Nie je dôchodca ako dôchodca. Alebo prečo je jednotný odchod do penzie diskriminačný

Odchádzam z práce
Na Slovensku, tak ako aj vo väčšine iných štátov, je stanovený jednotný vek odchodu do dôchodku, a to 62 rokov. Do roku 2024 sa však pri ženách naďalej ešte zohľadňuje počet vychovaných detí.

K 31. 12. 2013 poberalo starobný dôchodok skoro milión dôchodcov v priemernej výške 390,51 eura. Alarmujúce je číslo invalidných dôchodcov, ktorých počet 231 547 je vo vzťahu k celkovému ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu naozaj vysoký.

Aby človek získal nárok na dôchodok, musí si platiť odvody najmenej 15 rokov. V súčasnosti je výška odvodov na dôchodkové poistenie 18 % z celkovej ceny práce.

Jednotný vek odchodu do dôchodku zavedený v roku 2004 však na jednej strane vytvára obrovskú diskrimináciu časti obyvateľstva. Tá spočíva v rôznom počte odpracovaných rokov a v rôznom charaktere zamestnaní, ktoré človek vykonával.

Je utešujúce, že aspoň diskriminácia mužov neskorším odchodom do dôchodku skončila. V spojení s nižšou priemernou dĺžkou života mužov to bola naozaj smrtiaca kombinácia.

V zákone o sociálnom poistení je presne zadefinovaný minimálny počet rokov, ktorý musí človek odpracovať, aby mu vznikol nárok na dávku.

Problémom však je, že vo vzťahu k vzniku nároku sa vôbec nezohľadňuje celkový počet odpracovaných rokov. To znamená, že aj keď človek začal pracovať v 17 rokoch a má odpracovaných napríklad 40 rokov, stále má pred sebou niekoľko dlhých pracovných rokov na nie príliš výhodnej pozícii na trhu práce.

Na druhej strane, jeho starší brat, ktorý študoval na vysokej škole, začal pracovať až v 25 rokoch. S viacerými prestávkami a vyšším platom odpracoval celkovo 35 rokov a už sa 2 roky teší dôchodku.

Pre niekoho spravodlivosť, pre niekoho problém a krivda.

Okrem toho, nielen počet odpracovaných rokov, ale aj druhy zamestnania majú kľúčový význam a vplyv na fyzický a psychický stav človeka vo vyššom veku. Tvrdenia možno oprieť o fakty o podiele zamestnancov zotrvajúcich na svojich miestach aj po dosiahnutí dôchodkového veku, rizikovosti pracovného prostredia a zvýšenej tendencii vybraných zamestnaní k pracovným úrazom a chorobám z povolania. Ľudovo povedané – po šesťdesiatke skôr nájdete pracujúceho účtovníka ako robotníčku spoza pásu.

Z toho vyplýva – naozaj sa treba zamyslieť nad stavom, keď na jednej strane máme zamestnania, kde si zamestnanci odďaľovaním odchodu do penzie zvyšujú svoj dôchodok a na druhej strane zamestnania, pri ktorých vysoký podiel bývalých pracovníkov poberá čiastočný alebo úplný invalidný dôchodok, resp. dávku v hmotnej núdzi.
Zdroj, foto: mzdovecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie