Stravovacie poukážky dostáva 53 % zamestnancov

Mám prácu
Podniková sociálna politika je financovaná najmä zo sociálneho fondu, ktorý sa vytvára povinne z objemu vyplatených miezd, resp. platov, minimálne vo výške 0,6 %,“ vysvetlil analytik TREXIMY Jozef Krabáč.

Využitie finančných prostriedkov závisí od zamestnávateľa a výberu konkrétnych foriem sociálnej politiky a rozsahu zamestnancov, ktorí majú z benefitov aj úžitok. „Z výsledkov z roku 2013 vyplýva, že najväčšia časť finančných prostriedkov smeruje na stravovanie zamestnancov, konkrétne 45 %. V mnohých podnikoch je to jediný „bonus“, ktorý zo strany zamestnávateľa pocítia radoví zamestnanci,“ uviedol Krabáč. Ďalšími významnými položkami, na ktoré idú peniaze zo sociálneho fondu, sú služby na regeneráciu pracovných síl, doprava z/do zamestnania či rekreácie.

Pokiaľ ide o stravovanie, 53 % zamestnancov dostáva od firmy stravné lístky, 26 % zamestnancov sa stravuje v zazmluvnenom stravovacom zariadení a len 18 % navštevuje vlastnú jedáleň.

Ďalším benefitom je napríklad pružný pracovný čas – na Slovensku ho poskytuje podľa aktuálnych údajov za rok 2013 približne 30 % organizácií. Nie však všetkým zamestnancom.

Dovolenku nad rámec Zákonníka práce ponúka iba 30 % organizácií, prevažne však z nepodnikateľskej sféry. Týždeň dovolenky navyše je zakotvený v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú službu a aj štátnu službu. „Trend je však ale taký, že firmy čoraz menej poskytujú tento benefit, zamestnancovi skôr ponúknu finančnú odmenu ako 5 dní dovolenky, počas ktorých by nebol zamestnávateľovi k dispozícii,“ zhodnotil Krabáč.

Ďalším benefitom je aj PN-ka nad rámec zákona. Tú poskytuje 20 % organizácií. Títo zamestnávatelia zvyšujú mzdovú náhradu v prvých troch dňoch v priemere na 56,8 % z denného vymeriavacieho základu a od štvrtého do desiateho dňa je to presne 71,4 %.

Zdroje údajov a metodika: Informačný systém o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku V (MPSVR SR) 6-01.
Zdroj, foto: mzdovecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie