Banskobystrická SPŠ J. Murgaša má odbor multimédiá ako jediná v SR

Školy a vzdelávanie
Banská Bystrica 14. apríla (TASR) – V Strednej priemyselnej škole (SPŠ) Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici sa študenti môžu vzdelávať v troch študijných odboroch. Nosným je elektrotechnika a v škole sa učí vyše 60 rokov. "Sme hrdí na to, že vychovávame dobre technicky orientovaných väčšinou mužov, ktorí sa naozaj veľmi dobre vedia uplatniť v praxi. Momentálne máme v škole 550 žiakov, z ktorých je 20 dievčat," uviedla pre TASR riaditeľka školy Ľubica Ďurišová.

Ďalší odbor - informačné a sieťové technológie, ktorý v škole vyučujú piaty rok, sa na Slovensku študuje v piatich školách v rámci projektu, do ktorého sa zapojila aj SPŠ J. Murgaša. "Je to odbor, ktorý má obrovskú perspektívu, pretože samotný názov hovorí, že sú to sieťové technológie, to znamená, je to odbor z oblasti informačných technológií a my vieme veľmi dobre, že nielen na Slovensku, ale v celej Európe treba veľmi veľa odborníkov v rámci informačných technológií," konštatovala riaditeľka. Ako dodala, o odbor je veľký záujem. "V škole máme v rámci tohto odboru napríklad Cisco akadémiu, kde študenti dostávajú skutočne špičkové vzdelanie – môžu si urobiť ciscové certifikáty a certifikovať sa v oblasti ciscových technológií. Tak je ich cena na trhu práce oveľa vyššia," vysvetlila riaditeľka.

Tretí odbor multimédiá sa učí v rámci SR len v tejto banskobystrickej škole. Zatiaľ je to experimentálny odbor a ak to ministerstvo školstva umožní, budú si ho môcť otvoriť aj v iných školách. Študenti sa v ňom učia prácu s obrazom, zvukom aj grafikou po technickej stránke. Riaditeľka by tiež chcela, aby dokázali presadiť ako odbor elektroenergetiku, ktorá sa v súčasnosti učí v rámci elektrotechniky. Ďurišová upozornila, že o niekoľko rokov na Slovensku už nemusia byť energetici, nakoľko ich nevychovávame. Energetici sa môžu uplatniť v elektrárňach pri zabezpečovaní výroby a prenosu elektrickej energie, pri výrobe a prenose netradičných alternatívnych zdrojov elektrickej energie. "A, samozrejme, sú schopní pracovať aj pri zabezpečovaní v rámci inteligentných elektroinštalácií v domoch, budovách, firmách," vymenovala riaditeľka.

"Sme škola, ktorá má veľmi náročné odbory na materiálno-technické vybavenie a z normatívov, ktoré sú v zmysle zákonov ministerstva školstva škole prideľované, by sme neboli schopní mať ju takto vybavenú. My si musíme hľadať mimorozpočtové prostriedky," povedala Ďurišová. Časť prostriedkov z projektov putuje na vybavenie učební a časť na preškoľovanie pedagógov. SPŠ J. Murgaša má šesť multimediálnych učební, viac ako desať odborných učební špecializovaných len na vyučovanie výpočtovej techniky, ktoré sú vybavené hlavne po softvérovej stránke. Tiež štyri elektrotechnické laboratóriá a pre odbor multimédiá multimediálne štúdio. "Veľmi sme hrdí na laboratórium inteligentných elektroinštalácií, ktoré sme otvorili v januári," dodala riaditeľka.

Martin Šušota, ktorý v škole učí odborné predmety, TASR pri jeho otvorení priblížil, že má slúžiť na výučbu elektroinštalácie, jednak klasickej, ale aj inteligentnej. "Pokrok je v tom, že v podstate študenti sa učili klasickú inštaláciu na paneloch, čiže fyzicky zapájať vypínače a zásuvky. Inteligentná inštalácia sa vôbec neriešila, ďalej sa neriešil elektrický prívod ako taký, čiže prípojka, rozvádzače a podobne," konštatoval Šušota. K dispozícii majú aj dva vzorové panely, na ktorých je replika dvojpodlažného domu, kde sa žiaci naučia všetky vypínače, vysvetlil Šušota. Na prvom podlaží je inteligentná inštalácia, na druhom klasická, aby sa študenti naučili spoznať medzi nimi rozdiel.

Študenti SPŠ J. Murgaša sa venujú aj športu. Podľa slov Ďurišovej okrem toho, že sú technici, škola je hrdá na to, koľko dokážu v športovej oblasti dosiahnuť. K dispozícii majú ihrisko s umelým povrchom a osvetlením. Venujú sa futbalu, basketbalu, florbalu, volejbalu, stolnému tenisu či atletike. Okrem športových krúžkov však môžu navštevovať mnoho iných. V rámci nich sa venujú oblasti elektrotechniky a energetiky, servisu a oprave multimediálnych zariadení, tvorbe webstránok, študenti vyrábajú tiež školský časopis Plošák. Malá skupina nadšencov navštevuje aj letecko-modelársky krúžok.

SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici vznikla v roku 1919

Banská Bystrica 14. apríla (TASR) – Banskobystrická Stredná priemyselná škola (SPŠ) Jozefa Murgaša, známa aj ako "Murgaška", vznikla v roku 1919 ako Štátna odborná škola kovorobná. Podľa slov jej riaditeľky Ľubice Ďurišovej, v 60. rokoch boli v bývalom Československu dve školy takéhoto typu, druhá sídlila v Prahe. "Bola to špičková škola už v tých časoch. Pretože aj teraz, keď idem po priestoroch školy, vidím, čo v 60. rokoch minulého storočia vymysleli architekti. Niekedy som naozaj v nemom úžase, na čo všetko mysleli, ako budovu vybavili," konštatovala riaditeľka.

Škola v súčasnosti sídli na Hurbanovej ulici, od vzniku bola ale umiestnená vo viacerých budovách mesta. Najprv sídlila na banskobystrickom Námestí SNP a v prvom roku mala asi 20 študentov. Ich počet sa ale veľmi rýchlo zvyšoval a po pár rokoch boli potrebné ďalšie priestory. Školu presťahovali na Skuteckého ulicu a tu sídlila do roku 1968. Keď tieto priestory opäť nepostačovali, postavila sa budova, v ktorej je škola doteraz. Ako riaditeľka pokračovala, inštitúcia síce vznikla ako Štátna odborná škola kovorobná, ale už vtedy študenti navštevovali elektrotechnické krúžky alebo kurzy. "My hovoríme, že to je začiatok vzniku elektrotechniky v našej škole."

Ďurišová pokračovala, že pri príležitosti 50. výročia vzniku dostala škola čestný názov SPŠ Jozefa Murgaša na počesť vynálezcu telegrafie – rodáka z blízkeho Tajova. Podľa nej, samozrejme, vnímajú, že ich škola nesie meno vynálezcu, študenti napríklad pravidelne chodia do múzea v neďalekom Tajove - Pamätného domu Jozefa Gregora Tajovského, kde sú inštalované dokumenty Murgaša. Jeho patenty a vynálezy sa využívajú v klasickom vyučovaní elektrotechniky dodnes.

V tomto roku si pripomíname 150. výročie narodenia a 85. výročie úmrtia Murgaša. Ako povedala riaditeľka, Tajovčania pozvali na májovú oslavu všetky školy, ktoré nesú meno tohto vynálezcu. Na Slovensku ich je päť. "Pripravíme si pásmo o živote Jozefa Murgaša, ktoré tam budeme prezentovať," dodala. Škola sa zapojila aj do tohtoročného Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu, v rámci ktorého banskobystrickí sprievodcovia pripravili prostredníctvom Informačného centra tri trasy na tému Veda a technika. "Jedna zo zastávok bola v našej škole. Pripravili sme pásmo o živote Jozefa Murgaša, ktoré sme účastníkom akcie premietali v školskej televízii. Súčasne sme im ukázali priestory školy a v papierovej podobe projekty a patenty, ktoré Murgaš počas svojho života dosiahol," priblížila Ďurišová.

Sú rodiny, z ktorých všetci muži chodili na SPŠ J. Murgaša v B.Bystrici

Banská Bystrica 14. apríla (TASR) – V roku 2009, keď banskobystrická Stredná priemyselná škola (SPŠ) Jozefa Murgaša slávila 90. výročie vzniku, mala táto vzdelávacia inštitúcia vyše 12.000 absolventov od založenia. "Pôsobia na rôznych postoch doma, v zahraničí, hlavne v oblasti elektrotechniky. Medzi tých, čo si asi najviac vážime, patria súčasný dekan Elektrotechnickej fakulty na Žilinskej univerzite, profesor Milan Dado. Docent Milan Trunkvalter je teraz prorektor na Žilinskej univerzite," povedala TASR riaditeľka školy Ľubica Ďurišová.

Na školu chodil aj niekdajší riaditeľ Ústavu pamäti národa Ján Langoš. Napríklad v oblasti slovenčiny a jazykovedy sa uplatnil Vladimír Patráš, ktorý je profesorom na Katedre slovenského jazyka a komunikácie banskobystrickej Univerzity Mateja Bela. Riaditeľka pokračovala, že absolventi sa v prvom rade uplatňujú vo vysokoškolskej sfére, majú aj veľa takých, ktorí sa presadili v praxi - v elektrotechnických firmách, v spoločnostiach z oblasti informačných technológií.

Niekoľkí absolventi pôsobia aj ako pedagógovia na SPŠ J. Murgaša. Jedným z nich je aj zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti Kamil Kordík: "Keď sme sem nastúpili v roku 1974, bola to nová budova," spomína Kordík. "Mala perfektne vybavené odborné učebne na tú dobu," dodal. Ako pokračoval, v tých časoch bol problém dostať sa na túto školu, podarilo sa to každému štvrtému či piatemu uchádzačovi. "Škola bola výberová a nemal som problém nastúpiť na vysokú školu," dodal Kordík.

S počtom záujemcov o štúdium na SPŠ J. Murgaša sú podľa riaditeľky ale spokojní aj v súčasnosti. V tomto roku sa podľa webovej stránky na 150 miest hlási 355 záujemcov. "Mám skúsenosť, že v skutočnosti príde ešte viacej prihlášok," konštatovala. Predvlani pre nedostatok miesta neprijali do 100 žiakov, vlani vyše 100. "Už sme si dva roky vyberali a je to vidno," konštatovala Ďurišová. Na vysoké školy sa hlási 80 percent absolventov a väčšina sa na ne aj dostane. Neštudujú len na Slovensku, ale aj v Brne či Prahe.

"Tí, čo nejdú na vysoké školy, napriek tomu, že sme v kraji, kde je veľmi málo priemyselných podnikov, by som povedala, že skoro žiadne, keď si pozriete štatistiku úradu práce, máme z odborných škôl najmenej žiakov na úrade práce, veľmi malé percento. Nájdu si uplatnenie," podotkla Ďurišová.

Veľkou zaujímavosťou podľa riaditeľky je, že školu navštevujú študenti zo širokého okolia. Napríklad aj z Rimavskej Soboty, Partizánskeho, hlásili sa na ňu aj žiaci z Čadce či Oravy. Ako pokračovala, sú celé generácie rodín, ktoré školu navštevovali. "My tu máme veľmi často chlapcov, ktorých starký, otec sem chodili, tiež bratranec, brat. Nám sa tu veľmi často opakujú mená, sme škola ako keby rodinného typu - sú rodiny, z ktorých všetci muži chodili na "Murgašku,"" uzavrela Ďurišová.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie