Ako ovládam angličtinu a ako sa otestujem?

Hľadám prácu
Rozhodovanie pri výbere budúceho zamestnania môže mať zamestnávateľ zložité. Často ak sú kvalifikačné zručnosti záujemcov na podobnej úrovni. Práve v takýchto situáciach často víťazí ten, kto najlepšie ovláda cudzí jazyk, najmä anglický. Ako však objektívne posúdiť, kto dosiahol najvyššiu úroveň? Mať uvedené v životopise „anglický jazyk – aktívne“ už nestačí.

Chcete ísť do zahraničia, no pochybujete o svojich jazykových schopnostiach? Aká úroveň a aký typ výučby je pre Vás najvhodnejší?

Na všetky tieto otázky sa hľadá odpoveď len veľmi ťažko, no objektívne posúdenie jazykových znalostí jednotlivca je v praxi veľmi dôležité. To si uvedomuje aj najväčšia svetová organizácia zaoberajúca sa hodnotením znalostí a kompetencí “Educational Testing Service (ETS)“, ktorá prináša riešenie v podobe testu TOEIC®.

Certifikát TOEIC® – nástroj auditu

TOEIC®, vytvorený ako odpoveď na potreby obchodného sveta, kontroluje praktické jazykové schopnosti, odzrkadľuje prirodzený štýl a spôsob komunikácie pracujúcich ľudí. Pre účastníkov skúšky je zrozumiteľný a prehľadný a poskytuje príslušné informácie o jazykovej úrovni kandidátov. TOEIC® je:

 • Svetový štandard testovania anglického jazyka

 • Nástroj používaný vo viac ako 10 000 organizáciach

 • Skúška, ktorú absolvuje viac ako 6 miliónov kandidátov ročne

Hlavné výhody TOEIC®

 • Poskytuje informácie o výsledkoch testu v podobe bodového hodnotenia a opisu schopností

 • Nevyžaduje stanovenie jazykovej úrovne uchádzača na začiatku testovania

 • Vysoká dôveryhodnosť výsledkov umožňuje meranie pokrokov v učení

 • Dostupný na požiadanie, netreba sa prispôsobovať dopredu daným termínom

 • Medzinárodne uznaný certifikát

Hlavné dôvody pristúpenia k skúške TOEIC®

 • získanie dobrej práce – pridajte výsledok TOEIC® do svojho životopisu a ukážte tak budúcemu zamestnávateľovi svoje reálne znalosti anglického jazyka

 • profesionálne povýšenie – príslušná znalosť anglického jazyka Vám uľahčí postup a umožní účasť na zahraničných projektoch/ stážach

 • vykonanie skúšky z jazyka – na mnohých vysokých školách je certifikát TOEIC® s príslušným výsledkom rovnocenný so skúškou z daného jazyka

 • motivácia – TOEIC® vytyčuje smer a potvrdzuje znalosti nadobudnuté na kurzeViac informácií

Ako napísať profesionálny životopis?

Na jeden inzerát o zamestnaní, zverejnený na internete, odpovedajú veľmi často desiatky až stovky uchádzačov. Podľa názoru zamestnávateľov sa mnoho z odoslaných CV ničím neodlišuje, mnohé obsahujú aj nepresné alebo neprofesionálne informácie. Takéto CV najčastejšie putujú do koša. Čo teda robiť, aby naše CV nezostalo bez povšimnutia? Ako zvýšiť svoju šancu na získanie zamestnania?

Základom je zverejnenie úplných a pravdivých informácií o našej kvalifikácii. Zamestnávateľovi to preukáže, že naše vedomosti sú na vysokej úrovni a my sami sa snažíme o to, aby naša kvalifikácia spĺňala požiadavky uvedené v ponuke.

Jedným z kľúčových prvkov našich vedomostí sú jazykové kompetencie. Uvedenie znalosti anglického jazyka je základnou požiadavkou v prípade väčšiny ponúk. Kľúčovou záležitosťou je teda presné označenie úrovne ovládania jazyka, podložené certifikátom.

Úroveň znalosti cudzích jazykov deklarujú uchádzači veľmi často všeobecne: „veľmi dobrá”, „dobrá”... Takéto označenie však zamestnávateľovi neposatčuje. Nevie totiž, čo v praxi táto formulácia naozaj znamená a s akými schopnosťami uchádzača súvisí.

Príklady chybnej informácie v CV:
Z najnovšieho výskumu, vykonaného firmou Antal International, vyplýva, že práve nami deklarovaná úroveň jazykových znalostí najčastejšie nezodpovedá realite. K neúmernému zvyšovaniu úrovne ovládania cudzieho jazyka sa hlási viac ako 80 percent opýtaných. Toto nám však našu šancu na získanie zamestnania nezvýši, práve naopak. Dochádza k tomu najmä vtedy, keď si zamestnávateľ počas náborového konania overí naše jazykové znalosti. Ak si požiadavky vyžadujú znalosť cudzieho jazyka na určitej úrovni, je potrebné ju čo najpresnejšie a pravdivo zadefinovať.


Odporúčame preto, aby ste sa pri tvorbe CV riadili nižšie uvedenými pokynmi.

Profesionálny opis jazykovej kompetencie musí obsahovať najaktuálnejšie údaje podložené oficiálnym dokumentom. Výsledky skúšky TOEIC® pravdivo a presne označujú jazykové kompetencie skúšaného. TOEIC® je certifikátom spracovaným na základe požiadavky zamestnávateľov a zodpovedá ich potrebám verifikácie schopnosti zamestnancov. Je to skúška testujúca kompetencie v situáciách súvisiacich s pracovným prostredím. Je to taktiež skúška založená predovšetkým na komunikačných situáciách, s ktorými sa stretávame v prostredí medzinárodného biznisu. Výsledky testu sa uvádzajú na precíznej stupnici od 10 do 990 bodov, čo umožňuje presnú definíciu úrovne znalostí skúšaného. Pre zamestnávateľa je to záruka a vysvedčenie o konkrétnych schopnostiach. Uvedenie výsledkov testu TOEIC® v CV je teda veľkým tromfom a potvrdzuje profesionalitu autora životopisu.

Aby Vaše CV profesionálne a precízne opisovalo Vaše znalosti anglického jazyka:


 1. Uveďte v ňom informáciu o zložení skúšky TOEIC®, špecifikujte koľko bodov ste v teste získali a kedy ste test vyplňovali.

 2. Uveďte informáciu o tom, aká je Vaša jazyková úroveň v porovnaní s európskou stupnicou hodnotenia CEF.

 3. Uveďte informáciu, že na požiadanie zamestnávateľa predložíte certifikát TOEIC®

Príklad CV s profesionálnou informáciou o jazykovej úrovni:Čo je to TOEIC® Listening and Reading?

Skúška TOEIC® Listening and Reading je v súčasnosti najčastejšie vykonávanou skúškou z anglického jazyka v pracovnom prostredí. Je to najdôležitejší jazykový certifikát, ktorý:

 • bol vytvorený na želanie firiem a zamestnávateľov a zodpovedá ich potrebám verifikácie a certifikácie spôsobilosti z anglického jazyka

 • absolvuje ho viac ako 7 000 000 kandidátov ročne

 • uznáva ho viac ako 12 000 globálnych firiem a korporácií

 • sústreďuje sa na praktickú stránku znalosti jazyka

 • je vždy urobený – kandidát získava výsledok v podobe bodov v rozmedzí 10-990

 • kandidátovi poskytuje podrobnú Správu výsledkov s interpretáciou bodového výsledku

 • kandidát získava Certifikát, ktorý je hodnotným doplnkom k životopisu.

Kde môžem získať TOEIC® Listening and Reading?

Na Slovensku existuje niekoľko skúšobných centier, kde môžete vykonať TOEIC skúšku (napr. v Bratislave, Trnave, Žiline, Košiciach, Trenčíne a pod.). Informácie o testovacích centrách a termínoch skúšok nájdete na: www.etsglobal.org
Zdroj: ETS   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie