Zamestnávatelia vlani podcenili zdravotné riziká na pracoviskách

Pre zamestnávateľov
Bratislava 11. mája (TASR) – Inšpektori práce vlani počas inšpekcií zistili u zamestnávateľov viaceré nedostatky, na ktoré upozorňujú v Správe o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v Slovenskej republike za rok 2013.

"Zamestnávatelia nehodnotili zdravotné riziká, nemali vypracovanú kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík, nezisťovali prítomnosť nebezpečných chemických faktorov a následne neposúdili riziko vyplývajúce z týchto faktorov. Neurčili vo vnútornom predpise ochranné opatrenia alebo prostriedky na zabezpečenie optimálnych mikroklimatických podmienok," informovala o niektorých nedostatkoch riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa a kontroly Národného inšpektorátu práce (NIP) Slavěna Vorobelová. Najviac nedostatkov bolo v prenajímaných objektoch, do ktorých zamestnávatelia finančné prostriedky na rekonštrukciu, opravy a údržbu neinvestovali.

"Neplnili si povinnosti, pokiaľ ide o zabezpečenie zamestnancov, v prevádzkach chýbali ochranné a záchytné konštrukcie, napríklad zábradlie, ochranné ohradenie, lešenie, poklop, záchytné ohradenie, záchytné lešenie alebo záchytná sieť. Tie musia byť dostatočne pevné a odolné proti vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby bezpečne uniesli predpokladané namáhanie," upozornili inšpektori v hodnotiacej správe.

Zamestnávatelia sa nepostarali ani o bezpečnosť zamestnancov pri možnom kontakte s pohybujúcimi sa časťami pracovných zariadení. "Nevybavili zariadenia, ktoré vykonávajú rotačný pohyb, krytmi alebo inými ochrannými zariadeniami alebo takými zariadeniami, ktoré by včas zastavili pohybujúce sa nebezpečné časti. Nezabezpečili overovanie technického stavu strojov, odborné prehliadky a skúšky elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení, pravidelné kontroly a revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov a neodstraňovali zistené nedostatky," informovala ďalej Vorobelová.

Upozornila tiež, že zamestnávateľom často chýbala evidencia vyhradených technických zariadení (VTZ). "Zamestnanci nespĺňali požiadavky odbornej spôsobilosti na obsluhu týchto zariadení."

Najviac nedostatkov sa týkalo bezpečnostného značenia v objektoch. Najproblematickejším odvetvím bolo stavebníctvo, a to tak podľa počtu zistených nedostatkov, ako aj počtu pracovných úrazov.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie