Mzdy na Slovensku (1. časť)

Mzdy a analýzy
Čo hovoria štatistiky o odmeňovaní zamestnancov na Slovensku? Ako sme naozaj platení? Prvé dva články som sa rozhodol venovať práve základným ukazovateľom odmeňovania slovenských zamestnancov.

Presnejší medián

Podľa údajov z druhého kvartálu roka 2012 je priemerná mesačná hrubá mzda po zohľadnení miezd zamestnancov u živnostníkov na Slovensku na úrovni 813 eur, bez nich až 867 eur. To v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 5 %.

V podnikateľskej sfére sa priemerne zarába 909 eur a v nepodnikateľskej je to o 175 eur menej, teda 734 eur. Mzdové zvýhodnenie podnikateľskej sféry neplatí napríklad pri absolventoch, ktorých lepšie zaplatí štát ako súkromná sféra. V podnikateľskej aj nepodnikateľskej sfére rástli medziročne mzdy skoro rovnako.

Veľmi zaujímavým a reprezentatívnejším ukazovateľom ako priemer je medián, ktorý hovorí o strednej hodnote podľa veľkosti zoradených hodnôt. Ten je v Slovenskej republike v sledovanom období na úrovni 690 eur. Znamená to, že polovica zamestnancov na Slovensku zarába menej ako 690 eur a druhá polovica zasa viac. Prečo je rozdiel medzi mediánom a priemerom 177 eur? Spôsobujú to mzdy riadiacich pracovníkov a manažérov. Tí ťahajú priemernú mzdu hore aj napriek prevažnej väčšine nízko zarábajúcich zamestnancov.

Odmeny tvoria 10,5 %

Aká je štruktúra hrubej mesačnej mzdy? Najväčší podiel má samozrejme základná zložka mzdy, ktorá v celoslovenskom meradle predstavuje cca 71 % hrubej mzdy. Druhá najväčšia časť pripadá na prémie a odmeny, a to 10,5 %. Náhrady mzdy sa podieľajú na celkovej mzde 8,8 % a príplatky a doplatky 7,1 %. Ostatné mzdové zložky a mzdy za pracovnú pohotovosť tvoria 2,7 %, respektíve 0,3 %.

Štruktúra mzdy mužov a žien sa odlišuje v jednom bode. Ženy majú podiel základnej mzdy na celkovej mzde o 5 % vyšší ako muži, ktorí na druhej strane majú vyšší podiel prémií a odmien o 4,5 %. Muži majú teda v priemere vyššiu časť pohyblivej zložky mzdy.

Prešov tradične na konci

Na Slovensku sú veľmi citeľné regionálne rozdiely v odmeňovaní. V Bratislavskom kraji sa zarába priemerne o 350 eur a viac ako v ostatných krajoch. Ľudia si tam zarobia priemerne 1186 eur. Na chvoste v odmeňovaní je Prešovský kraj s priemernou mesačnou hrubou mzdou len 687 eur. Prešovský kraj je jediným krajom v Slovenskej republike, v ktorom sa v podnikateľskej sfére zarába menej ako v nepodnikateľskej.

Veľké rozdiely nie sú len v krajoch ale taktiež v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva. Na Slovensku sa darí najmä odvetviam Finančníctvo, IT a telekomunikácie a Energetika. V týchto odvetviach si dokážu ľudia zarobiť najviac. Týka sa to aj prierezových zamestnancov, ktorí by si dokázali zarobiť za tú istú prácu v týchto odvetviach omnoho viac. Vo vymenovaných odvetviach sa priemerne zarába viac ako 1400 eur. Vo Finančníctve a IT a telekomunikáciách dokonca viac ako 1600 eur. Najmenej zarábajú zamestnanci v Ubytovacích a stravovacích službách, priemerne 525 eur vrátane manažmentu. Na druhej strane treba povedať, že v tomto odvetví sa najviac objavujú príjmy mimo výplatných pások.

Informačný systém o cene práce

Údaje v tomto článku sú za 2. štvrťrok 2012 a pochádzajú z Informačného systému o cene práce (ISCP), ktorý obsahuje čísla za takmer milión zamestnancov v Slovenskej republike. Vo vzorke sú všetky veľké podniky. Údaje za malé a stredné podniky sú za vybrané organizácie, ale napriek tomu sú najhodnovernejšie na Slovensku – pochádzajú totiž priamo z personálnych a mzdových programov.


V druhej časti článku Mzdy na Slovensku sa budem venovať odmeňovaniu zamestnancov z pohľadu zamestnaní, veľkosti a druhu vlastníctva organizácií či migrácie.
Zdroj, foto: mzdovecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie