Prijatá novela zákona o ochrane osobných údajov narúša sociálny zmier

Legislatíva
Bratislava 31. marca (TASR) – Novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorú minulý týždeň (27. 3.) v skrátenom režime schválil slovenský parlament, narúša sociálny zmier a je v rozpore so Zákonníkom práce. Tvrdí to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR, ktorej sa nepáči, že sa do zákona dostalo aj ustanovenie, ktoré umožní zamestnávateľom spracovávať osobné údaje i bez súhlasu dotknutej osoby.

Na januárovej Rade solidarity a rozvoja vyzvala Konfederácia odborových zväzov SR spolu s ostatnými sociálnymi partnermi vládu SR, aby v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov zorganizovala pracovné stretnutie so zástupcami Úradu na ochranu osobných údajov SR s cieľom pripraviť legislatívne zmeny, ktoré znížia administratívnu, finančnú a personálnu náročnosť implementácie tohto zákona do praxe.

"Takéto rokovania sa uskutočnili, avšak len s predstaviteľmi zamestnávateľských zväzov, bez účasti odborov. Podľa informácií, ktoré má konfederácia k dispozícií, iniciatíva zamestnávateľov išla nad rámec uvažovanej novelizácie," priblížila hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová. A tak sa do novely zákona dostalo aj ustanovenie, ktoré podľa konfederácie hovorí, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, ale zákon súčasne ustanovuje, že to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov sú dotknuté základné práva a slobody.

"Presadený návrh zamestnávateľov týkajúci sa tohto ustanovenia je v rozpore so samotným účelom novelizovaného zákona. Predmetom tohto zákona je totiž ochrana práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov," uviedla Nemethová.

Základné ľudské práva a slobody pritom podľa KOZ chránia aj Ústava SR, Smernica Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov i Zákonník práce. Parlamentom schválené znenie ustanovenia je tak podľa konfederácie aj v priamom rozpore so Zákonníkom práce, pretože obchádza ochranu zamestnancov zabezpečenú Zákonníkom práce a rozširuje práva zamestnávateľov bez participácie zamestnancov a ich zástupcov.

"KOZ SR je veľmi znepokojená takýmto návrhom a zásadne nesúhlasí ani so spôsobom, akým sa spracovanie tejto novely, ktorá narúša sociálny zmier a dosiaľ štandardný vzájomný dialóg sociálnych partnerov, udialo," dodala Nemethová.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie