Štatistika miezd 4. kvartál 2013

Mzdy a analýzy
Vstupné údaje Informačného systému o cene práce v 4. štvrťroku 2013 poskytlo spolu 7 894 spravodajských jednotiek s 1 043 707 zamestnancami. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 97,5 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 736 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 820 578, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 158 spravodajských jednotiek s 223 129 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 22 a počet zamestnancov klesol o 6 345. Z celkového počtu 1 978 300 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 52,73 %.

Priemer hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa odvetví


Priemer hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa krajov
Priemer hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa veľkosti organizácie
Priemer hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa vzdelania
Priemer hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa pohlavia
Priemerná hrubá a čistá mesačná mzda zamestnancov podľa zamestnaní
Zdroj údajov a metodika:

Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov, sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.
Zdroj, foto: mzdovecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie