prejaviť hneď pri nástupe do zamestnania. Zamestnávateľ Vám zaplatí len toľko, koľko ste si vypýtali na pohovore. To však nemôže byť dôvodom na nespokojnosť. Mali ste predsa rovnakú šancu ako kolega.

O mzde majú zvyčajne tendenciu hovoriť najmä noví pracovníci na nižších pozíciách, ktorí zarábajú menej. V prvých mesiacoch sa snažia zistiť, akú mzdu by si mohli od zamestnávateľa vypýtať. A samozrejme, k tomu potrebujú vedieť mzdy kolegov, aby vedeli určiť hranice. Zamestnanci zarábajúci o nejaké to euro viac si však svoje mzdové ohodnotenie radi nechajú len pre seba. Sú si totiž vedomí negatívnych dopadov rôznych “chodbových” diskusií.

Rozdiely majú význam

Keď dvaja robia to isté, výsledok nemusí byť rovnaký. Niekto je väčší pedant, iný je rýchlejší, niekto má kontakty a ďalší zasa “široké lakte”. Každý osobnostný predpoklad má takpovediac svoju cenu. Má mať vyššiu mzdu ten, kto síce chodí domov o hodinu skôr ako ostatní, ale v práci nerobí chyby a je iniciatívny? Alebo naopak ten, kto pracuje 13 hodín denne, no kvalita jeho práce nie je až taká oslnivá? Manažér dá automaticky vyššie prémie prvému zamestnancovi. Keď sa to náhodou druhý dozvie, cíti sa urazený a nedocenený. Otázka je, či oprávnene.

Mzda ako súkromná vec

Človek len veľmi ťažko dokáže ohodnotiť prácu svojich kolegov tak, aby objektívne vedel, kto si koľko zaslúži. Niektorým sa zdá, že pracujú viac za menej peňazí. Objektívne zhodnotenie situácie v mnohých prípadoch prevalcujú emócie. Pocit krivdy prehlbuje zamestnancovu apatiu a nechuť k práci. Len vo výnimočných prípadoch dokáže vyburcovať k ešte väčšej aktivite. Utajením miezd sa možno vyhnúť zbytočnej závisti. Pritom nezáleží na tom, koľko zarábate. Závistlivcov nájdete medzi bohatými i chudobnými. Ruku na srdce, kto dopraje viac druhým ako sebe?

Dôležitým faktorom je taktiež to, či vás práca baví. Spokojný zamestnanec rozmýšľa v prospech firmy a nepoužíva výplatnú pásku ako nástroj na vydieranie. „Šťastný” zamestnanec si rád plní pracovné úlohy, nevyhráža sa výpoveďou, nezaujíma ho plat nadriadeného a hlavne robí priateľskú atmosféru v tíme. Problém nastáva v prípade, keď vás práca nebaví. A chodíte tam len „po výplatu“. Potom aj tá najľahšia úloha sa zdá priveľa za to, čo dostáva nespokojný zamestnanec na výplatu.

Fakt, že mzda je súkromnou vecou môže v kariére veľmi pomôcť. Vytvára príležitosť pre manažéra, aby ku každému pracovníkovi mohol zaujať individuálny prístup a dohodnúť si podmienky kariérneho rastu bez toho, aby bol do toho zaangažovaný niekto iný.

Nedajte sa znechutiť

Ak sa dozviete, že kolega zarába viac, nepanikárte. Najskôr skúste zistiť, či je vaša mzda všeobecne podpriemerná. Hľadajte informácie o výške mzdy na internete, opýtajte sa aj známych mimo spoločnosti. Vyzbrojený argumentmi sa skúste porozprávať s nadriadeným. Otvorene a racionálne. Zistite, aké zručnosti alebo vedomosti by ste mali získať, aby ste zlepšili pracovný výkon a tým získali lepšie ohodnotenie.

Pozor však na jasné pravidlá kariérneho rastu. Utajené mzdy neznamenajú absenciu akýchkoľvek pravidiel v odmeňovaní. Pre zamestnanca je motivujúce, ak vie kam sa môže posunúť – či už na vyššie pozície s väčšou zodpovednosťou alebo aj po mzdovej stránke. Základné mzdy pre kvalifikačné stupne pracovníkov by mali byť rovnaké a pohyblivá zložka mzdy závislá od výkonu. Čím viac sa zamestnanec snaží, tým by mal viac dostať.

Mlčanlivosť o mzde

Z právneho hľadiska najdôležitejšia otázka znie, či zamestnávateľ môže zaviazať zamestnanca v pracovnej zmluve, že neposkytne údaje o výške svojej mzdy pod hrozbou sankcií za porušenie tejto povinnosti. Podľa § 81 písm. f) Zákonníka práce je zamestnanec povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám. Dohodnutá výška mzdy nepatrí medzi skutočnosti o ktorých sa zamestnanec mohol dozvedieť pri výkone zamestnania. Prezradenie informácie o výške svojej mzdy alebo záujem zistiť výšku mzdy iných zamestnancov nemožno považovať za hrubé porušenie pracovnej disciplíny s výnimkou zamestnancov, ktorí vykonávajú spracovanie miezd (v učtárni, v personálnom útvare a podobne). Počuli ste, že by sa zamestnanec súdil so zamestnávateľom kvôli výpovedi z dôvodu, že vyzradil mzdové tajomstvo?
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie