Rozdiel medzi najlepšie a najhoršie zarábajúcimi na Slovensku je vyše 1 000 eur mesačne

Mzdy a analýzy
Desať percent najhoršie platených zamestnancov zarába menej než 385 eur. Na druhej strane, desať percent najlepšie zarábajúcich poberá mesačne mzdu vyššiu ako 1 416 eur. Vyplýva to z údajov za tretí štvrťrok roka 2013, ktoré analyzovala štatisticko-výskumná spoločnosť TREXIMA Bratislava.

Priemerná mzda pritom v danom období predstavovala 889 eur. Ako ďalej vyplýva zo štatistík, až 65,46 % zamestnancov poberá nižšiu mzdu ako tento celorepublikový priemer – a to priemerne 590 eur.

Stále tiež platí, že ženy zarábajú výrazne menej než muži. „Zárobky žien dosiahli v priemere 773 eur mesačne. To je približne 77 % zárobkov mužov, ktorých priemerná mzda predstavovala 999 eur,“ približuje analytik TREXIMY Peter Adamica. „Je to však len prvotný jednoduchý pohľad na rodový mzdový rozdiel, ktorý nezohľadňuje iné kritériá ako počet odpracovaných nadčasových hodín, zastúpenie žien v riadiacich pozíciách či skrátené úväzky. Pri porovnaní miezd mužov a žien, ktorí pracujú na rovnakej pozícii a v rovnakom podniku, je rodový mzdový rozdiel na úrovni približne 11 % v neprospech žien,“ dopĺňa Adamica.

Grafické znázornenie použitých popisných štatistík hrubej mesačnej mzdy za 3. štvrťrok 2013


Zdroje údajov a metodika:
Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov (cca 7 800 spravodajských jednotiek), sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu, a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.

Ing. Peter Adamica
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Email: adamica@trexima.sk
Zdroj: mzdovecentrum.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie